Artikkeli | 01/15/2020 07:35:48 | 4 min Lukuaika

Uruguayn sellutehdas on asiakkaiden odottama investointi

Uruguayhin rakennettava uusi sellutehdas on UPM:lle historiallinen kasvuloikka, mutta se on iso asia myös sellua ostaville asiakkaille.

Paso de Los Torosiin nouseva uusi sellutehdas kasvattaa merkittävästi UPM:n sellubisneksen kokoa ja parantaa koko yhtiön tuloksentekokykyä, mutta sillä on tärkeä merkitys myös asiakkaille. UPM Biorefining ­liiketoiminta-alueen johtaja Bernd Eikens kertoo tapaamistaan kiinalaisista asiakkaista, jotka odottavat jo innolla uuden tuotantolaitoksen käynnistymistä. 

”He toivoivat, että voisimmeko nopeuttaa hanketta ja saada tehtaan käyntiin mahdollisimman nopeasti. On rohkaisevaa kuulla, että uuden tehtaan tuotteille on jo nyt kova kysyntä. Se on erinomainen lähtökohta hankkeen onnistumiselle”, Eikens sanoo. 

UPM:n asiakkaiden kommentit kuvaavat hyvin sellun globaaleja markkinanäkymiä, joiden mukaan markkinasellun kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan noin kolmen prosentin vuosivauhtia. 

UPM:n asiakkaiden kommentit kuvaavat hyvin sellun globaaleja markkinanäkymiä, joiden mukaan markkinasellun kysynnän kasvun arvioidaan jatkuvan noin kolmen prosentin vuosivauhtia. 

Kasvua vauhdittavat kaupungistumisen ja keskiluokan ostovoiman vahvistuminen etenkin kehittyvissä talouksissa. Nämä megatrendit lisäävät pehmo­, pakkaus­ ja erikoispapereiden kysyntää. 

”Kiinassa ja monessa muussakin Aasian maassa sellun kasvunäkymät ovat edelleen vahvat, vaikka pehmopaperimarkkinat ovatkin kasvaneet siellä vauhdilla. Sama pätee Afrikkaan ja moneen muuhunkin paikkaan maailmassa.” 

Eikens huomauttaa, että kehittyneissäkin maissa sellun markkinanäkymät ovat hyvät, sillä puukuitua tarvitaan raaka-­aineeksi moniin fossiilipohjaista muovia korvaaviin tuotteisiin. 

”Sellun kysyntää lisää myös väestön ikääntyminen, kun vaippojen kaltaisia hygieniatuotteita tarvitaan entistä enemmän.” 

Hyvä ajoitus investoinnille

Paso de los Torosin uuden sellutehtaan tuotantokapasiteetti on 2,1 miljoonaa tonnia eukalyptussellua, mikä tarkoittaa yli 50 prosentin lisäystä UPM:n sellukapasiteettiin. Tuotantolaitoksen on määrä käynnistyä vuoden 2022 toisella vuosipuo­liskolla. 

”On kiehtovaa kasvaa yhdessä asiakkaiden kanssa”, Eikens sanoo.  

UPM:n investoinnin ajoitus on hyvä myös siksi, että seuraavan kolmen vuoden aikana markkinoille odotetaan vain rajallisesti uutta kapasiteettia. Uuden sellutehtaan rakentaminen on 2,7 miljardin dollarin investointi, joka vaatii vuosien valmistelun. Lisäksi tehtaalla on oltava käytössään kilpailukykyiset ja kestävällä tavalla kasvatetut puuvarat. 

Sellumarkkinoilla suurimmat riskit liittyvät maailmantalouden suhdannevaihteluihin. Eikens odottaa, että uudessa tehtaassa päästään hyvään tuottoon eri markkinatilanteissa, sillä siitä tulee yksi maailman kilpailukykyisimmistä sellutehtaista. 

Keskeisiä valtteja ovat tehokas puunhankinta ja logistiikka. Kilpailuetua antavat myös suuri tuotantokapasiteetti, paras saatavilla oleva tuotantoteknologia ja osaava henkilöstö. 

”Jos oman tuotannon tehokkuus ja kustannusrakenne ovat kohdillaan, tuotantoa ei tarvitse vähentää tilanteissa, joissa sellun markkinahinta laskee. Hinnan lasku tietää sen sijaan vaikeuksia niille tuotantolaitoksille, joiden tuotantokustannukset ovat korkeat. Ne joutuvat supistamaan tuotantoaan.” 

Uruguay optimaalisin sijoituspaikka 

Ennen investointipäätöstä UPM kartoitti uuden tehtaan mahdollisia sijoituspaikkoja. 

Uruguay valikoitui paikaksi siksi, että siellä on vastuullisen metsäteollisuuden edellyttämät olosuhteet. Maa on poliittisesti ja sosiaalisesti vakaa. Lisäksi paikalliset lait säätelevät selkeästi puuviljelmien käyttöä, mikä edistää vastuullista metsäteollisuutta. 

Myös sillä oli iso merkitys, että UPM on viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kasvattanut puuviljelmiään suunnitelmallisesti Uruguayssa ja sillä on maassa vuonna 2007 käynnistynyt Fray Bentosin sellutehdas. 

”Tunnemme maan hyvin, ja meillä on siellä jo osaavat tiimit.” 

Eikensin mukaan kahden tehtaan synergiaedut ovat huomattavat, kun uudella tehtaalla voidaan hyödyntää yhtiön jo olemassa olevaa organisaatiota Uruguayssa henkilöstöhallinnosta taloushallintoon. 

”Voimme jakaa osaamista myös tuotantoon ja kunnossapitoon liittyvissä asioissa. Kuljetusmatkojen minimointi puuviljelmiltä tehtaalle parantaa puolestaan molempien tehtaiden kustannustehokkuutta. Lisäksi pystymme hyödyntämään sellun kuljetuksessa samoja aluksia ja satamalogistiikkaa.” 

 

Teksti: Matti Remes

Uuden sellutehtaan tuloon valmistaudutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa
Artikkeli | 09/03/2020 09:09:40 | 8 min

Uuden sellutehtaan tuloon valmistaudutaan yhteistyössä eri tahojen kanssa

Lue lisää
UPM Kymin tehtaan tehokkuus nousi uudelle tasolle – sivutuotteena uusiutuvaa energiaa
Artikkeli | 03/16/2017 12:13:00 | 3 min

UPM Kymin tehtaan tehokkuus nousi uudelle tasolle – sivutuotteena uusiutuvaa energiaa

Lue lisää
Megatrendit vauhdittavat sellun kysyntää
Artikkeli | 02/02/2017 08:57:00 | 4 min

Megatrendit vauhdittavat sellun kysyntää

Lue lisää