Artikkeli | 03/17/2023 12:59:16 | 3 min Lukuaika

UPM Biopolttoaineissa hommat hoituvat: kehitämme teknologiaa tulevaisuuden kasvua varten

Sara Steensig

Editor, Tulus

Kiinnostus teknologiaa kohtaan ja yli 17 vuoden kokemus ovat Niilo Oikarisen tärkeimmät työkalut taistelussa ilmastonmuutosta vastaan. Esittelyssä UPM Biopolttoaineiden kasvuohjelman teknologiajohtaja.

Mistä työssäsi on kyse?

Tiimini tavoite on kasvattaa tuotantokapasiteettiamme merkittävästi. Biopolttoaineiden kasvuohjelman teknologiajohtajana olen vastuussa siitä, että meillä on liiketoiminnan kasvutavoitteiden saavuttamiseen tarvittavat teknologiat. Työskentelen tiimini kanssa pääasiassa teknologian arvioinnin ja kehittämisen parissa. Työni sisältää paljon yhteistyötä ulkoisten teknologiakehittäjien sekä tutkimus- ja kehitystoimijoiden kanssa. Lisäksi teemme omaa tutkimustyötä UPM:llä. 

Miten ensimmäiset kuukautesi UPM Biopolttoaineilla ovat sujuneet?

Olen ollut alalla jo yli 17 vuotta ja aloitin työt UPM:llä marraskuussa 2022. Minut on otettu hyvin vastaan ja olen saanut paljon tukea sitoutuneilta ja ammattitaitoisilta kollegoiltani. Erityiskiitokset tästä esihenkilöilleni Ilkka Poraselle sekä Andrea Gutierrezille ja Pekka Jokelalle.

UPM Biopolttoaineet uskaltaa antaa ihmisille paljon henkilökohtaista vastuuta, vaikka suurin osa työstä tehdään tiimeissä. Työilmapiiri täällä on avoin, rohkaiseva ja luottavainen. 

Mikä sinua inspiroi ja motivoi päivittäisessä työssäsi?

Olen aina ollut erittäin kiinnostunut teknologiasta, joten tämä ala sopii minulle täydellisesti. Tiimini ja minä pääsemme suoraan vaikuttamaan UPM Biopolttoaineiden kehitykseen. On ilo työskennellä organisaatiossa, jossa minua kuunnellaan ja josta löytyy tarvittaessa myös haasteita. Motivaationi häviäisi nopeasti, jos työ olisi liian helppoa. 

Miten kehität ammattitaitoasi?

Olen huomannut, että monipuoliset ja yhä vaativammat tehtävät edistävät kehitystäni eniten. Vaikka olen työskennellyt täällä vasta hetken, minusta tuntuu, että olen jo ehtinyt oppia uusia asioita. Teen töitä huippuasiantuntijoiden kanssa ja opin heiltä uutta päivittäin.

Menestyminen vaativassa työssä edellyttää aktiivista taitojen kehittämistä. Teknisen osaamisen ja verkostoitumisen lisäksi on tärkeää kehittää esimerkiksi yhteistyöhön ja johtamiseen liittyviä pehmeitä taitoja.

Miten pidät motivaatiota yllä?

Motivoivista tehtävistä saan energiaa. Ne myös auttavat jaksamaan työssäni. On kuitenkin tärkeää pitää työpäivien pituus kohtuullisena, jotta työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino säilyy. Perhe, liikunta ja luonto antavat minulle voimaa selviytyä töistä paremmin. 

Milloin työsi on mielestäsi palkitsevinta?

Teknologisessa kehityksessä ratkaisemme päivittäin teknisiä haasteita, ja jokainen onnistuminen palkitsee. Lisäksi uusien asioiden oppiminen ja syvempi teknologian ymmärtäminen on aina palkitsevaa – myös silloin, kun idea ei osoittaudu käyttökelpoiseksi. Virheistäkin oppii.

Mitä haluaisit sanoa biopolttoaineliiketoiminnan uusille tulokkaille?

Ala kehittyy nopeasti niin teknologian kuin säädösten osalta, ja kehitykseen on mahdollista vaikuttaa esimerkiksi innovaatioiden kautta. On motivoivaa työskennellä alalla, jonka tärkeimpänä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. 
Haluan kannustaa erityisesti opiskelijoita ja uransa alkuvaiheessa olevia hakemaan kiinnostavia ja haastavia työpaikkoja aktiivisesti. Kova työ palkitaan, ja uusiin mahdollisuuksiin kannattaa tarttua rohkeasti! Seuraa UPM:n avoimia työpaikkoja. Tämä on hieno yhtiö, joka tarjoaa mahdollisuuksia mielenkiintoisiin tehtäviin ja urakehitykseen. 
 

Lue lisää UPM Biopolttoaineilla työskentelystä urasivultamme

Pidetään huolta metsistä
Blogi | 03/27/2023 12:41:39 | 3 min

Pidetään huolta metsistä

Lue lisää
Edistämme puhtaampaa liikennettä yhteistyössä asiakkaiden kanssa
Artikkeli | 03/01/2023 06:29:08 | 5 min

Edistämme puhtaampaa liikennettä yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Lue lisää
Forest Action: Hiilinielulaskelmat UPM:n metsissä Suomessa
Artikkeli | 03/23/2023 07:16:44 | 2 min

Forest Action: Hiilinielulaskelmat UPM:n metsissä Suomessa

Lue lisää