UPM.FI

Hallituksen palkitseminen

Varsinainen yhtiökokous päättää hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuosittain. Ehdotuksen hallituksen jäsenten palkitsemiseksi valmistelee hallituksen nimitys- ja hallinnointivaliokunta.

 

Valmistellessaan ehdotusta hallituksen jäsenten palkkioista valiokunta arvioi muun muassa jäsenten palkkioiden kehittymistä sekä palkitsemistasoa muissa saman alan tai kokoluokan yhtiöissä. Valiokunta on korostanut hallituksen jäsenten ja osakkeenomistajien etujen yhteensovittamisen tärkeyttä ja suosii hallituspalkkioiden maksamista osakkeina.

Hallituksen palkitseminen 2018

Varsinainen yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 190 000 euron, hallituksen varapuheenjohtajalle 135 000 euron ja muille hallituksen jäsenille 110 000 euron perusvuosipalkkio. Perusvuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Toimitusjohtajalle ei makseta vuosipalkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että hallituksen valiokuntien jäsenille maksetaan seuraavat valiokuntien vuosipalkkiot:

  • tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 35 000 euroa ja jäsenille 15 000 euroa
  • palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa ja
  • nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtajalle 20 000 euroa ja jäsenille 10 000 euroa.

Valiokuntien vuosipalkkiot maksetaan rahana. Toimitusjohtaja ei voi olla minkään valiokunnan jäsen.

Yhtiön antaman osakkeiden hankintaa koskevan ostotoimeksiannon mukaan osakkeet hankittiin kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ajalta 1.1.-31.3.2018 laadittu osavuosikatsaus oli julkistettu.

 

Hallituksen jäsenten palkkiot vuonna 2018

Hallituksen jäsen​ ​Vuosipalkkio (EUR) ​40 % osakkeina (EUR)  60 % rahana (EUR) ​Valiokuntapalkkio (EUR) Kokonaispalkkio (EUR)
Björn Wahlroos,
puheenjohtaja
​190 000 ​76 000 ​114 000 20 000​ 210 000
​Berndt Brunow,
varapuheenjohtaja
​135 000 ​54 000 ​81 000 10 000​ ​145 000
​Henrik Ehrnrooth ​110 000 ​44 000 66 000 10 000​ 120 000
​Piia-Noora Kauppi ​110 000 ​44 000 ​66 000 35 000​ 145 000
​Marjan Oudeman 110 000 ​44 000 ​66 000 15 000​ ​125 000
​Jussi Pesonen        ​-        ​-          ​- ​-          ​-
​Ari Puheloinen 110 000 ​44 000 ​66 000 10 000​ ​120 000
Veli-Matti Reinikkala ​110 000 ​44 000 ​66 000 20 000​ 130 000
​Suzanne Thoma ​110 000 ​44 000 ​66 000 10 000​ 120 000
​Kim Wahl 110 000 ​44 000 ​66 000 15 000​ 125 000
Yhteensä ​1 095 000 438 000 ​657 000 145 000​ 1 240 000
 

Hallituksen palkitseminen 2017

Tiedot hallituksen jäsenten palkitsemisesta vuonna 2017 ja sitä aiempina vuosina löytyvät yhtiön julkaisemista palkka- ja palkkioselvityksistä.