Artikkeli | 12/18/2018 09:07:38 | 2 min Lukuaika

Kasvua oikein toimimalla

Nykymaailmassa oikein toimiminen on menestyvän liiketoiminnan edellytys ja eettistä yrityskulttuuria rakennetaan sekä alhaalta ylöspäin että ylhäältä alaspäin. Viime kädessä kyse on jokaisen omasta halusta toimia oikein.

Oikein toimiminen merkitsee yrityksen arvojen ja tiukkojen eettisten periaatteiden noudattamista. Tätä UPM haluaa ilmentää kaikessa toiminnas­saan – henkilöstön, asiakkaiden, toimittajien, sijoittajien, siis kaikkien kanssa.

“Tämän päivän liiketoimintaympäristössä oikein toimiminen ei ole vain hyvän mielen asia. Periaatteet ohjaavat päätöksentekoa, johtamista ja kaikkea toimintaa, ja siksi se on vahvasti mukana yhtiön visiossa sekä Toimintaohjeemme ytimessä”, vaatimustenmukaisuudesta vastaava UPM:n Chief Compliance Officer Markus Skrabb toteaa.

UPM:llä on erittäin hyvä maine luotettavana kumppanina. Keskinäinen luottamus on tärkeää jokapäiväisessä työssä sekä yhtiön sisällä että sen ulko­puolella. Hyvä maine helpottaa toimimista sidosryhmien kanssa.

Rima korkealla

“Visiomme mukaan osaaminen, terve arvopohja sekä halu pyrkiä parempaan tekevät meistä ainut­laatuisia. Tämä koskee niin yhtiön toimintatapoja kuin myös kaikkia työntekijöitä. Kaikkien UPM:läisten on tiedettävä, miten toimitaan oikein, mutta heidän on myös haluttava sitä”, Markus sanoo.

Työntekijöiden on helpompi kysyä neuvoa tai tukea päivittäisessä päätöksenteossa, kun Compliance-asiantuntija on lähellä.

Vaikeistakin asioista kannustetaan kertomaan

Vaikka UPM:n toimintatapojen on oltava samanlaiset kaikkialla maail­massa, paikalliset Compliance-asiantuntijat tuntevat kulttuurin ja sen erityispiirteet, paikalliset liiketoimin­takäytännöt, lait ja sääntelyyn liittyvät riskit. Asiantuntijat voivat antaa liike­toiminnoille käytännöllisiä, lisäarvoa luovia neuvoja.

UPM edistää puheeksi ottamisen kulttuuria rohkaisemalla työntekijöitä nostamaan esille huolensa, mikäli he havaitsevat väärinkäytöksiä tai epäeet­tistä käyttäytymistä. Compliance-tiimi on valmiina auttamaan, mikäli henkilöstöllä on kysyttävää tai huolia.

”Latinalaisamerikkalaisessa kult­tuurissa ei ole aina helppoa nostaa esille vaikeita kysymyksiä. Meidän on tehtävä kovasti töitä, että puheeksi ottaminen itse asiassa kehittää yhtiötä kaikkien hyödyksi”, vaatimustenmu­kaisuudesta Latinalaisessa Amerikassa vastaava Stephania Bresque Jettar tähdentää.

Asioista puhumisen toinen puoli on kuunteleminen ja kuuleminen.

“Jos henkilö on huolissaan ja kertoo siitä meille, meidän on vakuu­tettava, että asia tutkitaan perusteel­lisesti ja puolueettomasti eikä hänen tarvitse pelätä seuraamuksia. Meidän on myös osoitettava, että yhtiö on kiitollinen hänen tekemistään huomi­oista. Sellaisia työntekijöitä arvos­tamme”, Aasian ja Tyynenmeren alueen vaatimustenmukaisuudesta vastaava Shelley Shao toteaa.

Lobbaaja on tulkki päättäjien ja yritysmaailman välillä
Blogi | 07/02/2024 10:58:41 | 3 min

Lobbaaja on tulkki päättäjien ja yritysmaailman välillä

Lue lisää
Repoveden kansallispuisto 20 vuotta – UPM lahjoitti ja suojeli lähes 2000 hehtaaria metsää
Artikkeli | 08/24/2023 12:36:51 | 1 min

Repoveden kansallispuisto 20 vuotta – UPM lahjoitti ja suojeli lähes 2000 hehtaaria metsää

Lue lisää
Pakkaukset kuumentavat tunteita Brysselissä
Blogi | 11/24/2023 09:14:25 | 4 min

Pakkaukset kuumentavat tunteita Brysselissä

Lue lisää