UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • Vahva patenttisalkku turvaa huomisen arvonluonnin
Artikkeli | 02/26/2018 13:43:00

Vahva patenttisalkku turvaa huomisen arvonluonnin

Yrityksen innovaatiotoiminnan mittarina käytetään usein uusien patenttihakemusten määrää. UPM tekee vuosittain noin 360 patenttihakemusta eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Suomessa yhtiölle myönnettiin vuonna 2016 yli 50 patenttia, enemmän kuin yhdellekään toiselle suomalaisyritykselle.

UPM:n innovaatioita suojaavat patentit ja muut immateriaalioikeudet, joita UPM:n teknologiajohtaja Jyrki Ovaska pitää yritysten tärkeimpinä kilpailuetua ja arvoa luovina tekijöinä.

”UPM on suojannut aina kilpailukyvyn kannalta oleelliset immateriaalioikeudet esimerkiksi patenteilla. Asian merkitys korostuu entisestään, kun yhtiö kasvaa uusille liiketoiminta-alueille.” Esimerkiksi puupohjaiset biopolttoaineet ja -kemikaalit ovat UPM:lle uusia aloja, joissa tehdään paljon tutkimusta ja tuotekehitystä.

”Uuden tuotteen kehittäminen on kuin tutkimusmatka. Pitkällä matkalla avautuu uusia reittejä, kuinka materiaaleja voidaan kehittää eri käyttötarkoituksiin. Matkan varrella keksitään myös uusia teknologioita, ja niiden suojaamiseksi tarvitaan patentteja”, Jyrki Ovaska toteaa.

Uusissa liiketoiminnoissa UPM on hakenut patentit muun muassa biopohjaisille UPM BioVerno -dieselille ja -naftalle. Yhtiöllä on myös patentteja teknologioista, joilla biopolttoaineita valmistetaan puupohjaisesta mäntyöljystä. UPM on hakenut patentteja myös teknologiaan, jolla puuraaka-aineesta valmistetaan ligniinipohjaisia tuotteita. Ligniinillä voidaan esimerkiksi korvata öljypohjaisia komponentteja.

”Hyvä esimerkki patenttien suojaamasta innovaatiosta on myös UPM:n GrowDex-hydrogeeli, jota käytetään solukasvatukseen laboratoriotutkimuksissa”, sanoo UPM:n immateriaalioikeuksista vastaava johtaja Mika Timmerbacka.

Patentit ja muut immateriaalioikeudet ovat edelleen tärkeitä myös UPM:n perinteisissä liiketoiminnoissa kuten paperin ja sellun tuotannossa, joissa kilpailukyvyn säilyttäminen on oleellista.

Kumppaneiden rooli korostuu

”Innovaatiotoiminta on entistä enemmän yhteistyötä ja keskustelua kumppaneiden kanssa”, Mika Timmerbacka mainitsee.

UPM tekee yhteistyötä muun muassa laitevalmistajien kanssa, mutta myös yliopistot ja tutkimuslaitokset ovat perinteisiä kumppaneita erilaissa tutkimushankkeissa. Immateriaalioikeuksien hallinnassa yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät sopimukset ovat keskeisessä asemassa.

”Oikeuksiin liittyvistä asioista pitää sopia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, paljon ennen innovaation kaupallistamista. Näin mahdolliset riidat ehkäistään jo etukäteen”, Timmerbacka toteaa. Teknologiajohtaja Jyrki Ovaska sanoo, että uusissa liiketoiminnoissa mukaan tulee uudenlaisia kumppaneita. UPM tekee yhteistyötä esimerkiksi monien uutta teknologiaa kehittävien startup-yritysten kanssa. Niiden toimintatavat saattavat poiketa huomattavasti perinteisistä yrityksistä.

”Uudella kasvuyrityksellä on usein päällimmäisenä mielessä nopea toiminta, ei niinkään immateriaalioikeuksista sopiminen. Startup-yritysten kanssa on löydettävä sellaiset sopimustavat, jotka eivät tukahduta innovatiivisuutta ja uusia ideoita heti alkuunsa”, Ovaska huomauttaa.

Tulovirtaa patenttien lisensoinnista

Immateriaalioikeuksien aktiiviseen ja ammattimaiseen hallintaan kuuluu se, että kunkin patentin merkitystä yhtiölle arvioidaan säännöllisesti. Vain liiketoiminnalle tarpeelliset oikeudet on syytä pitää voimassa ja omassa patenttisalkussa.

Jyrki Ovaska sanoo, että UPM voi myös hyödyntää patentteja taloudellisesti myymällä tai lisensoimalla niitä ulkopuolisten käyttöön. Metsäteollisuudessa patenttien lisensointi ulkopuolisille on ollut aiemmin harvinaista.

UPM:n immateriaalioikeuksien hallinta on globaalia toimintaa. Koko maailman kattavaa patenttisuojaa ei ole olemassa, vaan patentti on voimassa ainoastaan siinä maassa, missä suojaa on haettu ja patentti myönnetty. Patentin hakeminen ja muiden aineettomien oikeuksien hallinta edellyttävät kansallisten lakien ja määräysten tarkkaa tuntemusta.

”Patentin hakeminen kestää yleensä 4–7 vuotta. Prosessi vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa asianomaisen maan viranomaisten kanssa”, Timmerbacka sanoo.

Myös brändit suojattava kilpailijoilta

Patenttien lisäksi muun muassa tavaramerkit ovat UPM:lle tärkeitä immateriaalioikeuksia. Niillä yhtiön tuotteet erottuvat kilpailijoiden tuotteista. Immateriaalioikeuksiin kuuluvat lisäksi esimerkiksi internetosoitteet ja kasvinjalostajanoikeudet. Jälkimmäisiä UPM on saanut eukalyptuslajikkeille, jotka on kehitetty Uruguayn puuviljelmiä varten.

”Maassa ei kasvatettu aiemmin eukalyptusta, joten meidän oli kehitettävä paikallisiin oloihin soveltuvat puulajit”, Mika Timmerbacka sanoo.

Moni globaali yhtiö on törmännyt tuotteistaan valmistettuihin laittomiin kopioihin ja tavaramerkkien luvattomaan käyttöön etenkin kehittyvissä talouksissa. Ovaskan mukaan Kiinassa UPM on joutunut puuttumaan tapauksiin, joissa markkinoilla on myyty UPM:n kopiopapereiden laittomia kopioita.

”Toimintatapamme on reagoida havaittuihin väärinkäytöksiin välittömästi”, Ovaska sanoo.

Piraattikopioiden levitys loppuu yleensä nopeasti, kun niiden takana olevat tahot saadaan selville ja heihin otetaan yhteyttä.

”Myös Kiinan viranomaiset ovat toimineet tehokkaasti ja raivanneet kopiot nopeasti pois markkinoilta.”

 

Matti Remes