UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Mahdollisuus edistää paikallista hyvinvointia
Artikkeli | 04/15/2019 08:16:17

Mahdollisuus edistää paikallista hyvinvointia

Paikallisen hyvinvoinnin edistäminen ei välttämättä tarkoita suoria taloudellisia investointeja. Myös oman ajan antaminen jonkin yhteiskunnallisen asian hyväksi voi olla arvokasta.

Työntekijöiden vapaaehtoistyö esiteltiin osana Biofore Share and Care -ohjelmaa vuonna 2018. Yhtiön työntekijät voivat käyttää enintään 8 tuntia vuosittaisesta työajastaan vapaaehtoistoimintaan paikallisesti valituissa hyväntekeväisyyskohteissa. Alkuvaiheessa mahdollisuus vapaaehtoistyöhön tarjotaan yhtiön toimihenkilöille.

”Työntekijöiden vapaaehtoistyön tarkoitus on tukea yhteiskunnallisia hankkeita paikallisyhteisöissä, joissa toimimme, ja tarjota työntekijöille uusia kokemuksia ja mahdollisuuksia inspiroitua ja motivoitua. Työntekijöiden vapaaehtoistyön tiedetään myös lisäävän työntekijöiden sitoutuneisuutta ja parhaimmillaan myös tiimin sisäistä yhteishenkeä”, kertoo Kaisa Vainikka, vapaaehtoistyön paikalliskoordinaattori ja UPM:n koko Biofore Share and Care -ohjelman koordinaattori.

Pilottihankkeet

Vapaaehtoistyökonsepti ja ensimmäiset kohteet esiteltiin Biofore-toimitalon työntekijöille Helsingissä syksyllä 2018.

Helsingissä paikallisiin hankkeisiin kuuluu monenlaista tekemistä yhteistyössä muun muassa uuden keskustakirjasto Oodin ja Helsingin meripelastusyhdistyksen kanssa. Työntekijöiden ensireaktio on ollut hyvin myönteinen.

”Tehtäväni vapaaehtoistyön paikalliskoordinaattorina oli etsiä sopivia kohteita, jotka ovat neljän Biofore Share and Care -painopistealueen mukaisia. Painopistealueet ovat Lukeminen ja oppiminen, Vastuullinen vedenkäyttö, Paikallinen sitoutuminen sekä Bioinnovaatioiden vauhdittaminen. Kun kohteet  on valittu – yleensä vuodeksi kerrallaan – ne esitellään UPM:läisille ja julkaistaan yhteisessä portaalissa, jossa hallinnoimme sponsorointiin, lahjoituksiin ja työntekijöiden vapaaehtoistyöhön liittyviä tietoja”, Kaisa selittää.

Vainikka lisää, että työntekijöiden vapaaehtoistyö ottaa vasta ensiaskeliaan ja kehittyy ajan myötä. Vuonna 2019 ensimmäinen tehtävä on kouluttaa vapaaehtoistyön paikalliskoordinaattorit  hallinnoimaan prosessia ja käyttämään portaalia. Vapaaehtoistyökohteiden määrä kasvaa todennäköisesti konseptin tullessa tutummaksi, ja ajan mittaan yhä useammat UPM:n toimipaikat hyödyntävät tätä mahdollisuutta.”

UPM Raflatac Puolassa on yksi ensimmäisistä vapaaehtoistyöhön ryhtyneistä toimipaikoista. Sen pitkäaikainen yhteistyö Maailman luonnonsäätiön WWF:n  Rivers for Life -hankkeessa jatkuu vuonna 2019 River Guardians -ohjelmalla. Ohjelman avulla kannustetaan tavallisia kansalaisia osallistumaan aktiivisesti  Puolan jokirantojen suojeluun ja puhdistamiseen. Rantaviivan pituus on 150 000 kilometriä ja  UPM Raflatacin vapaaehtoiset lähtevät mukaan suojelutyöhön aktiivisesti.

Vainikka painottaa, ettei vapaaehtoistyön hankkeilla edistetä UPM:n liiketoimintaa. Sen tulee olla täysin vapaaehtoista ja perustua kunkin työntekijän omaan auttamishaluun.

Lue lisää www.upm.fi 

 

Teksti: Petra Niemi