UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Tekoäly analysoi yritystoiminnan vaikutuksia
Artikkeli | 05/09/2019 06:41:08

Tekoäly analysoi yritystoiminnan vaikutuksia

The Upright tutki UPM:n pyynnöstä yhtiön toiminnan nettovaikutuksia ympäröivään yhteiskuntaan. Ympäristötekijöiden lisäksi analyysissä otettiin huomioon terveyteen, yhteiskuntaan sekä tiedon luomiseen ja jakamiseen liittyvät vaikutukset. Arvioinnin tuloksena saadaan yrityksen positiivisten ja negatiivisten vaikutusten summa.

The Uprightin kehittämä nettovaikutusanalyysi perustuu koneoppimiseen ja sen tärkeimpinä tietolähteinä toimivat tieteelliset artikkelit. Analyysia hyödyntävät sijoittajat ja yritykset, jotka haluavat olla paremmin selvillä siitä, millä tavalla ne vaikuttavat maailmaan ympärillään.

Arvioinnin tuloksena saadaan yrityksen positiivisten ja negatiivisten vaikutusten summa. ”Tutkiessamme sekä UPM:n nettovaikutusta ja yksittäisten liiketoimintojen vaikutuksia esille nousivat erityisesti lopputuotteiden merkitys kuluttajien arjessa sekä yrityksen merkittävä rooli työpaikkojen luojana”, kertoo Uprightin perustaja ja toimitusjohtaja Annu Nieminen.

Arvoketjun alku tunnetaan yrityksissä usein hyvin. Upright arvioi myös loppukäytön vaikutuksia.

”Esimerkiksi elintarvikkeiden ja lääkepakkausten etikettien avulla jaetaan tietoa tuotteen sisällöstä ja käytöstä. Tämä korreloi myöhemmin tuotteiden myönteisten terveysvaikutusten kanssa. Analyysin avulla pyrimme ymmärtämään, mistä arvoketjun tuottamat positiiviset ja kielteiset vaikutukset rakentuvat”, hän sanoo.

UPM:lle Upright tarjoaa tuoreen näkökulman vaikuttavuuteen.

”Olemme tehneet useita vaikutusanalyysejä ja kokeilleet erilaisia lähestymistapoja niin itsenäisesti kuin yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa. Tämä arviointi laajensi omaa näkemystämme tuotteidemme ja niihin liittyvien palveluiden vaikutuksista. Erityisen kiinnostavaa on juuri vahva painotus tuotteen loppukäytön merkitykseen sekä tekoälyn hyödyntäminen”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

Tekoäly sijoittajien ja yritysten työkaluna

Upright-analyyseja käyttävät sijoittajat, kuluttajat ja yritysten työntekijät.

”Institutionaaliset sijoittajat katsovat yritysten nettovaikutusta puhtaasti liiketoimintaan liittyvästä riskienhallinnan näkökulmasta käsin. He haluavat tietää, kuinka esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöihin liittyvä lainsäädäntö vaikuttaa yrityksiin. Tämän perusteella voi myös ennustaa, mitkä ovat yrityksen mahdollisuudet tehdä voittoa tulevaisuudessa”, kertoo Nieminen.

Suurtuotantoa harjoittavien yritysten ympäristövaikutukset ovat merkittäviä, mutta on myös otettava huomioon, mitä käytetyillä resursseilla saadaan aikaiseksi.

”On selvää, että teolliseen suurtuotantoon liittyvät ympäristövaikutukset ovat suuremmat kuin esimerkiksi IT-alalla. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että yrityksen nettovaikutus olisi negatiivinen”, Nieminen kertoo.

Upright-analyyseja on tehty vasta muutaman vuoden ajan ja toimintamallia kehitetään kovaa vauhtia.

”Olemme tekoälyn avulla opettaneet tietokoneen ymmärtämään teksteistä kausaalisuhteita. Koneiden laskentakapasiteettiin liittyvien rajoitteiden vuoksi tämä on ollut mahdollista vasta muutaman vuoden ajan. Haluamme lähestymistavallamme liittää tiedemaailman mukaan keskusteluun yritysten vaikutuksista. Kehitystyön lähtökohtana on interaktiivisuus. Pyrimme opettamaan ja parantamaan mallia saamamme palautteen avulla, joten myös analyysin tulokset tarkentuvat jatkuvasti”, Nieminen kertoo.

 

Teksti: Vesa Puoskari