Innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin

Resurssien niukkuus on globaali haaste – tarvitsemme enemmän uusiutuvia ratkaisuja ja kierrätystä. Lisäämällä metsien kasvua ja vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä voimme ehkäistä ilmastonmuutosta ja kehittää kestäviä ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin.

Biofore-strategiamme vastaa ilmastonmuutokseen monin tavoin

Biofore-strategiamme ytimessä on fossiilisten materiaalien korvaaminen uusiutuvilla, metsien hiilinielujen kasvattaminen sekä resurssitehokkuuden jatkuva parantaminen.

Tässä muutamia esimerkkejä siitä, miten toimintamme ja tuotteemme ehkäisevät negatiivisia ilmastovaikutuksia ja auttavat yhteiskuntaa ja ekosysteemejä sopeutumaan ilmastonmuutokseen: 

Kestävän metsänhoidon rajattomat mahdollisuudet

Metsät voivat ehkäistä maapallon lämpenemistä ja tuottaa samalla puuraaka-ainetta eri käyttöihin. Meidän tapamme on lisätä metsien kasvua kestävien hakkuiden ja tehokkaiden uudistamiskäytäntöjen avulla:

  • Varmistamme, että tärkein raaka-aineemme puu kasvaa metsissä, jotka ovat kestävästi hoidettuja ja toimivat hiilinieluina.
  • Edistämme mahdollisimman monimuotoisia ekosysteemejä, jotka ovat vähemmän alttiita ilmastomuutoksen vaikutuksille.

Vastuullinen tuotanto

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on yksi merkittävimpiä ilmastonmuutoksen aiheuttajia. Vähennämme fossiilisia hiilidioksidipäästöjämme seuraavasti:

  • Parannamme jatkuvasti toimintamme energiatehokkuutta;
  • Parannamme resurssitehokkuutta biokiertotalouden ratkaisuilla;
  • Lisäämme jatkuvasti uusiutuvan ja vähäpäästöisen energian käyttöä kaikissa toiminnoissamme.

Innovatiiviset, uusiutuvat ja kierrätettävät tuotteet ja ratkaisut

Biometsätalouden johtavana toimijana olemme sitoutuneet edistämään terveellistä, taloudellisesti kestävää ja tasapainoista tulevaisuutta, joka ei ole riippuvainen fossiilisen talouden ratkaisuista:

  • Korvaamme uusiutumattomia materiaaleja uusiutuvilla, vähäpäästöisillä vaihtoehdoilla;
  • Tuotamme ja kehitämme tuotteita, jotka toimivat aidosti hiilinieluina;
  • Innovoimme uusia tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin. Turvalliset ja kestävät ratkaisumme muuttavat jo nyt liiketoimintoja ja elämää ympäri maailmaa.

Katso, mitä ratkaisuja tarjoamme: Metsät - Energiatehokkuus – Innovaatiot

 

Puhtaammat polttoaineet ja energiatehokkuus pienentävät ilmanpäästöjä

Suurin osa aiheuttamistamme ilmanpäästöistä syntyy energiantuotannon yhteydessä. Näitä päästöjä voidaan vähentää polttoaineiden järkevällä valinnalla, polttoteknologialla ja savukaasujen puhdistamisella. Katso: Energia ja päästöt.

 
 

Hiilijalanjälki – ilmastovaikusten arviointi

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää.


Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.


Lue lisää aiheesta