UPM.FI
Blogi | 03/25/2019 07:20:24

Yhteisellä asialla YK:n kanssa

Sami Lundgren

Vastuullisuusjohtaja, UPM

Me uskomme biotalouden rajattomiin mahdollisuuksiin. Kestävästi tuotettua biomateriaalia on saatavilla rajallinen määrä, mutta siitä innovoitavien tuotteiden ja ratkaisujen määrää rajoittaa vain mielikuvitus. Parhaassa tapauksessa kestävästi käytettävissä olevat materiaalit ja innovaatiot yhdistetään aivan uudella tavalla ja lopputuloksena saadaan aikaiseksi jotain, josta meille kaikille voi olla hyötyä silloin kun tarvitsemme apua eniten.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) hyväksyttiin YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 2015 ja kehitysohjelma on voimassa vuoteen 2030 saakka. YK:n mukaan maailma on parempi paikka, jos huomioimme ympäristön, ihmiset, ihmisoikeudet ja taloudelliset näkökulmat tasapuolisesti. Ja tähän ajatukseen meidän on helppoa yhtyä.

Kestävän kehityksen tavoite 9 kattaa teollista tuotannon, innovaatiot ja infrastruktuurin ja tavoite 15 edistää elämää maan päällä. UPM:lle on luontevaa yhdistää molemmat.

Kestävästi hoidettujen metsien pinta-alaa tai niistä saatavan biomateriaalin määrää on mahdollista kasvattaa toimimalla vastuullisesti. Uruguayssa on vuoden 1990 jälkeen perustettu miljoona hehtaaria puuviljelmiä köyhtyneille laidunmaille, eli käytännössä luotu uusi puubiomassalähde. Suomessa vastaavasti metsien osuus pinta-alasta on edelleen Euroopan suurin, ja lisäksi kasvavan puuston vuosikasvu on tuplaantunut vuodesta 1960 tähän päivään. Kaikkia UPM:n metsiä hoidetaan FSC® ja/tai PEFC™ -sertifiointisääntöjen mukaisesti ja globaali puunhankinta pohjautuu sekin FSC® ja PEFC™ -sertifioituihin käytäntöihin. Kun metsiä hoidetaan ja puuta hankitaan kestävästi ja metsien biodiversiteetin säilyminen ja jopa kasvattaminen varmistetaan tavoitteellisesti sitä edistävällä ohjelmalla, voimme uskottavasti ja aidosti todeta toteuttavamme kestävän kehityksen tavoitetta 15.  

Biodiversiteetti on tärkeää metsissä, mutta se on tärkeää myös lääketieteessä. Olemme kaikki erilaisia ja sairautemme vaativat yksilöllistä hoitoa. Parhaassa tapauksessa jokainen meistä tulee hoidetuksi juuri meille räätälöidyllä hoidolla. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli. Se soveltuu erityisesti kolmiulotteiseen (3D) solukasvatukseen ja sitä voidaan käyttää parempien tautimallien ja tehokkaampien lääkkeiden kehityksessä.

Innovoimisella ei ole rajoja ja Suomessa tiedämme, että metsä on kaiken hyvän alku ja juuri. Yhdistämällä kestävän metsänhoidon ja innovoinnin edistämme myös YK:n kestävän kehityksen tavoitteita.

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa, joten jos et usko, katso liikkuvaa kuvaa. 

Katso video

Kirjoittaja

Sami Lundgren

Sami Lundgren

Vastuullisuusjohtaja, UPM |