UPM.FI
Artikkeli | syys 12, 2016

Kestävän kehityksen johtajat yhdistävät voimansa

UPM kutsuttiin tämän vuoden alussa jäseneksi YK:n Global Compact LEAD -foorumiin, jonka tehtävänä on edistää kestävän kehityksen johtajuutta innovaatioiden ja toiminnan avulla.

Lise-Kingo

Lise Kingo

YK:n Global Compact LEAD on ainutlaatuinen foorumi, joka kokoaa yhteen kestävän kehityksen standardeja noudattavat johtavat yritykset.

”LEADin jäsenyys on UPM:lle erinomainen mahdollisuus osoittaa kestävän kehityksen johtajuutta maailmanlaajuisesti. LEADiin kuuluvat yritykset voivat yhdessä osoittaa muille, kuinka hyvät liiketoimintakäytännöt edistävät YK:n kestävän kehityksen tavoitteita”, sanoo Global Compactin johtaja Lise Kingo.

Kun LEADiin kutsutaan uusia yrityksiä jäseniksi, UN Global Compact käy läpi useita globaaleja ja paikallisia kestävän kehityksen rankingeja mukaan lukien Global Compact 100:n sekä Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksit.

Kingon mukaan jäsenyys on merkittävä työkalu UPM:n kaltaisille julkisesti listatuille yrityksille. ”LEAD voi edistää yritysten ja sijoittajayhteisön välistä vuorovaikutusta ja yhteistyötä ainutlaatuisella tavalla. Tämä piirre korostuu työssämme entisestään.”

”Uskon myös osallistuvien yritysten hyötyvän siitä, että LEAD on kiinteä osa YK:n Global Compactia ja siten tärkeä toimija sekä osa suurta maailmanlaajuista liikettä.”

50 vastuullisinta yritystä

Pirkko-Harrela

Pirkko Harrela

UPM:n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja Pirkko Harrela sanoo, että kutsu on ainutlaatuinen tunnustus UPM:n tekemästä pitkäjänteisestä vastuullisuustyöstä. ”Olemme tehneet johdonmukaisesti kestävää kehitystä edistäviä valintoja ja integroineet niitä osaksi strategiaamme. Meille LEADin jäsenyys on erinomainen mahdollisuus pysytellä alan kehityksen kärjessä sekä kehittää ja hyödyntää edistyksellisiä yritysvastuukäytäntöjä yhdessä muiden vastuullisten yritysten ja sidosryhmien kanssa.”

UPM on ensimmäinen LEADiin kutsuttu metsäteollisuusyhtiö ja samalla myös foorumin ensimmäinen suomalaisjäsen.

Tällä hetkellä LEADiin on kutsuttu mukaan noin 50 vastuullisinta yritystä eri maanosista ja teollisuudenaloilta. Kaikkiaan Global Compact -aloitteessa on mukana noin 8500 yritysjäsentä.

Työtä tulevaisuutta varten

LEADin työn päämääränä on kehittää työkaluja, joiden avulla yritykset voivat soveltaa kestävän kehityksen käytäntöjä kaikkiin toimintoihinsa. Vuonna 2016 Global Compactin ja LEADin tavoitteena on globaalien tavoitteiden integroiminen paikalliseen liiketoimintaan.

Ole-Lund-Hansen

Ole Lund Hansen

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat yrityksille erinomainen inspiraation lähde ja merkittävä mahdollisuus innovoida, investoida ja tehdä yhteistyötä kestävämmän tulevaisuuden luomiseksi meille kaikille”, sanoo johtaja Ole Lund Hansen, Business of Tomorrow, United Nations Global Compact.

Toisena painopisteenä on tulevaisuuden liiketoiminnan mallien suunnittelu, johon sisältyy muun muassa digitaalisen vallankumouksen mukanaan tuomat uudet mallit. LEADilla on esimerkiksi uusi Young Innovators -ohjelma, joka on tarkoitettu LEADiin kuuluvien yritysten nuorille ammattilaisille.

”Ohjelman tavoitteena on löytää ja hyödyntää uusia mahdollisuuksia, joita esimerkiksi Silicon Valleyssa mutta myös muualla toimivat organisaatiot tarjoavat. Teollisuudenaloille ohjelma luo tilaisuuden selvittää ja muuntaa nämä kehityssuunnat uusiksi liiketoiminnan malleiksi ja mahdollisuuksiksi”, jatkaa Hansen.

Tällä hetkellä UPM on ainut metsäteollisuuden yritys LEADissa, joten Hansen odottaa yhtiöltä merkittävää panosta etenkin biotalouden sekä yhdentoista UPM:lle tärkeän kestävän kehityksen tavoitteen osalta.

”Toivomme, että UPM hyötyy yhteistyöstä työskennellessään muiden teollisuudenalojen johtavien yritysten kanssa sekä löytää innoitusta uusien kestävän kehityksen mukaisten liiketoiminnan mallien kehittämiseen. Näitä se voi sitten soveltaa omalla toimialallaan”, Hansen päättää.

 

Vesa Puoskari