UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM Forest Life – virtuaalinen lähimetsäsi
Blogi | 10/03/2019 11:15:19

UPM Forest Life – virtuaalinen lähimetsäsi

Matti Maajärvi

Senior Specialist, Environment, UPM Wood Sourcing and Forestry, North Europe

Reilut kymmenen vuotta sitten UPM julkaisi ensimmäisen version UPM Forest Lifesta, virtuaalisesta metsäretkestä suomalaiseen metsään. Se oli siihen aikaan ultramoderni sivusto flasheilla ja glittereillä. Sivusto voitti arvostetun verkkomedia-alan Webby-palkinnon omassa kategoriassaan ja saavutti laajan käyttäjäkunnan aina Ranskan koululaitosta myöten.

Analytiikan perusteella jonkinasteista käyttöä sivustolla on ollut aivan viime aikoihin saakka, vaikka palvelu teknisiltä toteutustavoiltaan olikin jo auttamatta vanhentunut. Metsät ja niiden tuottamat hyödyt sen sijaan ovat nyt ajankohtaisempia kuin koskaan, ja hetki UPM Forest Lifen uudistumiselle on siis täydellinen.

Perusidealtaan uusi sivusto jatkaa edeltäjänsä tarkoitusperillä – tavoite on kertoa suomalaisista metsistä, niiden tarjoamista monista mahdollisuuksista ja toiminnastamme kestävän metsätalouden edelläkävijänä. Haluamme tehdä tämän faktapohjaisesti ja hyvällä fiiliksellä. Sisältö on luotu alusta asti uudestaan ja laitettu uusiin puihin nykyaikaisia ratkaisuja käyttäen. Mobiilikäyttö on luonnollisesti kiinteä osa tämän päivän toteutusta, ja kokonaisuus on maustettu ripauksella virtuaalitodellisuutta erillisellä VR-applikaatiolla.

Metsäpoluilta tietoa ja elämyksiä

UPM Forest Life tarjoaa useita vaihtoehtoisia reittejä käyttäjää kiinnostaviin metsäaiheisiin kolmen eri käyttöliittymän kautta. Teoksen pääosaa näyttelevät neljä metsäpolkua. Polut ovat digitaaliseen muotoon vietyjä metsäretkiä, joissa kävijä kulkee erilaisten metsäalueiden läpi kohdaten metsien lajeja, metsäammattilaisia työssään ja metsien monikäyttäjiä. Vastaan tuleviin asioihin pääsee tutustumaan tarkastelemalla video- ja tekstipohjaisia tietoartikkeleja. Tiedon jakamisen lisäksi, kunnianhimoisena tavoitteenamme on ollut luoda sivuston käytöstä elämyksellinen kokemus. Metsäpolut alkavat elokuvallisin keinoin tuotetuilla introfilmeillä, ja polkujen äänimaailmassa kuultavat luonnon äänet täydentävät kokemusta.

Hakemistoa käyttäen on mahdollista tutustua tietosisältöihin suoraan, kulkematta metsäpolun kautta. Tietosisällöt on ryhmitelty hakemistoon aihepiireittäin: kestävä metsätalous, lajit, avainbiotoopit ja metsien monikäyttö. Hakemisto on siis hyvä väylä tehdä täsmäiskuja sisältötarjontaan. Polkujen ja hakemiston lisäksi UPM Forest Life sisältää karttakäyttöliittymän, josta pääsee siirtymään yhdellä napin painalluksella haluttuun kohtaan metsäpoluilla.

Arvojemme mukainen metsä

Meille UPM:ssä metsä edustaa monia eri arvoja. Haluamme pitää niistä huolta ja löytää oikeita ratkaisuja näiden arvojen yhteistuotantoon. UPM Forest Lifeen määriteltiin tätä ajattelutapaamme heijastavat pääteemat: puu, biodiversiteetti, ilmasto ja vesi. Lisäksi metsien tuottamat sosiaaliset hyödyt ovat vahvasti läsnä aitojen henkilökohtaamisten kautta. Kuten metsäretkellä reaalimaailmassakin tapahtuu, nämä teemat sekoittuvat toisiinsa ja ne läpileikkaavat kokemusta ilman, että niitä on tarvinnut erikseen alleviivata.

UPM Forest Lifen elämä jatkuu ja tulevaisuudessa entisestään rikastuu lisättävien sisältöjen ja päivitysten kautta. Olen iloinen siitä, että olen saanut osallistua tämän tarinan kirjoittamiseen. Näin laajojen ja monitahoisten viestintähankkeiden toteuttaminen ei monesti kohdalle osu. Tietosisältönsä, visuaalisuutensa ja tunnelmansa ohella UPM Forest Life ilmentää myös näkemyksiämme siitä, mihin suuntaan haluamme metsäalan viestintää viedä.

Tervetuloa kokemaan kaikki tämä omin aistein! Mitä mieltä sinä olet?

 

Tutustu UPM Forest Life -sivustoon!

Kirjoittaja

Matti Maajärvi

Matti Maajärvi

Senior Specialist, Environment, UPM Wood Sourcing and Forestry, North Europe |