UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Kohti fossiilitonta tulevaisuutta — puusta liikenteen polttoaineita, biomuoveja ja hajuvettä
Blogi | 09/06/2018 11:53:23 | 5 min Lukuaika

Kohti fossiilitonta tulevaisuutta — puusta liikenteen polttoaineita, biomuoveja ja hajuvettä

Sari Mannonen

Vice President, UPM Biofuels

UPM on sitoutunut tuottamaan lisäarvoa kestävillä bioinnovaatioilla. Uusiutuvien ja vastuullisten ratkaisujen luominen on osa Biofore-strategiaamme. Uskomme, että biomassasta, biopohjaisista materiaaleista, jätteistä ja tähteistä on tulossa olennainen osa kiertotaloutta, ja uudet kierrätysinnovaatiot näyttävät tietä tulevaisuuteen, jossa fossiilisia raaka-aineita ei enää tarvita.

Puu on arvokasta, monikäyttöistä ja uusiutuvaa raaka-ainetta, ja se on kaikkien UPM:n liiketoimintojen perusta. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus tuottavat mahdollisimman vähän jätettä ja vähemmästä syntyy enemmän. Tavoitteemme on käyttää jokainen kuitu vastuullisella tavalla mahdollisimman tehokkaasti ja innovatiivisesti.

Sivuvirroista uusia kuluttajatuotteita maitopurkeista hajuvesiin

UPM Lappeenrannan biojalostamo on oiva esimerkki suomalaisesta innovaatiosta ja tuotannosta syntyvien tähteiden uudenlaisesta käytöstä kaupallisessa mittakaavassa. Sellun tuotantoprosessin tähteenä syntyvästä raakamäntyöljystä jalostuu biojalostamon ainutlaatuisessa prosessissa uusiutuvaa dieseliä. Puupohjaisen dieselin lisäksi biojalostamo tuottaa puupohjaisia kemikaaleja. UPM ja kumppanimme tuottavat lisäarvoa ja vähentävät jätettä hyödyntämällä biojalostamon sivuvirrat täysimääräisesti.

Päätuote, uusiutuva UPM BioVerno -diesel tuottaa elinkaarensa aikana jopa 80 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin fossiiliset dieselpolttoaineet. Prosessissa syntyy myös uusiutuvaa naftaa, jota voidaan hyödyntää vähäpäästöisenä biokomponenttina bensiinin seassa tai raaka-aineena biopohjaisen muovin tuotannossa.

Norjalaisyhtiö Elopak, joka toimittaa vuosittain 15 miljardia pakkausta ympäri maailmaa, aloitti tänä keväänä yhteistyön UPM Biopolttoaineiden ja Dow'n kanssa ja tarjoaa nyt sataprosenttisesti uusiutuvia pakkauksia, jotka ovat sekä kierrätettäviä että vastuullisesti hankittuja.

Kokonaan puupohjaisen pakkauksen kehittäminen on mainio esimerkki arvoketjun laajuisesta yhteistyöstä kestävien ratkaisujen löytämisessä. Ensin Dow jalosti UPM BioVerno -naftasta uusiutuvaa hartsia biomuovin, biopohjaisen polyeteenin, valmistamiseen. Sitten Elopak päällysti puupohjaiset juomapakkauksensa puupohjaisella biomuovilla. Jokainen tonni UPM:n tuottamaa puupohjaista naftaa, jonka Dow jalostaa biomuoviksi, vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä tonnilla. Koko arvoketjun kestävyys on myös sertifioitu.

Puupohjaista UPM BioVerno -naftaa voidaan käyttää uusiutuvana raaka-aineena biopohjaisille muoveille, joita käytetään esimerkiksi juomapakkausten päällystämisessä. Näin koko pakkaus on sataprosenttisesti puupohjainen.

Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa tärpättiä, pikeä ja natriumbisulfiittia, jotka syntyvät biopolttoainetuotannon tähteinä. Kaikilla tähdevirroilla on monia sovelluskohteita kemianteollisuudessa.

Esimerkiksi UPM:n puupohjaista tärpättiä voidaan käyttää hajusteteollisuutta varten valmistettavissa biopohjaisissa aromikemikaaleissa. Aromikemikaaleja käytetään monenlaisissa tuotteissa: hajuvesissä, kosmetiikassa ja makuaineissa sekä pesu- ja puhdistusaineissa. Itse asiassa suuri osa kaikista hajusteteollisuuden nykyisin käyttämistä aromaattisista molekyyleistä on peräisin tärpätistä, jota valmistetaan uusiutuvista luonnonvaroista, kuten puubiomassasta.

Puupohjainen tärpätti, UPM:n uusiutuvan dieselin tuotannon tähde, on ympäristöä säästävää, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa hajusteteollisuuden aromikemikaalien raaka-ainetta. Hajuvesivalmistajat voivat myös käyttää hajuvesipulloissaan etikettejä, jotka on valmistettu uusiutuvista materiaaleista, kuten UPM Raflatacin biopohjaisesta kalvosta.

Puupohjainen tärpätti, UPM:n uusiutuvan dieselin tuotannon tähde, on ympäristöä säästävää, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa hajusteteollisuuden aromikemikaalien raaka-ainetta. Hajuvesivalmistajat voivat myös käyttää hajuvesipulloissaan etikettejä, jotka on valmistettu uusiutuvista materiaaleista, kuten UPM Raflatacin biopohjaisesta kalvosta.

Puupohjainen piki on biojalostamon toinen tähde, jota voidaan käyttää musteiden sekä tie- ja kattobitumin valmistuksessa tai sellaisenaan biopolttoaineena. Natriumbisulfiittia käytetään useimmiten kemianteollisuuden pelkistysaineena, esimerkiksi valkaisuun sellun tuotantoprosessissa. Nyt saatavilla on uusiutuva vaihtoehto. Tällä tavoin sellun tuotantoprosessin tähteestä kehitetty puupohjainen tuote tuottaa uusia sivuvirtoja, jotka hyödynnetään edelleen uusiutuvina raaka-aineina.

Kiertotaloutta UPM Kaukaan tehtaalla: natriumbisulfiitti, joka syntyi sellutehtaan tähteestä valmistetun uusiutuvan dieselin tuotannon tähteenä, palaa takaisin sellutehtaalle, jossa sitä käytetään pelkistysaineena sellun valkaisussa.

Biotaloudessa kestävän tuotannon aikaansaamiseen käytetään uusiutuvaa biomassaa ja tehokkaita bioprosesseja. Se, mikä ennen oli jätettä, on nykyään arvokasta raaka-ainetta, kun jätteestä ja tähteistä jalostetaan lisäarvoa tarjoavia tuotteita.

UPM on sitoutunut vähentämään jätettä, hyödyntämään sivuvirtoja, vähentämään fossiilisten raaka-aineiden tarvetta ja luomaan samalla uusia työpaikkoja. Olemme erittäin innostuneita biotalouden rajattomista mahdollisuuksista.

Lue lisää:

UPM Biopolttoaineet

Biokemikaaleilla voidaan korvata öljy muovissa

Suomalaista kiertoTALoutta: Puusta dieseliä ja hajuvettä

Kirjoittaja

Sari Mannonen

Sari Mannonen

Vice President, UPM Biofuels |