UPM.FI
  • Vastuullisuus
  • Konkreettisia tavoitteita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi
Artikkeli | 04/21/2020 09:57:43

Konkreettisia tavoitteita YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi

YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin voimakkaasti sitoutunut UPM on valinnut kuusi päätavoitetta, joita se voi toiminnallaan ja ratkaisuillaan konkreettisesti edistää.

YK:n hyväksymät 17 kestävän kehityksen tavoitetta ja 169 alatavoitetta muodostavat Agenda 2030 -ohjelman, jonka päämääränä on poistaa köyhyyttä ja eriarvoisuutta sekä suojella maapallon kantokykyä. Tavoitteet sitovat kaikkia valtioita, mutta niiden saavuttaminen edellyttää konkreettisia toimia myös yrityksiltä, organisaatioilta ja yksilöiltä.

UPM analysoi kaikki 169 alatavoitetta ja yksilöi niistä kuusi tavoitetta ja 12 alatavoitetta, joissa sen toiminnalla, tuotteilla ja ratkaisuilla on suurin vaikutus. Päätavoitteita ovat puhdas vesi ja sanitaatio (SDG 6), edullinen ja puhdas energia (SDG 7), ihmisarvoinen työ ja talouskasvu (SDG 8), vastuullinen kuluttaminen (SDG 12), ilmastoteot (SDG 13) ja maanpäällinen elämä (SDG 15). Koko yhtiö tekee työtä näiden tavoitteiden eteen.

”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet tarjoavat aidon kansainvälisen viitekehyksen vastuullisuudelle. Keskitymme edistämään niitä tavoitteita, jotka olemme valinneet huolellisen olennaisuusarvioinnin perusteella. Samalla haluamme olla esimerkkinä muille yrityksille, miten tätä työtä voi tehdä käytännössä”, Anna Palomäki UPM:n vastuullisuustiimistä kertoo.

Yrityksillä yhä tärkeämpi rooli

UPM:n valitsemat kestävän kehityksen tavoitteet ovat linjassa yhtiön Biofore-strategian, 2030-vastuullisuustavoitteiden ja sidosryhmien odotusten kanssa. ”YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja varsinkin niitä määrittävät alatavoitteet ovat konkreettisia asioita, joiden avulla yritys voi kehittää omaa vastuullisuuttaan. Tärkeää on, että yritys valitsee omalle liiketoiminnalleen olennaisia tavoitteita ja sitoutuu niihin aidosti johdosta lähtien”, Global Compact Finland Networkin pääsihteeri Lenita Toivakka sanoo.  

Global Compact on YK:n alainen aloite, johon liittyneet yritykset sitoutuvat YK:n periaatteisiin koskien ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristöä ja korruption ehkäisyä. Tänä vuonna 20 vuotta täyttävä aloite on maailman johtava kestävän kehityksen yhteistyöfoorumi, missä on mukana jo yli 10 000 yritystä. UPM liittyi aloitteeseen vuonna 2003 ja on nyt yksi 36:sta Global Compact LEAD -yhtiöstä, jotka ovat vahvasti sitoutuneet aloitteeseen ja sen vastuullisuusperiaatteisiin.

Toivakan mukaan yritysten rooli Agenda 2030 -ohjelman toteuttamisessa on aivan keskeinen. ”Yrityksillä on osaamista, teknologiaa ja innovaatiota, joiden laajempi hyödyntäminen mahdollistaa kestävän kehityksen. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kautta yrityksillä on myös erinomainen mahdollisuus laajentaa ja kasvattaa liiketoimintaansa sekä varautua riskeihin”, hän huomauttaa.

Tavoitteet tarkkaan yhdessä valittuja

UPM teki kestävän kehityksen tavoitteiden olennaisuusarvioinnin ensimmäisen kerran vuonna 2015 ja uudelleen vuonna 2019. ”Jälkimmäisessä arvioinnissa hyödynnettiin kansainvälisen raportointialoite GRI:n ja Global Compactin ohjetta, jota olimme vuonna 2018 kehittämässä osana työryhmää. Niiden pohjalta analysoitiin yksityiskohtaisesti kaikki 169 alatavoitetta. Kunkin tavoitteen kohdalla arvioitiin yhtiön toimintaa positiivisten ja negatiivisten vaikutusten sekä niihin liittyvien vaikutusmahdollisuuksien kautta”, Anna Palomäki kertoo. Valituista tavoitteista ja alatavoitteista keskusteltiin kaikkien liiketoiminta-alueiden edustajien kanssa. Niistä oltiin yksimielisiä ja kaikki olivat valmiit sitoutumaan niihin.

Juuri kestävän kehityksen alatavoitteiden kautta vaikutusmahdollisuudet konkretisoituvat käytännön toimenpiteiksi. Esimerkiksi puhtaaseen veteen liittyvien alatavoitteiden myötä UPM pyrkii muun muassa vähentämään jäteveden määrää 30 % ja sen aiheuttamaa kuormitusta 40 % vuoteen 2030 mennessä. Vastaavalla tavalla yhtiö on muissakin alatavoitteissaan sitoutunut selkeisiin tavoitteisiin esimerkiksi työtapaturmien ehkäisemiseksi, kiinteän kaatopaikkajätteen nollaamiseksi sekä hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi.  

Käytännön toteuttamista tukee myös UPM Raflatacin tehtailla globaalisti pilotoitu Biofore Site -konsepti. Sen puitteissa asetetaan jokaiselle tehtaalla omat, säännöllisesti seurattavat tavoitteet ja ne jalkautetaan työntekijätasolle saakka. ”Tavoitteilla edistetään yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteita sekä valittuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita jokapäiväisessä toiminnassa. Myös muilla liiketoiminta-alueillamme ollaan ottamassa konseptia käyttöön”, Palomäki kertoo.

UPM on ollut mukana myös Global Compact LEAD-verkoston työryhmässä, joka pyrkii parantamaan kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvää raportointia.  Koska UPM:n yksilöimät YK:n kestävän kehityksen painopistetavoitteet ovat linjassa yhtiön 2030-vastuullisuustavoitteiden kanssa, yhtiö raportoi niistä samalla, kun se kertoo omien tavoitteidensa edistymisestä. Seuranta on jatkuvaa: jos tavoite saavutetaan etuajassa, nostetaan rima korkeammalle. Kun yhtiön omat vastuullisuustavoitteet ovat linjassa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa, jokainen UPM:läinen voi kokea osallistuvansa kestävämmän maailman rakentamiseen.

UPM julkaisee artikkelisarjan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Sarjan artikkelit esittelevät valitsemamme painopistetavoitteet ja kertovat käytännön toimistamme niiden edistämiseksi.

 
Teksti: Janne Suokas