UPM.FI
Blogi | 07/14/2015 11:56:00

Eläköön kierrätys!

Päivi Rissanen

Director, Sustainability, UPM Communication Papers

Oletko koskaan ajatellut, mitä lehdelle tapahtuu sen jälkeen, kun se viedään paperinkeräykseen? Toisin kuin monet muut materiaalit, paperin hävittäminen ei kuormita ympäristöä, vaan se voidaan kierrättää tehokkaasti.

 

Euroopassa paperista kierrätetään jo yli 70 %, mistä meidän kaikkien on syytä olla ylpeitä! Useimmille kuluttajille paperin kierrättäminen on yhtä luonnollista kuin hengittäminen. Puukuitu voidaan käyttää paperin valmistuksessa uudelleen jopa seitsemän kertaa, jonka jälkeen se muuttuu liian lyhyeksi ja heikoksi. Senkin jälkeen kuitua hyödynnetään vielä energiantuotannon polttoaineena. Tämä on toimivaa kiertotaloutta parhaimmillaan.

Entä miten on matkapuhelimen tai tabletin laita? Mitä niille tapahtuu, kun ne menevät rikki tai korvataan uusilla? Valitettavasti useimmissa maissa ei ole tehokasta elektronisten laitteiden kierrätysjärjestelmää. Massachusettsin teknillisen korkeakoulun julkaiseman raportin mukaan Yhdysvalloissa alle 10 % matkapuhelimista puretaan ja käytetään uudelleen. Ongelmallista on myös se, että tietokoneet, puhelimet ja muut laitteet muuttuvat koko ajan monimutkaisemmiksi ja valmistetaan yhä pienemmistä komponenteista. Suurin osa puhelimista ja muusta elektroniikkaromusta sisältää myös vaarallisia, mutta arvokkaita ja harvinaisia materiaaleja.

Yksin piirilevy saattaa sisältää kuparia, kultaa, sinkkiä, berylliumia ja tantaalia. Pinnoitteet on puolestaan valmistettu useimmiten lyijystä. Lisäksi puhelinvalmistajat ovat enenevissä määrin siirtymässä litiumakkuihin, jotka päätyvät tavallisesti kaatopaikalle tai jäävät kaapinpohjalle lojumaan. Elektronisten laitteiden kierrätykseen liittyy kaksi haastetta: Ensinnäkin keräysjärjestelmät ovat kehittymättömiä, eivätkä kuluttajat tiedä, mihin vanhat laitteet voisi viedä kierrätykseen. Toiseksi on olemassa riski, että "kierrätysyrityksiksi" itseään kutsuvat välittäjät vievät seulomatonta elektroniikkaromua kehitysmaihin, joista on tullut elektronisen jätteen myrkyttämiä kaatopaikkoja.

Elektroniikkaromun päätyminen kaatopaikalle uhkaa johtaa myös pulaan harvinaisista mineraaleista, joita tarvitaan elektroniikan valmistukseen myös tulevaisuudessa. Elektroniikkaromun määrästä ei ole tällä hetkellä virallista tietoa, mutta Euroopan ympäristökeskus arvioi, että EU:n alueelta viedään muihin maihin vuosittain noin 0,25–1,3 miljoonaa tonnia käytettyjä elektronisia laitteita, joista suurin osa päätyy Länsi-Afrikkaan ja Aasiaan. Tätä romua saatetaan myöhemmin käsitellä vaarallisissa olosuhteissa riittämättömin suojausmenetelmin, mikä vahingoittaa sekä paikallisen väestön terveyttä että ympäristöä. Elektroniikan hallitsematon polttaminen, purkaminen ja hävittäminen aiheuttavat monenlaisia ympäristöongelmia, kuten pohjaveden, ilman tai jopa vesistöjen saastumista joko suorien päästöjen tai valumien vuoksi. Lisäksi vaarallinen jätteenkäsittely aiheuttaa myös terveysongelmia.

Suurin osa elektronisesta jätteestä on nykyään matkapuhelimia, sillä niitä ei ole tehty kestämään kahta vuotta kauempaa. Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelman mukaan Intiassa ja muissa sen kaltaisissa maissa syntyvän elektroniikkaromun määrä – mukaan lukien matkapuhelimet ja tietokoneet – saattaa nousta jopa 500 prosenttia seuraavan vuosikymmenen aikana. On siis selvää, että elektronisen jätteen ongelma kasvaa silmissä ja että turvallista ja vastuullista kierrätystä tarvitaan yhä kipeämmin. Seuraavan kerran kun ostat uudet matkapuhelimen tai tabletin, ota vanha mukaasi kauppaan ja vaadi sen kierrättämistä vastuullisesti. Se on meidän velvollisuutemme kuluttajina. Kysele kierrätyksestä ja painosta tuottajia kehittämään kestävä ratkaisu vanhojen tuotteiden kierrättämiseksi. Kuluttajissa on voimaa, ja meidän pitää ottaa se käyttöön!

Seuraavan kerran kun heität lukemasi lehden paperinkeräykseen, voit olla huoletta – tiedät, että paperi ei vahingoita ympäristöä vaan käytetään uudelleen hyödyllisenä raaka-aineena. Jos paperituotteessa on lisäksi jokin ympäristömerkki, kuten EU:n ympäristömerkki, voit olla varma, että sen tuotannossa on noudatettu tämän hetken tiukimpia ympäristöstandardeja. 

Kirjoittaja

Päivi Rissanen

Päivi Rissanen

Director, Sustainability, UPM Communication Papers |
Näytä lisää