UPM.FI
Artikkeli | joulu 10, 2018

Katse tulevaan Uruguayssa

UPM suunnittelee 2 miljardin euron investointia uuteen sellutehtaaseen lähelle Paso de los Torosin kaupunkia Keski-Uruguayssa. Mahdollisen uuden tehtaan vuosituotantokapasiteetti olisi noin 2 miljoonaa tonnia eukalyptussellua.


UPM ja Uruguayn hallitus allekirjoittivat vuosi sitten investointisopimuksen, jossa on määritelty mahdollisen sellutehtaan paikalliset edellytykset. Sopimus määrittelee molempien osapuolten roolit, sitoumukset ja aikataulun sekä keskeiset kysymykset, joista on sovittava ennen UPM:n mahdollista lopullista investointipäätöstä. Tällä hetkellä UPM tekee teknisiä selvityksiä ja hakee vaadittavia lupia.

”Tämän suuruusluokan sellutehdasinvestointi edellyttää tehokasta logistiikkaa, jolla varmistetaan puunhankinta ja sellutoimitukset maan sisäosissa sijaitsevalta tehtaalta Montevideon satamaan. Tämä edellyttää modernin rautatien ja erityisesti sellulle suunnitellun satamaterminaalin rakentamista sekä tieverkoston kehittämistä”, sanoo UPM:n Uruguayn kehitysprojektin johtaja Petri Hakanen.

Uusi rautatie loisi kuljetusmahdollisuuksia metsäteollisuuden lisäksi myös muille aloille, kuten vilja- ja puutuotteille. Se lisäisi myös Uruguayn viennin kilpailukykyä maailmanlaajuisesti.
”Tässä vaiheessa on tärkeintä varmistaa, että infrastruktuurin kehittämishankkeet ja lupaprosessit etenevät suunnitelmien mukaisesti”, Hakanen sanoo.

Elinvoimaa paikalliseen talouteen

Uudella sellutehtaalla olisi useita positiivisia vaikutuksia Uruguayssa. Se loisi alueelle työpaikkoja, koulutusta ja kehittyneemmän infrastruktuurin. Tehtaan sijainti maan vähiten kehittyneimmässä osassa toimisi piristysruiskeena ja vauhdittaisi alueen nopeaa kehitystä samaan tapaan kuin Fray Bentosin lähiympäristössä.

Uuden sellutehtaan arvioidaan nostavan bruttokansantuotetta kahdella prosentilla. Se edesauttaisi paikallisen talouden sekä satojen pienten ja keskisuurten yritysten kasvua koko arvoketjussa. Tehtaan rakentamisen seurauksena syntyisi myös huomattava määrä pysyviä työpaikkoja teollisuuteen, puuviljelmille, puunkorjuuseen, satamatoimintoihin sekä niihin liittyviin palveluihin.

 

Lue artikkelin ensimmäinen osa:

Pitkäaikaista sitoutumista Uruguayssa

 

Ella Navarro