UPM.FI
Artikkeli | 03/02/2018 08:27:00 | 2 min Lukuaika

Ilmanlaatu paremmaksi pääkaupunkiseudulla

Helsinki on maailman ensimmäisiä kaupunkiseutuja, joka siirtyy käyttämään täysin jäte- ja tähdepohjaisia polttoaineita julkisessa liikenteessään vuoteen 2020 mennessä.

UPM on testannut vuodesta 2016 puupohjaista uusiutuvaa dieseliä UPM BioVernoa pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä yhdessä Helsingin seudun liikenteen (HSL), VTT:n ja Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran kanssa.

HSL:n tavoitteena on, että Helsingin seudulla liikennöivät bussit käyttävät pelkästään uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Hanke on merkittävä, sillä HSL:n pääkaupunkiseudun liikenteessä on noin 1 400 bussia, jotka kuluttavat noin 40 000 tonnia polttoainetta vuosittain.

”Tavoitteena on, että Staran hyötyajoneuvot sekä HSL:n tilaama bussiliikenne siirtyvät käyttämään uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Hanke alkoi vuonna 2016, ja uusiutuvien polttoaineiden osuutta liikenteessä pyritään nostamaan vuosittain”, kertoo UPM Biopolttoaineiden kaupallisesta kehityksestä vastaava Marko Snellman.

Hanke jatkui vuonna 2017 alkaneella BioSata -hankkeella. Siinä bussit ja valtaosa Helsingin kaupungin työkoneista ja kuorma-autoista vaihtavat jäte- ja tähdepohjaisiin biopolttoaineisiin. UPM Biofuelsin lisäksi hankkeessa ovat mukana HSL, Stara, Työ- ja elinkeinoministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry, VTT sekä useita Suomessa toimivia energiayhtiöitä.

Altistus ilmansaasteille pienenee

Uusiutuvien polttoaineiden ansiosta julkisen liikenteen hiilidioksidipäästöt vähenevät 80 prosenttia eli 120 000 tonnia vuodessa. Luku sisältää niin polttoaineen palamisen aiheuttamat suorat päästöt kuin valmistuksen aiheuttamat päästöt.

Uusiutuvien polttoaineiden kohdennetulla käytöllä voidaan vähentää myös haitallisia lähipäästöjä kuten typen oksideja ja pienhiukkasia. Kaupunkilaisten altistus ilmansaasteille pienenee, sillä hiukkaspäästöt vähenevät jopa 30 prosenttia. Vaikutus näkyy erityisesti Helsingin keskustan ilmanlaadussa.

Suomessa tuotetaan noin 500 000 tonnia biopolttoaineita vuodessa. Helsinki on maailman ensimmäisiä kaupunkiseutuja, joka siirtyy käyttämään täysin jäte- ja tähdepohjaisia polttoaineita julkisessa liikenteessään.

 

Vesa Puoskari