UPM.FI

Edistämme veden luonnollista kiertokulkua

Liiketoimintamme voi vaikuttaa veden kiertokulkuun positiivisella ja joskus myös negatiivisella tavalla. Pyrimme aina pitämään toimintamme kielteiset vaikutukset hallinnassa ja mahdollisimman pieninä myös omien toimintojemme ulkopuolella. Teemme myös töitä vahvistaaksemme metsien kykyä toimia niiden läpi virtaavan veden säätelijänä ja puhdistajana.

 
Edistämme veden paikallista kiertokulkua kestävällä metsänhoidolla

Metsillä on tärkeä tehtävä veden kiertokulussa. Metsät säätelevät sekä pinta- että pohjaveden virtausta, ja ne auttavat estämään maaperän kulumista ja valumista vesistöihin, vähentävät sadevesien valumaa ja ylläpitävät pohjavesivaroja. Metsät toimivat myös luonnollisena suodattimena, joka pystyy käsittelemään vedessä olevia saasteita.

Noudatamme kestävän metsätalouden käytäntöjä ja olemme asettaneet riman korkealle. Käytämme esimerkiksi vettä säästeliäästi, kierrätämme sitä sekä pidämme huolta siitä, että pinta- ja pohjavesien laatu pysyy hyvänä.

Minimoimme vesivoimalaitostemme vaikutuksia

UPM Energy on Suomen toiseksi suurin sähköntuottaja. Olemme tuottaneet vesivoimaa jo yli sadan vuoden ajan.

Vaikka vesivoima on kustannustehokas, uusiutuva ja hiilineutraali tapa tuottaa sähköä, se voi myös vaikuttaa haitallisesti vesistöihin ja niiden ekosysteemeihin. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa näiden vaikutusten minimoimiseksi.