Artikkeli | 02/02/2021 09:17:05 | 4 min Lukuaika

UPM hyväksytty PEFC:n sidosryhmäjäseneksi

PEFC-jäsenyys avaa UPM:lle uusia näkymiä kestävän metsänhoidon edistämiseen maailmanlaajuisesti.

Vuosien yhteistyön ja kestävän metsänhoidon edistämiseksi tehtyjen yhteisten ponnistelujen jälkeen UPM on hyväksytty PEFC:n sidosryhmäjäseneksi. PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification) on kansainvälinen organisaatio, jonka tehtävänä on kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien tukeminen metsien verifioidun ja kestävän käytön varmistamiseksi.

“Olimme iloisia voidessamme toivottaa tervetulleeksi uudet jäsenemme ympäri maailmaa. Emme voineet tavata henkilökohtaisesti, mutta virtuaalinen kokous antoi useammille jäsentemme työntekijöille mahdollisuuden osallistua tilaisuuteen ja kokea yleiskokouksen hengen”, PEFC:n toimitusjohtaja ja pääsihteeri Ben Gunneberg kertoo.

Sidosryhmäjäseneksi hyväksytyn UPM:n lisäksi Turkki sekä Bosnia ja Hertsegovina toivotettiin tervetulleeksi uusina kansallisina jäseninä. PEFC:n jäsenistöön kuuluu tällä hetkellä 55 kansallista jäsentä kuudessa eri maanosassa ja 31 kansainvälistä sidosryhmäjäsentä.

“PEFC ei ole ainoastaan sihteeristö Sveitsin Genevessä. Olemme kansallisten metsäsertifiointijärjestelmien, kansalaisjärjestöjen, ammattiliittojen, yritysten, kauppayhdistysten, metsänomistusorganisaatioiden ja omistautuneiden yksilöiden liittouma”, Gunneberg sanoo.

PEFC muutoksen välineenä

UPM on vuosien ajan ollut aktiivinen tekijä kestävässä metsänhoidossa. UPM:n metsät ovat PEFC-sertifioituja (PEFC/02-21-17), ja yritys on ollut mukana kehittämässä organisaation toimintaa aktiivisesti monissa maissa. Nyt oli UPM:n aika laajentaa vaikuttamistyötään hakemalla PEFC-jäsenyyttä, UPM:n kansainvälisten metsäasioiden päällikkö Inka Musta sanoo. Musta oli myös läsnä yleiskokouksessa ja sai tilaisuuden kiittää PEFC:tä jäsenyyden hyväksymisestä.

PEFC on yksi maailman johtavista metsäsertifiointijärjestelmistä.

"PEFC on tärkeä väline metsien kestävän käytön vahvistamisessa, ja me haluamme olla mukana kehittämässä sen toimintaa”, Musta toteaa.

“Olemme innoissamme PEFC:n, sen sihteeristön ja muiden jäsenten kanssa tehtävän yhteistyön syventämisestä. UPM on sitoutunut metsien kestävän käytön edistämiseen maailmanlaajuisesti, ja tämä tavoite saavutetaan parhaiten yhteistyössä muiden kanssa.”

UPM on sitoutunut kestävän metsänhoidon periaatteisiin ja PEFC:n hengen edistämiseen. Yritys on ollut Forest Stewardship Councilin (FSC®, FSC c105876) pitkäaikainen jäsen ja Mustan mukaan PEFC-jäsenyys oli seuraava luonnollinen askel.

“UPM on globaali avaintoimija metsätuotteiden arvoketjussa ja jakaa samat arvot kanssamme maailmanlaajuisesta kestävän metsänhoidon edistämisestä”, Gunneberg sanoo.

“Arvojemme ja periaatteidemme jakaminen on olennaista organisaatiolle, joka haluaa liittyä PEFC:n sidosryhmäjäseneksi. Tämän lisäksi UPM:n kansainvälisen vaikutuskentän laajuus oli tärkeä jäsenyyttä puoltava meriitti, kuten myös kahden nykyisen PEFC-jäsenen tuki.”

imagexnrm.jpg

Yhteistyö ja seuraavat askeleet

PEFC-sidosryhmäjäsenillä on mahdollisuus liittyä organisaation työryhmiin ja komiteoihin, joissa he voivat jakaa osaamistaan ja kokemuksiaan moniin aihepiireihin liittyen standardien uudistuksesta markkinointiin. Seuraavaksi UPM:llä pohditaan, mitkä ovat parhaimmat tavat vaikuttaa PEFC-organisaatiossa.

“Liittymällä PEFC-jäseneksi UPM tunnistaa tärkeiden vaikuttajien tarpeen yhdistää biodiversiteetin ja ilmaston suojelu menestyvän metsäsektorin ja biotalouden avulla. Yksittäiset toimijat eivät voi saavuttaa näin laajoja tavoitteita. Yhdistämällä voimamme saman mieliset jäsenemme voivat yltää parempiin saavutuksiin vaihtamalla ideoita, tutkimalla eri vaihtoehtoja ja jalkauttamalla ratkaisuja yhdessä”, Gunneberg sanoo.

Kansainväliset sidosryhmäjäsenet tekevät yhteistyötä PEFC:n ja muiden PEFC-jäsenten kanssa erilaisissa globaaleissa projekteissa ja toimenpiteissä, joiden tarkoitus on kasvattaa kestävän metsänhoidon vaikuttavuutta ja lisätä tietoisuutta sertifikaatista ja sen kysynnästä.

UPM:lle on äärimmäisen tärkeää taistella metsäkatoa ja laittomia hakkuita vastaan.

“Haluamme tukea PEFC-sertifiointijärjestelmää ja sen luotettavuutta varmistaaksemme sen käytön kestävän metsienkäytön verifioinnissa. Meille on tärkeää varmistaa metsäsertifioinnin jatkuminen ja laajentuminen uskottavuutta vaarantamatta”, Musta korostaa.

“Maailmalla on toimijoita, joiden intressit ovat kestävän metsienkäytön vastaisia. Vastustamme painokkaasti näitä toimijoita ja PEFC:n toiminnan tunnettuuden lisääminen on osa tätä taistelua.”

Text: Sini-Maria Melanen

Käänteentekevä 2020-luku - Näkökulmia ja konkreettisia toimia metsien hyväksi
Blogi | 03/01/2022 09:34:59 | 6 min

Käänteentekevä 2020-luku - Näkökulmia ja konkreettisia toimia metsien hyväksi

Lue lisää
Hugo Simbergin tilaustyö on kestänyt aikaa
Artikkeli | 06/20/2023 09:59:31 | 3 min

Hugo Simbergin tilaustyö on kestänyt aikaa

Lue lisää
Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää
Blogi | 03/21/2024 09:02:54 | 2 min

Tänään vietetään kansainvälistä metsien päivää

Lue lisää