UPM.FI
Artikkeli | 02/02/2017 08:57:00

Megatrendit vauhdittavat sellun kysyntää

Monikäyttöisen sellun kysyntä jatkaa kasvuaan etenkin kehittyvissä talouksissa. UPM:n jalansijaa kasvavilla markkinoilla vahvistavat sellutehtaisiin tehdyt investoinnit.

UPM on tehnyt viime vuosina mittavat investoinnit sellutehtaidensa tehostamiseen ja tuotantokapasiteetin lisäämiseen Suomessa ja Uruguayssa. Investointien ansiosta sellun vuotuinen tuotantokapasiteetti nousee vuonna 2017 3,7 miljoonaan tonniin. Se on yli 500 000 tonnia enemmän vuoteen 2013 verrattuna.

anssi-klinga

Anssi Klinga

UPM:n valmistamasta sellusta kaksi kolmasosaa lähtee asiakkaille eri puolille maailmaa, pääosin Eurooppaan ja Kiinaan. Yhtiön paperiliiketoiminnat ostavat sellusta noin kolmasosan.

"Maailman sellumarkkinoiden pitkän aikavälin näkymät ovat todella vahvat, sillä sellun kysyntää kasvattavat pitkällä aikavälillä monet megatrendit. Siksi tuotantoon on kannattanut investoida. Olemme toteuttaneet kaikilla tehtaillamme hyvin kohdennettuja investointeja, joilla saamme kustannustehokkaasti lisää tuotantokapasiteettia", sanoo UPM:n selluliiketoiminnan johtaja Anssi Klinga.

UPM:n investoinnit kohdistuvat Pietarsaaren, Kymin ja Kaukaan sellutehtaisiin Suomessa sekä Fray Bentosin tehtaaseen Uruguayssa. Yksi esimerkki on uuden sellun kuivauskoneen rakentaminen Kymin tehtaalle viime vuonna. Uuden kuivauskapasiteetin myötä Kymi on voinut lisätä sellun tuotantoa vuositasolla yli 170 000 tonnilla. Heinäkuussa UPM ilmoitti Kymin seuraavasta tuotannon laajennuksesta, joka valmistuu vuoden 2017 loppuun mennessä. "Näillä investoinneilla olemme viime vuosina kasvattaneet selluntuotantokapasiteettia yhteensä 500 000 tonnilla, mikä vastaa keskikokoisen sellutehtaan vuosituotantoa", sanoo Klinga.

Klinga korostaa, että investointien lisäksi tuotantolaitosten prosesseihin tehdään jatkuvia parannuksia. "Olemme laittaneet paljon painoa henkilökunnan osaamiseen ja tehtaiden kunnossapitoon. Näissä asioissa olemme jo saaneet aikaan todella hyviä tuloksia."

Markkinat kasvavat 2,5 prosenttia vuodessa

Konsulttiyhtiö Pöyry arvioi, että valkaistun kemiallisen markkinasellun kysyntä kasvaa maailmassa noin 2,5 prosenttia vuodessa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tähän vaikuttavat vauhdilla etenevät globaalit megatrendit, ennen muuta kaupungistuminen ja kuluttajien ostovoiman vahvistuminen. "Keskiluokan käytettävissä olevat tulot kasvavat etenkin kehittyvissä maissa. Se kasvattaa sellusta valmistettujen tuotteiden kysyntää", Pöyry Management Consultingin Senior Principal Petri Jokinen sanoo.

Hyvä esimerkki kasvavista tuoteryhmistä ovat pehmopaperista valmistetut hygieniatuotteet, kuten vessapaperi, kasvo- ja käsipyyhkeet sekä nenäliinat. Myös sellusta valmistetun kartongin ja muiden pakkausmateriaalien kysyntä kasvaa. "Vaurastuvan keskiluokan elämäntavat länsimaistuvat. Perinteisen torikaupan sijaan yhä useammat kuluttajat ostavat pakattuja tuotteita supermarketeista", Jokinen havainnollistaa.

Myös nopeassa kasvussa oleva verkkokauppa tarvitsee tuotteiden kuljettamisessa lisää pakkausmateriaaleja.

Kiinan osuus sellun kulutuksesta on noussut noin kolmannekseen. Jokisen mukaan Kiinan talouskasvun viimeaikainen hidastuminen ei vaikuta samalla tavalla sellun kysyntään kuin esimerkiksi metallien kaltaisiin investointihyödykkeisiin. "Kiinassa talouden painopiste on siirtymässä investoinneista entistä enemmän yksityiseen kulutukseen. Se lisää muun muassa pakkausten ja hygieniatuotteiden kysyntää."

Jokinen odottaa Kiinan sellumarkkinoiden jatkavan kasvuaan vielä pitkään. "Kestää vuosikymmeniä ennen kuin maan elintaso yltää länsimaiselle tasolle. Myös Indonesia, Vietnam ja Intia ovat kaikki eri kehitysvaiheessa olevia maita, joissa keskiluokka kasvaa ja vaurastuu. Sellumarkkinoiden kasvu jatkuu näissä maissa vielä useita kymmeniä vuosia."

Hupeneva kierrätyskuitu korvattava sellulla

Painopaperien kulutuksen supistuminen ei merkitse vastaavaa vähennystä sellun käytössä." Vaikutus voi olla jopa päinvastainen", Anssi Klinga sanoo. Kun painopapereita valmistetaan vähemmän, häviää markkinoilta vastaava määrä kierrätyskuitua, joka on korvattava sellulla.

Klingan mukaan UPM:n investoinnit vahvistavat entisestään yhtiön asemaa johtavana toimijana kansainvälisillä sellumarkkinoilla, sillä sellua tarvitaan entistä enemmän tuotteisiin, jotka valmistetaan lähellä kuluttajia. Sellupaalit ovat kustannustehokkain tapa kuljettaa raaka-ainetta pitkiäkin matkoja markkinoille, joilla ei ole paikallista raaka-ainetta sellun valmistukseen. Esimerkiksi suuri osa UPM:n Kiinassa myymästä sellusta tulee paaleina Fray Bentosin tehtaalta Uruguaysta.

Anssi Klinga uskoo, että monikäyttöisenä ja uusiutuvana raaka-aineena sellusta valmistettujen tuotteiden valikoima laajenee tulevaisuudessa. Sellusta valmistetuilla materiaaleilla voidaan korvata esimerkiksi öljypohjaisia muoveja.

 

Matti Remes

Lue lisää

Vieraile päivitetyssä UPM Kymin sellutehtaassa

Verkkokauppa vaikuttaa pakkausteollisuuteen