UPM.FI
  • Ajankohtaista
  • UPM Fray Bentosin sellutehtaalla ei ole vaikutusta Uruguay-jokeen
Artikkeli | 05/02/2017 09:25:00

UPM Fray Bentosin sellutehtaalla ei ole vaikutusta Uruguay-jokeen

Uruguay-jokea valvovan CARU-rajakomission (Comisión Administradora del Río Uruguay) tuore raportti vahvistaa, että UPM Fray Bentosin sellutehdas täyttää tiukimmat ympäristövaatimukset ja ettei sellutehtaan toiminnalla ole vaikutusta Uruguay-jokeen. CARUn marraskuussa 2016 julkistamat tulokset perustuvat 50 tarkastukseen, joita on tehty vuodesta 2011 lähtien.

Seurantatutkimuksissa on tutkittu sellutehtaan Uruguay-jokeen laskeman jäteveden määrää ja laatua, itse Uruguay-joen vedenlaatua sekä Uruguay-jokeen laskevan Gualeguaychú-joen vedenlaatua juuri ennen jokien yhdistymistä. Kerätyt ympäristötiedot osoittavat, että sellutehdas täyttää kaikki viranomaisten sille asettamat ympäristövaatimukset. Joulukuuhun 2016 mennessä oli tehty kaikkiaan 67 tarkastusta.

UPM suhtautuu positiivisesti tulosten julkistamiseen. Yhtiölle on tärkeää, että sellutehtaan ympäristösuorituskyky on nyt vahvistettu. Tulokset ovat linjassa hallinnon ja riippumattomien toimijoiden tekemien seurantatutkimusten kanssa, joiden tulokset ovat olleet nähtävillä yhtiön internetsivuilla tehtaan käynnistämisestä marraskuussa 2007 lähtien. UPM on sitoutunut noudattamaan Uruguayn lakeja ja kansainvälisiä vaatimuksia ja toimimaan vastuullisesti kaikessa toiminnassaan.

CARU on Uruguayn ja Argentiinan yhteinen organisaatio, joka ohjaa ja säätelee molempien maiden tavoitteiden ja etujen toteutumista maiden yhteisellä Uruguay-joen osuudella.

Myös 10 vuotta kestäneen Uruguay-joen vedenlaatua ja eliöstöä seuranneen tutkimuksen raportti julkaistiin vuonna 2016. Tulokset osoittavat, että sellutehtaan jätevesien laskualueilla ei ole eroa kalojen tai biomassan määrässä vertailualueisiin verrattuna. Tutkimukseen osallistuivat Uruguayn yliopiston luonnontieteellinen tiedekunta ja joukko kansainvälisiä asiantuntijoita, ja sen tarkastajana toimi Uruguayn ympäristövirasto (DINAMA).

 

Vesa Puoskari

 

Lue lisää

Uruguay-joen tilaa seurataan jatkuvasti

Vastuullinen vedenkäyttö on yksi UPM:n Biofore Share and Care -ohjelman neljästä painopistealueesta

Megatrendit vauhdittavat sellun kysyntää