Veden saatavuus

UPM:n eniten vettä kuluttavat tuotantolaitokset sijaitsevat alueilla, joilla on riittävästi vettä saatavana.

 
 

Vedensaanti on välttämätöntä ihmisten olemassaololle ja se on elintärkeä jokapäiväisessä elämässä kaikissa niissä yhteisöissä, joissa operoimme. Vedenpuutteesta on tullut suuri maailmanlaajuinen haaste, joka laittaa yritykset, meidät suureen vastuuseen. Tämä haaste on myös mielenkiintoinen mahdollisuus meille tehdä yritystoiminnallamme hyvää. Tavoitteenamme on käyttää vettä vastuullisesti. Tämä sisältää ponnistelut suojella, ylläpitää ja valvoa paikallisia vesivaroja metsätaloudessa, tuotannossa ja vesivoiman tuottamisessa sekä tuotteidemme kuljetuksessa.

Tehtaidemme toiminnassa käytetty vesi on peräisin joista ja järvistä tai kaivoista saadusta pohjavedestä. Tuotannon prosessit ovat vedenottoa ja jätevesiä koskevien paikallisten luparajoitusten mukaisia. Tämä koskee luonnollisesti myös pohjavettä käyttäviä tehtaita.

Vuonna 2011 kartoitimme kaikki sellu- ja paperitehtaamme Water Stress Index (WSI) -vesikuormituskarttoihin, jotka kuvaavat vesivarantoja (Pfister et. al 2009). Lopputulos oli, että tuotantolaitoksemme sijaitsevat alueilla, joilla vedensaanti on riittävää.

Päivitimme vuonna 2019 aikaisemman arvioinnin käyttäen Water Risk Filter -nettityökalua, jonka ovat kehittäneet WWF ja saksalainen finanssi-instituutio DEG. Tulokset osoittavat, että yksikään 20:stä tuotantolaitoksestamme ei sijaitse alueella, jossa vedenpuutteen riski olisi merkittävä.

Lopulliset vesistöalueen riskitasot on luotu perustuen Water Risk Filter -työkalun kolmeenkymmeneen maailmanlaajuiseen vesivarantoindikaattoriin ja teollisuudenalan painotuksiin. Luokittelussa käytetään asteikkoa 1-5: 1 on olematon tai erittäin vähäinen riski ja 5 on korkea tai erittäin korkea riski. Tulokset kahdellekymmenelle sellu- ja paperitehtaallemme osoittavat, että 16 tehdasta ovat 2:n alapuolella, joka tarkoittaa vähäistä riskiä. Tehtaista neljä saivat tuloksen, joka on kolmen yläpuolella, joka vastaa kohtalaista riskiä. Näiden tulosten perusteella tutkimme kyseisiä tehtaita tarkemmin.

UPM Changshu paperitehtaalla, joka sijaitsee lähellä Shanghaita Jangtse-joen varrella, on korkein riski UPM:n tuotantolaitoksista lukemalla 3.48. Aloitimme More with Biofore -ohjelmamme Kiinassa jo vuonna 2016. Sen tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta sekä ympäristötehokkuutta. Yksi tavoitteista on vähentää veden kulutusta 50% paperitonnia kohti. Viimeisen 10 vuoden aikana olemme jo onnistuneet vähentämään vedenkulutusta 60 % tuotettua paperitonnia kohti Changshun tehtaalla.  Monet pienet parannukset ovat auttaneet tässä saavutuksessa, mutta suurin edistysaskel otettiin, kun tehtaan jätevedenpuhdistamo uusittiin vuonna 2015.

Muut kolme tehdasta ovat hieman arvon 3 yläpuolella arvoilla 3.04 – 3.09. UPM Chapelle Darblay sijaitsee Seine-joen varrella lähellä Pariisia. Joesta otattamamme veden määrä on merkityksetön verrattuna Seine-joen tyypilliseen 450 m3/s virtaukseen. Sama pätee UPM Plattling -tehtaaseen, jossa Isar joen tyypillinen virtaus on 173 m3/s. Lisäksi melkein kaikki vesi, joka on otettu vesistöstä, palaa takaisin vesistöön käytön ja veden puhdistamisen jälkeen. Tämä edelleen vähentää mahdollisia haitallisia vaikutuksia vesistöön. UPM Nordlandin tehtaan vesilähde on pohjavesi. Tämän mahdolliset riskit on huomioitu. Vedenkäytön vähentämiseksi jätevedenpuhdistuksessa tehdään lisätoimenpiteenä ultrasuodatus ja käänteisosmoosi. Tämä mahdollistaa osan tarvittavan makean veden korvaamisen käsitellyllä jätevedellä.

Arvioinnissa on otettu huomioon vain sellu- ja paperitehtaamme, joiden vedenkulutus on suurta.

 
 

Kokonaisriski

 
 

Water Risk Filter -kartat

 

UPM pienentää paperitehtaidensa vedenkäyttöä