UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Yrittäjät ovat oleellinen osa vastuullista hankintaketjua
Blogi | 11/03/2016 10:13:00 | 2 min Lukuaika

Yrittäjät ovat oleellinen osa vastuullista hankintaketjua

Pekka Pöllänen

UPM Wood Sourcing and Forestry

Toimimme metsässä ympäri vuoden: hankimme puuta ja hoidamme metsiä. Lähes kaikki näihin toimintoihin liittyvät työt tekevät avainyrittäjämme. Töiden teettäminen ulkopuolisilla palveluntarjoajilla ei kuitenkaan vähennä vastuutamme huolehtia toiminnan kestävyydestä. Päämääränämme on pitkäjänteinen ja elinvoimainen metsätalous ja sen mahdollistama kansainvälisesti kilpailukykyinen metsäteollisuus. Lopputuotemarkkinoilla vastuullisuus ei ole enää erottava kilpailutekijä vaan perusolettamus, on kyse sitten mäntysahatavaran myynnistä tai puunkorjuupalvelujen tuottamisesta. Pikavoittoja ei ole tarjolla!

 

Monet puunkorjuuta, -kuljetusta ja metsänhoitotöitä tekevistä avainyrityksistämme ovat olleet jo vuosikymmeniä yhteistyökumppaneitamme ja varmistaneet toiminnallaan sekä metsänomistajien että tehdasasiakkaidemme hyvän palvelun vastuullisesti. Kannattava, kilpailukykyinen ja vastuullisesti toimiva yritys pystyy huolehtimaan niin taloudellisesta kuin sosiaalisesta ja ekologisestakin vastuustaan. Tällaisen yrityksen toiminta on pitkäjänteistä ja se pystyy kehittämään toimintaansa. Avainyrittäjämme ovatkin innokkaita toiminnan kehittäjiä ja halukkaita laajentamaan palvelutarjontaansa tarpeen mukaan.

Palvelun tilaajana edellytämme yrittäjiltämme tinkimätöntä tilaajavastuuta, toiminnan ekologista kestävyyttä sekä taloudellista ja sosiaalista vastuuta. Arvot, konkreettiset teot ja pitkäaikainen sitoutuminen ovat vastuullisen toiminnan perusta. Nämä sekä toiminnan läpinäkyvyys ovat osa kriteeristöä, kun valitsemme yhteistyökumppaneita, ja avainyrittäjämme ovat sitoutuneet UPM:n arvoihin ja tapaamme toimia.

Puun jalostus on vastuullista toimintaa. Pääraaka-aineemme on uusiutuva, kotimainen puu, joka voidaan kierrättää useaan kertaan elinkaarensa aikana. Pystymme myös todentamaan asiakkaillemme aukottomasti hänelle toimitetun tuotteen koko toimitusketjun sekä sen raaka-aineena käytetyn puun alkuperän.

Suurin osa käyttämästämme puusta on peräisin joko PEFC- tai FSC-sertifioiduista metsistä. Sertifikaatit asettavat omat läpinäkyvyysvaatimuksensa sekä tiukat toiminnalliset kriteerit hankintaketjun kaikille toimijoille.

Metsänhoidon ja puunhankinnan tinkimätön osaaminen ja ammattitaitoiset ja vastuullisesti toimivat yrittäjät takaavat, että pystymme varmistamaan metsien kasvun, laadukkaat palvelut metsänomistajille ja kilpailukykyisen raaka-aineen tehtaillemme myös tulevaisuudessa. Uudet investoinnit, innovatiivisuus ja kotimaisen raaka-aineen monipuolinen hyödyntäminen tarjoavat työllistämismahdollisuuksia maakunnissa ja hyvän kasvualustan avainyrittäjillemme. Metsään voi luottaa nyt ja tulevaisuudessa!

Linkki Metsän hengessä julkaistuun juttuun »

Astu sisään metsänhoidon ja metsäkauppojen asiantuntijaportaaliin, UPM Metsämaailmaan »

Kirjoittaja

Pekka Pöllänen

Pekka Pöllänen

UPM Wood Sourcing and Forestry |