UPM.FI
Artikkeli | kesä 13, 2017

Vauhtia biopolttoaineteollisuudelle

Biopolttoaineteollisuuden ympärillä kuhisee lupaavasti. Uusi EU-lainsäädäntö, kehittyvät teknologiat sekä biopolttoaineiden ja -materiaalien kasvava kysyntä maailman markkinoilla luovat vakaan pohjan teollisuudenalan kehitykselle.

Euroopan unioni ja kansalliset viranomaiset ovat asettaneet erittäin korkeat CO2-päästöleikkaustavoitteet sekä luoneet uutta lainsäädäntöä tukemaan niin uusiutuvien polttoaineiden kuin biotalouden kasvua ylipäätään”, arvioi UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja Sari Mannonen.

”Trendin ansiosta etenkin kehittyneiden biopolttoaineiden rooli liikenteen päästövähennyksissä kasvaa merkittäväksi, kun laskemme mukaan myös lento-, meri- ja raskaan liikenteen kuluttamat polttoaineet”, hän lisää.

”Uusiutuvat polttoaineet ovat osoittautuneet UPM:lle vakaaksi ja kannattavaksi liiketoiminnaksi. Polttoaineen vähittäismyynnin ja raskaan liikenteen lisäksi merikuljetukset tarjoavat meille uusia kasvumahdollisuuksia”, vahvistaa Mannonen.

”Myös merikuljetuksissa tarvitaan erilaisia päästöleikkauksia. Useat menetelmät – kuten rikkipäästöjä puhdistavien pesureiden asentaminen aluksiin – ovat kalliita ratkaisuja. Uusiutuvat drop-in-tyyppiset polttoaineet eivät sisällä rikkiä, joten ne ovat erinomainen vaihtoehto päästötavoitteiden saavuttamiseksi. Uskon, että kaikki nämä tekijät yhdessä luovat kestävän pohjan teollisuudenalan tuleville investoinneille Euroopassa.”

Politiikka ratkaisee

Myös UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Marko Janhunen kiittelee komission lakiehdotusta.

”Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen edellyttää merkittävää biopolttoaineiden tuotannon kasvattamista. Komissio haluaa nostaa kehittyneiden biopolttoaineiden osuuden vähintään 3,6 prosenttiin polttoaineiden kokonaiskulutuksesta. Tämä vaatii investointeja uusiin teknologioihin, joissa ei hyödynnetä ruoka-aineketjuun kuuluvia raaka-aineita”, huomauttaa Janhunen.

”Komissio on myös myöntänyt mandaatin lignoselluloosaan pohjautuvien polttoaineiden valmistukselle, mikä on ehdottomasti tarpeen. Uusiutuvia polttoaineita tarvitaan suhteellisen suuria määriä, joten uskon lainsäädännön tarjoavan tuottajille hyvän perustan toteuttaa investointisuunnitelmiaan käytännössä.”

Mannonen on erittäin tyytyväinen UPM:n saavutuksiin biopolttoainesektorilla. ”Erinomaisen tutkimus- ja kehitystyömme ansiosta olemme onnistuneet löytämään uusia teknologisia ratkaisuja, käynnistämään kaupallisen toiminnan ja tuomaan tuotteet markkinoille suhteellisen lyhyessä ajassa.”

 

Vesa Puoskari

Lue lisää

Liikenteen päästöt kuriin biopolttoaineilla

UPM BioVerno vähentää laivaliikenteen päästöjä

Pääkuva: Suomi isännöi Lignofuels 2017 –konferenssia helmikuussa. Konferenssivieraille järjestettiin vierailu UPM:n biojalostamolle Lappeenrantaan.