Artikkeli | 05/15/2019 07:08:38 | 3 min Lukuaika

Läpimurto tuhkan kierrätyksessä

UPM Schongaun paperitehdas Saksassa on kehittänyt yhdessä SMI-yhtiön kanssa uuden prosessin saostetun kalsiumkarbonaatin valmistamiseen kierrätetystä tuhkasta. Uusi valmistustapa on läpimurto monellakin tapaa; se hyödyntää sivuvirtatuhkaa uudella tavalla sekä säästää merkittävän määrän energiaa.

Kierrättämällä tuhkaa voidaan korvata kolmasosa tehtaan paperintuotannossa tähän asti käytetystä kalsiumkarbonaatista, jota valmistetaan energiaintensiivisesti polttamalla kalkkia korkeassa lämpötilassa. Kehitystyö on tehty tehdasalueella toimivan yhteistyökumppanin Specialty Mineralsin kanssa.

Uudella, ENVIROFIL®30 PCC:ksi nimetyllä täyteaineella on lukuisia myönteisiä vaikutuksia. Tehtaan hiilidioksidipäästöt vähenevät 10 800 tonnia, energiaa kuluu 13 500 megawattituntia vähemmän ja lähiseudun teiltä poistuu 2 500 ajokertaa rekkaliikennettä tehdasalueelle ja sieltä pois.

”Aiemmin kalkin polttoprosessissa vapautunut hiilidioksidi jää täyteaineeseen eikä siten vapaudu ympäristöön. Uraauurtava valmistusprosessi ja siitä saatava tuote ovat hyvä esimerkki innovaatiotyöstä ja resurssitehokkuudesta, joka vie kohti suljettua luonnonvarojen kiertoa”, kuvailee hanketta Schongaussa johtava Heiko Hilbert.

Sitoutunutta kehitystyötä luotetun kumppanin kanssa

Tutkimusyhteistyö samalla tehdasalueella toimivan SMI:n kanssa alkoi jo 20 vuotta sitten. Ensimmäiset testit kierrätystuhkan käytöstä sammutetun kalkin korvaajana tehtiin vuonna 2002, mutta silloin hiukkaset olivat liian karkeita ja liian suuria täyteaineen materiaaliksi.

”Tuhkan muuttaminen sammutetuksi kalkiksi kemiallisessa prosessissa on vain osa ratkaisua. Yksityiskohtia on kehitetty yhdessä laboratorion ja UPM:n tutkimuskeskusten kanssa”, kertoo Hilbert, yksi pienemmän hiukkaskoon mahdollistaneen patentin kehittäjistä.

“Yhteistyömme SMI:n kanssa on avointa ja luottamuksellista ja parantunut entisestään ajan myötä. Kunnianhimoisiin tavoitteisiin on mahdoton päästä, ellei kumppaniaan tunne läpikotaisin”, Hilbert painottaa.

UPM tutkii tuhkan kierrätysmahdollisuuksia aktiivisesti

Suurin osa UPM:n tuottamasta kiinteästä jätteestä on tuhkaa, joka syntyy bioenergian tuotannossa. Tällä hetkellä 96 prosenttia tuhkasta käytetään maanrakennuksessa, sementti- ja tiiliteollisuudessa tai lannoitteena. Tuhkan koostumus analysoidaan aina perusteellisesti ennen uudelleenkäyttöä. Kierrätykseen sopimaton tuhka viedään kaatopaikalle. Yhtiön tavoitteena on kaatopaikkajätteen nollataso vuoteen 2030 mennessä.

Tähän mennessä UPM Schongau on tuotteistanut tuhkaa useaan käyttötarkoitukseen. ELURIT korvaa lipeäkiveä ja sitä käytetään paperin valmistuksessa massan valkaisussa. Cinerit taas soveltuu maanrakennukseen.  UPM Schongau jakaa osaamistaan muiden tehtaiden kanssa, vaikka prosessi täytyy muokata kunkin tehtaan tarpeisiin ja resursseihin sopivaksi.

“Olemme kiinnostuneita laajentamaan ELURITin käyttöä paikallisesti ja avoimia yhteistyölle muiden teollisuudenalojen kanssa. Tuhkaa voidaan myös hyödyntää UPM:n omissa prosesseissa monella tavalla. Meillä on paljon ideoita, ja monet niistä ovat jo käytössä tehtaalla ja UPM:ssä laajemmin”, Hilbert kertoo.

upmpaper.com

 

Teksti: Saara Töyssy

Behind the scenes: Asiakkaat ja työn kehittäminen ovat myynnin suola ja pippuri
Artikkeli | 04/16/2024 09:00:58 | 3 min

Behind the scenes: Asiakkaat ja työn kehittäminen ovat myynnin suola ja pippuri

Lue lisää
Korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen – UPM tukee Aalto-yliopiston sellututkimusta ja ‑koulutusta
Artikkeli | 04/08/2024 08:02:12 | 2 min

Korkeatasoinen tutkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen – UPM tukee Aalto-yliopiston sellututkimusta ja ‑koulutusta

Lue lisää
Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!
Artikkeli | 12/01/2023 08:26:26 | 1 min

Kesätyöhaku on alkanut - tartu tilaisuuteen!

Lue lisää