UPM.FI
Artikkeli | huhti 14, 2016

Toimittaja-arvioinneista hyötyä kaikille osapuolille

UPM:n toimittaja-arvioinnit vahvistavat yhteistyötä ja auttavat parantamaan liiketoimintaprosesseja yhdessä toimittajien kanssa.

 

"UPM kuuluu paperiteollisuuden johtaviin yrityksiin maailmassa, joten sillä on kattava kokemus teollisesta tuotannosta ja pitkälle kehittynyt liiketoiminnan johtamismalli. Yhteistyö UPM:n kanssa auttaa meitä kehittämään myös omia käytäntöjämme", sanoo Asian Sagen omistaja ja toimitusjohtaja Meng Xiang Feng.

Asian Sage valmistaa kaavarin teriä, kuivatus- ja tiiviste-elementtejä, kuituvahvistettuja tuotteita ja komposiitteja, kuten lasikuitua ja hiilikuitua. Asian Sage aloitti yhteistyön UPM:n kanssa UPM Changshun paperitehtaalla vuonna 2008, jonka jälkeen se on noussut UPM:n tärkeimmäksi kyseisen alan toimittajaksi Kiinassa.

Meng kehuu UPM:n toimittaja-arviointeja, joiden avulla Asian Sage on pystynyt parantamaan johtamisjärjestelmäänsä ja tuotantotehokkuuttaan.

"Olemme vahvistaneet työntekijöidemme sitoutumista kehittämällä työympäristöä ja sosiaalietuusjärjestelmiä. Toimittaja-arviointien ansiosta olemme myös onnistuneet parantamaan asemaamme ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvissä asioissa."

Molemminpuolisia etuja

Toimittaja-arviointien tarkoituksena on parantaa toimittajien johtamiskäytäntöjä, tuotteiden laatua, työterveyttä ja -turvallisuutta sekä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuta.

UPM:n paperin raaka-ainehankinnan laadun ja toimitusketjun kehityksestä vastaava päällikkö Petri Riihinen vahvistaa, että tavoitteena on toimittajasuhteiden ja suorituskyvyn jatkuva parantaminen. "Tähän mennessä yleisimpiä havaitsemiamme turvallisuuspuutteita ovat olleet vaaralliset työskentelytavat, kuten henkilösuojainten puuttuminen tai liian pitkät työajat", hän kertoo.

Useimmiten toimittajat haluavat korjata puutteet itsenäisesti, mutta tarvittaessa UPM auttaa parannusten toteuttamisessa.

"Tällainen kehitys on kannattavaa molemmille yrityksille sekä niiden työntekijöille ja yhteiskunnalle. Jatkuva kehitys vahvistaa liikesuhdetta, tuloksia ja yhteistyötä kaikkien osapuolten välillä.”

Paikallisten toimittajien tuotteiden ja palveluiden hinnat ovat usein kansainvälisten yritysten hintoja kilpailukykyisempiä. "Meidän on kuitenkin kerrottava toimittajille selkeästi vaatimuksistamme ja autettava heitä täyttämään ne", Riihinen sanoo.

 

Vesa Puoskari