Artikkeli | 10/25/2016 09:39:00 | 3 min Lukuaika

Teoilla ja läpinäkyvällä raportoinnilla CDP:n Ilmastolistan A-luokkaan

Päivi Vistala-Palonen

UPM on tänään listattu CDP:n Ilmastolistan A-luokkaan. Tämä on jo kahdeksas kerta peräkkäin, kun UPM on mukana indeksissä ilmastotoimiensa ja läpinäkyvän ilmastoraportointinsa ansiosta.

Konkreettisilla toimenpiteillä ja 2030-ilmastotavoitteilla kohti parempaa ilmastosuorituskykyä

Ilmaston osalta UPM:n 2030-tavoitteena on vähentää energiantuotannon ja ostosähkön fossiilisia hiilidioksidipäästöjä 30 prosenttia sekä happamoittavien savukaasupäästöjen määrää 20 prosenttia. Lisäksi UPM on asettanut jatkuvaksi tavoitteeksi kasvihuonepäästöjä vähentävän liiketoiminnan hyötyjen maksimoinnin.

”Menemme näitä tavoitteita kohti määrätietoisesti monin eri tavoin”, UPM:n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren kertoo. ”Isossa kuvassa merkittävin panostuksemme ilmaston hyväksi on Biofore-strategia, joka tähtää fossiilisten poltto- ja raaka-aineiden korvaamiseen uusiutuvilla, metsien hiilinielujen ylläpitämiseen ja monimuotoisuuden edistämiseen sekä tuotannon resurssitehokkuuden jatkuvaan parantamiseen”, Lundgren jatkaa. ”Kestävällä metsätaloudella varmistamme, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi hoidettuja ja toimivat hiilinieluina. Samaan aikaan pyrimme varmistamaan, että edistämme monimuotoisia ekosysteemejä, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuutoksen vaikutuksille.” ”Tuotannossamme pyrimme toimimaan resurssitehokkaasti esim. käyttämällä parhaita saatavilla olevia tekniikoita (BAT) sekä lisäämälle jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian osuutta toiminnassamme. Tuotteemme ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä ja innovoimme jatkuvasti lisää materiaaleja ja tuotteita, jotka korvaavat uusiutumattomia. Ja ovathan tuotteemme jo itsessään hiilinieluja”, Sami summaa.

Korkealaatuinen raportointi varmentajan roolissa

UPM:n avaa vastuullisuuden tunnuslukujaan yhtiön internet-sivuilla olevan interaktiivisen analyysityökalun avulla. Työkaluvalikosta löytyy osio Energia ja ilmasto, joka kertoo yhtiön hiilidioksidipäästöistä ja niiden kehityksestä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Työkalun avulla voi tehdä erilaisia vertailuja ja luoda omia raportteja annettujen tunnuslukujen perusteella. Lukujen taustalla on valtava määrä yksittäistä tietoa ja osaavat tiimit sekä konsernissa että liiketoiminnoissa.

YK:n Global Compact nosti UPM BioVernon malliesimerkiksi

Vuonna 2015 YK julkaisi uudet kestävän kehityksen tavoitteet (SDG) vuodelle 2030. Yhtiön strategian ja olennaisuusarvioinnin lisäksi tavoitteilla oli oma roolinsa myös UPM:n 2030-tavoitteenasetannassa. Yksi tavoitteista koskee ilmastotekoja (SDG 13).

Kesällä 2016 YK:n Global Compact valitsi UPM BioVernon malliesimerkiksi innovaatiosta, jolla päästään kohti Pariisissa määriteltyjä ilmastotavoitteita. UPM BioVerno on puupohjainen uusiutuva diesel, jonka raaka-aine mäntyöljy syntyy sellunvalmistuksen tähteenä ja tuottaa elinkaarensa aikana jopa 80 % vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin perinteiset öljypohjaiset dieselpolttoaineet. UPM BioVernon korkea laatu ja normaalia korkeampi setaaniluku lisäävät moottorin tehokkuutta, mahdollistavat puhtaamman palamisen moottorissa ja tuottavat siten selkeästi vähemmän haitallisia pakokaasupäästöjä.

Kestävän kehityksen tavoitteisiin pääsemiseksi tarvitaan sekä strategisia ratkaisuja että jokapäiväisiä tekoja. UPM:n Biofore-strategia toimii näiden hyväksi monin tavoin.

Lue lisää

UPM lehdistötiedote 25.10.2015: UPM palkittiin jälleen ilmastotoimistaan

CDP:n raportti 2016: Out of the starting blocks, Tracking progress on corporate climate action

www.upm.fi

Passion for forests: Tuemme ilmastoviisasta metsänhoitoa Saksassa
Artikkeli | 05/19/2023 08:01:10 | 2 min

Passion for forests: Tuemme ilmastoviisasta metsänhoitoa Saksassa

Lue lisää
Tulevaisuus tehdään nyt
Artikkeli | 05/29/2023 09:22:55 | 7 min

Tulevaisuus tehdään nyt

Lue lisää
Turvallisuusvalvoja on auttajan roolissa
Artikkeli | 05/23/2023 09:02:01 | 4 min

Turvallisuusvalvoja on auttajan roolissa

Lue lisää