UPM.FI

Vesiekosysteemien suojelu ja parantaminen

Olemme sitoutuneet parantamaan vesiekosysteemien tilaa kahdella tavalla. Pyrimme vähentämään tai korvaamaan niitä kielteisiä vaikutuksia, joita vesivoimaloidemme rakentamisella ja käytöllä on vaelluskalakantoihin. Lisäksi tarjoamme asiantuntemustamme ja resurssejamme valikoituihin suojeluhankkeisiin paikkakunnilla, joilla toimimme.

Vähennämme ja korvaamme vaikutuksiamme vaelluskalakantoihin

Vesivoimaloillamme on haitallisia vaikutuksia vesiekosysteemeihin. Ne aiheutuvat vesistön säännöstelystä sekä jokien perkaamisesta ja patoamisesta. Vaikutuksia lievennetään lupaehtojen mukaisilla korvauksilla, joiden avulla viranomainen istuttaa vesistöihin kaloja ja edistää vaelluskalakantojen palauttamiseen liittyvää tutkimusta.

Pidämme tärkeänä vaelluskalakantojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamista niillä vesistöalueilla, joilla se on kustannustehokasta ja onnistumiseen on parhaat mahdollisuudet. Osallistumme paikallisiin projekteihin ja tutkimushankkeisiin, joiden tarkoituksena on edistää kalojen vaellusta.

Vesivoimaloiden elinikä on pitkä, ja olemme sitoutuneet läpinäkyvyyteen ja avoimeen keskusteluun yhteisöjen ja paikallisten viranomaisten kanssa vesistöjen tilaan liittyvissä asioissa.

 

UPM tukee vaelluskalakantojen elvyttämistä

 

Pyrimme minimoimaan vaikutustamme vesiekosysteemeihin

Suorien velvollisuuksiensa lisäksi olemme myös sitoutuneet osallistumaan tärkeiden vesiekosysteemien suojeluun ja kunnostamiseen yhteisöissä, joissa toimimme.

Puolassa UPM Raflatac tekee yhteistyötä WWF:n kanssa Rivers for Life -hankkeessa. Monivuotisessa yhteistyössä suojellaan luonnon jokiekosysteemejä koko maassa, ja tuemme tätä hanketta monin tavoin. Brasiliassa Raflatac tekee yhteistyötä paikallishallinnon ja kuuden eri organisaation kanssa. Yhteisenä tavoitteena on palauttaa ennalleen Sao Paolon Jaguarianassa sijaitseva metsä ja elvyttää Jaguari-jokialueen ekosysteemi.

Sitoumuksemme kunnostaa vesiekosysteemejä näkyy myös työssämme Baltic Sea Action Groupissa. BSAG:n tavoitteena on elvyttää koko Itämeri hyvään kuntoon yhteistyöllä alueen merkittävien toimijoiden kanssa. Olemme tukeneet järjestöä jo pitkään lahjoituksin ja erilaisin sitoumuksin. Näistä tuorein on vuoden 2030- tavoitteemme käyttää kierrätysravinteita jäteveden käsittelyssä, mikä auttaa vähentämään Itämereen kohdistuvaa kuormitusta.

 

Uusiutuvaa voimaa vedestä