Töissä metsässä

Meitä työskentelee metsässä yli 3000 ammattilaista: UPM:n metsäammattilaisia sekä yrittäjiä ja heidän henkilöstöään. Teemme töitä UPM:n omistamissa metsissä ja hankimme puuta yksityismetsänomistajilta sekä hoidamme heidän metsiään. 

 
 

Kukaan meistä ei synny ammattilaiseksi. Koulutus, kokemus ja kiinnostus kehittyä ja oppia uutta tekee ammattilaisen. Me työskentelemme metsässä ja arvostamme luontoa. Useimmalle meistä metsä ja luonto on sekä työ- että harrastuspaikka.

Peruskoulutuksen kukin meistä on hankkinut tahollaan eri kouluista. 

Lue lisää:

Koulutamme omaa sekä yrittäjiemme henkilöstöä jatkuvasti. Järjestämme säännöllisesti eri teemoihin liittyviä luokkahuone- ja maastokoulutuksia. Lisäksi velvoitamme, että jokainen meille töitä metsässä tekevä käy läpi omaan työtehtäväänsä liittyvän ohjeistuksemme Aarnikotka-verkko-oppimisympäristössä ja suorittaa siihen kuuluvan sähköisen osaamiskokeen.

Työn laadun seuranta on osa osaamisemme kehittämistä. Toimihenkilömme tarkistavat työn laatua ja yrittäjämme tekevät omavalvontaa tuhansissa kohteissa vuosittain. Osviittaa toimintamme onnistumisesta saamme myös asiakkailta ja sidosryhmiltä. Sertifioitujen laatu- ja ympäristöjärjestelmien sekä metsäsertifioinnin osalta laatuarviointia tekevät myös ulkoiset auditoijat. Lisäksi olemme ostaneet vuosien ajan säännöllisesti metsän- ja luonnonhoidon arviointipalveluja myös ulkopuoliselta toimijalta, Tapiolta. Lue lisää artikkelista Laadunarviointi on toiminnan kehittämisen työkalu

Meitä kaikkia yhdistää ammattilaisuus ja intohimo tehdä työtä metsän ja asiakkaidemme parhaaksi. Tunnemme metsän, teemme havaintoja, tunnistamme sen eri näkökulmat ja otamme ne huomioon toiminnassamme. Tutustu meihin ja töihimme tarkemmin seuraavista jutuista ja videoista.

Metsäasiakasvastaavat ja metsäasiantuntijat

Metsäasiakasvastaava on metsänomistaja-asiakkaidemme yhteyshenkilö. Hän sopii asiakkaan kanssa hakkuiden ja metsänhoitotöiden toteutuksesta. Taustatukena hänellä on metsäasiantuntija, joka tekee metsäsuunnitelmia ja leimikoiden rajauksia sekä huolehtii yhtiön omien metsien hoidosta alueellaan.

Lue lisää:

Katso videot:

Metsäasiantuntija Robert Lindqvistin jokainen työpäivä on erilainen

FSC®-leimikoiden suunnittelu on tuttua metsäasiantuntija Jari Peltoselle

Metsäkoneenkuljettajat

Metsäkoneenkuljettaja korjaa puut metsästä metsäasiakasvastaavamme ja metsänomistajan sopiman leimikkosuunnitelman mukaisesti. Ammattilainen tuntee vastuunsa ja hallitsee koneensa niin, että hän itse ja metsänomistaja voivat olla tyytyväisiä työn laatuun. Hän tunnistaa myös säästettävien kohteiden tunnusmerkit ja osaa toimia oikein, vaikka kohdetta ei olisi aiemmin huomattu.

Lue lisää:

Operaatiosuunnittelijat ja puutavara-auton kuljettajat

Jotta hakkuukoneet saadaan oikeaan aikaan oikeaan kohteeseen ja puut kuljetettua metsästä tehtaalle tarvitaan operaatiosuunnittelija, joka sovittaa eri puolilla sijaitsevat leimikot ja tehtaiden tarpeet yhteen. Puutavara-auton kuljettaja huolehtii, että puut tulevat metsästä tehtaalle tai terminaaliin ajallaan.

Lue lisää:

Katso videot:

Laadukas puunkorjuu ja tehokas puunkuljetus ovat avainasemassa puuta hankittaessa

Puutavara-auton kuljettaja Tony Silván kertoo, millainen työskentely-ympäristö metsä on puutavara-auton kuljettajalle

Uuden metsän kasvattajat

Alueelle, josta puut on korjattu, syntyy uusi metsä joko luontaisesti, kylvämällä tai istuttamalla. Joroisten taimitarhalta saamme korkealaatuisia siemeniä ja laatutaimia yhtiön omien sekä metsänomistaja-asiakkaidemme metsien uudistamiseen.

Lue lisää:

Katso videot:

Siemenestä puuksi, Joroisten taimitarhassa

Operaatioesimies

Operaatioesimies huolehtii, että metsänhoitotyöt tulevat tehtyä ajallaa ja laadukkaasti. Hän on metsureiden esimies ja yrittäjien työn ohjaaja.

Metsurit ja metsäpalveluyrittäjät 

Ilman hoitoa uusi metsä pusikoituu, mikä ei tuota hyvää metsänomistajalle. Metsuri ja raivaussaha ovat tehokas pari taimikonhoidossa kuten myös kitkentäkone, jonka puikoissa on ammattitaitoinen koneenkuljettaja.

Lue lisää:

Katso videot:

Saha laulaa ja taimikko kasvaa, kun metsuri Jukka Hapulahti hoitaa taimikkoa.

Taimikon konekitkentä

Metsäpalveluyrittäjä E-T Kärkkäinen hoitaa myös pihapuut

Metsuriavusteinen mototyö vaatii harkintaa sanoo metsuri Tuomo Piesanen

Taimikko kannattaa hoitaa ajoissa

Ympäristöasiantuntijat

Ammattilaisemme tekevät työtä metsässä luontoa kunnioittaen. Ympäristöasiantuntijamme ovat oman ja yrittäjiemme henkilöstön tukena ja kouluttavat ja opastavat heitä.

Lue lisää:

Harjoittelijat

Vuosittain kanssamme työskentelee alan oppilaitoksissa opiskelevia harjoittelijoita ja muita kesätyöntekijöitä.

Lue lisää:

Muut metsän toimijat

Metsä on monen muunkin kuin metsäammattilaisen työpaikka. Heistä yksi on eräopas, joka tuntee metsän ja siellä liikkumisen säännöt.

Lue lisää:

Metsä on ensimmäinen kesätyöpaikka myös monelle nuorelle. Tutustu nuorten kesätyöpaikkakokemuksiin ja katso video "Kesäduuni tulevaisuuden metsässä".

Turvallisesti metsässä

Turvallisuus on meille ykkösasia kaikessa toiminnassamme. Metsässä riskit ja vaaratilanteet ovat erilaisia kuin kaupungissa ja kadulla liikuttaessa tai tehtaalla tai toimistossa työskenneltäessä. Kaikkiin tilanteisiin voimme kuitenkin varautua ja siten ehkäistä vahingot. Tarvitaan oikea asennetta, turvallisia työmenetelmiä ja turvavarusteita ja opastusta niiden käyttöön.

Kiinnitämme omien sekä yrittäjiemme metsäammattilaisten työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin jatkuvasti erityistä huomiota. Olemme esimerkiksi kehittäneet mobiilisovelluksen, jota käyttäen metsässä yksin työskentelevä henkilö voi hälyttää tarpeen vaatiessa apua. Olemme koonneet yrittäjiemme edustajista UPM-Yrittäjät-turvatiimin, joka kokoontuu säännöllisesti pohtimaan keinoja kehittää turvallisia työtapoja. Kokemukset siitä ovat olleet rohkaisevia. Jatkuva vaaratilanteiden ja turvallisuushavaintojen raportointi ja niiden analysointi sekä riskinarviointi ovat myös tehokkaita työkaluja ehkäistä tapaturmia ja edistää työhyvinvointia.

Tervetuloa metsään - turvallisesti

Metsäammattilaistemme lisäksi metsissä liikkuu erilaisia ihmisiä: metsänomistajia, retkeilijöitä, marjastajia ja lenkkeilijöitä. Samalla alueella voidaan korjata puita ja kuljettaa niitä isoilla koneilla tien varteen ja sieltä tehtaille, maastossa, joka on epätasainen ja jossa näkyvyys on usein heikko.

Yrittäjiemme koneenkuljettajat kertovat mielellään työstään ja toivottavat vieraat tervetulleiksi, mutta yllätysvieras vaarantaa oman turvallisuutensa. Onnettomuuksien välttämiseksi kaikilla konetyömaillamme on kyltti, josta vierailija löytää sekä turvaohjeet että koneenkuljettajan puhelinnumeron. Soitto kuljettajalle ja huomiovarusteet sekä turvaetäisyys koneeseen ovat helppo tapa tehdä vierailusta turvallinen ja miellyttävä molemmille osapuolille. Huomioliivin annamme metsänomistajalle puukauppasopimuksen allekirjoituksen yhteydessä. 

Lue lisää:

Huomioliivi tekee sinusta näkyvän

Vieraile turvallisesti puunkorjuutyömaalla

Turvallinen ja ergonominen raivaussahatyö

 

Turvallinen kiipeilykaato metsurityönä

Metsuriavusteinen mototyö