UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Sähkömarkkinat murroksessa – UPM Energy operoi uusilla energiamarkkinoilla
Artikkeli | 06/18/2019 06:57:31

Sähkömarkkinat murroksessa – UPM Energy operoi uusilla energiamarkkinoilla

Yhteiskunnat siirtyvät kohti vähähiilistä energiantuotantoa. Uusi ilmastopolitiikka ja teknologinen kehitys tukevat puhtaiden energialähteiden kasvua, mutta kuinka muutos vaikuttaa sähkömarkkinoihin?

Bloomberg New Energy Outlookin arvion mukaan sähkön kysyntä kasvaa globaalisti 57 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Erityisesti liikenteen sähköistäminen, tietoliikenteen ja digitaalisen teollisuuden kasvu sekä kuluttavan keskiluokan nousu kiihdyttävät sähkönkulutusta.

Lisääntyvä sähköntarve pyritään kattamaan pääasiassa päästöttömällä energiantuotannolla. Bloombergin arvion mukaan ilmastoystävällisen energiantuotannon, kuten vesi- ja ydinvoiman sekä muiden uusiutuvien energialähteiden osuus nousee globaalisti 71 prosenttiin energian kokonaistarjonnasta vuoteen 2050 mennessä.

Pääosin uusiutuva energia on aurinko- ja tuulivoimaa, bioenergiaa sekä vesivoimaa. Erityisesti tuuli- ja aurinkoenergia kasvavat – näiden energialähteiden nousee lähes puoleen globaalista sähköntuotannosta vuoteen 2050 mennessä.

Tuotanto ja kulutus tasapainossa

Sähköjärjestelmässä eli komponenttijärjestelmässä, joka lähettää, varastoi, tuottaa tai käyttää sähkövirtaa, sähkön kulutuksen ja tuotannon on oltava aina tasapainossa. Säästä riippuvaiset nopeat muutokset voivat aiheuttaa sähkön tarjontaan ja hintaan suurtakin vaihtelua lyhyellä varoitusajalla. Tarjonnan vaihtelu on kompensoitava muulla tuotannolla tai kulutuksen joustolla.

Sähkön kulutusta kannattaa kohdistaa erityisesti niihin hetkiin, kun markkinoilla on sähköä runsaasti tarjolla ja hinta on edullisimmillaan. Kulutusjoustot ovat taloudellisesti houkutteleva mahdollisuus erityisesti runsaasti sähköä käyttävälle suurteollisuudelle mutta myös pienemmät toimijat aina kotitalouksia myöten voivat hyötyä joustoista.

Tulevaisuudessa älykkäät sähköverkot ohjaavat verkon kuormitusta ja kulutusta tarpeen mukaan. Automaation avulla esimerkiksi omakotitalon lämmitys voidaan kytkeä hetkeksi pois päältä sähköverkon kuormitushuipun ajaksi tai auton akut ladataan silloin kun sähkö on halvinta.

Myös akkuteknologian nopea kehitys ja kustannusten lasku kilpailukykyiselle tasolle tukevat uusiutuvan energian kasvua. Akkujen avulla puhdasta sähköä ladataan talteen ja otetaan käyttöön myös silloin, kun aurinko ei paista tai tuuli puhalla.

Asiantuntijapalvelu tukee sähkömarkkinoiden suhdannevaihteluissa

UPM:llä on pitkä kokemus suurteollisuuden energiankäyttäjänä ja tuottajana sekä operoinnista sähkömarkkinoilla. Uuden asiantuntijapalvelun kautta UPM Energy tarjoaa energiamarkkinoiden osaamistaan sähkön suurkäyttäjille.

Palvelun tavoitteena on ennakoida sähkön markkinakehitystä, jolloin hintoihin vaikuttavista trendeistä voidaan hyötyä mahdollisimman tehokkaasti.  Energiankulutusta pyritään kasvattamaan tuotantoa kiihdyttämällä silloin, kun sähkön markkinahinta on edullisimmillaan. Vastaavasti huoltoseisokit kannattaa järjestää silloin, kun sähkö on kalleimmillaan. Sähkönhinnan perusteella tehtävät tuotantoprosessien joustavat muutokset tuovat jatkuvia kustannussäästöjä ja tasaavat sähkön hintapiikeistä aiheutuvia riskejä.

Lisäksi yrityksillä on mahdollisuus osallistua UPM:n kautta sähkömarkkinoille ja hyötyä äärimmäisistä hinnanvaihteluista.

Jos sähköntarjonta putoaa yllättäen tai hinnat nousevat huomattavan korkeiksi, yritykset voivat säästää energiakustannuksissa esimerkiksi vähentämällä tehtaiden tuotantoa muutaman tunnin ajan tai tienata myymällä jo ostamaansa energiaa takaisin markkinoille.

Sähköntuottajille UPM Energy tarjoaa palvelun kautta helpon tavan saada sähkö myytäväksi markkinoille.

Säätövoimaa vedestä

Monipuolisen hiilineutraalin energiaportfolion ansiosta UPM on vahva toimija myös tulevaisuuden energiamarkkinoilla.

UPM:n energialiiketoiminnalla on Suomessa kustannuskilpailukykyinen, vähäpäästöinen ja joustava sähköntuotantoportfolio, joka koostuu pääosin ydinvoimasta ja vesivoimasta. UPM Energyn tuottama sähkö tarjotaan myyntiin Pohjoismaiden sähköpörssiin Nord Pooliin.

UPM:lle ydinvoima on hiilidioksidipäästöistä vapaata perusvoimaa. Ydinvoimalla on energiantuotannossa tärkeä rooli, sillä suuritehoisena energiamuotona se luo suurteollisuuden tarvitsemaa tarjonnan vakautta.

Vesivoima on osa UPM:n uusiutuviin ja vastuullisiin raaka-aineisiin ja innovaatioihin perustuvaa strategiaa.

Vesivoima on päästötön energiamuoto, jolla voidaan varastoida energiaa ja tasata kulutusvaihteluita tehokkaasti. Kun sähköntarjonnan vuorokausivaihtelut ovat suuria eikä markkinoilla ei ole riittävästi sähköä saatavilla teollisuuden ja kotitalouksien tarpeisiin, niin vesivoiman tuotantoa lisäämällä suuria kulutusvaihteluita voidaan tasata nopeasti.

 

Teksti: Vesa Puoskari