Hiilijalanjälki – ilmastovaikutuksemme suurennuslasin alla

Hiilijalanjälki on tapa kuvata tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa suoraan ja välillisesti aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärää. Tuotteen hiilijalanjälki muodostuu pääasiassa raaka-aineista, käytetystä energiasta ja kuljetuksesta.

 

Hiilijalanjäljen laskenta

Laskemme hiilijalanjälkemme kahdella tasolla – konsernitasolla ja tuotetasolla. Konsernitason hiilijalanjälki kuvaa toimintamme kokonaisvaikutusta. Tuotetason hiilijalanjälki kertoo tuotteiden ilmastovaikutuksista ja auttaa asiakkaitamme valitsemaan ilmastovaikutuksen huomioivia tuotteita.

On ratkaisevan tärkeää kiinnittää huomiota jokaisen ilmastovaikutusväitteen taustoihin. Mitkä standardit ovat käytössä, mikä on keskustelun mittakaava ja millaiset perusolettamat ovat käytössä? Yritysten tai tuotteiden hiilijalanjäljen vertaaminen keskenään saattaa joskus olla vaikeaa, kun taustalla toimivat erilaiset mittaamisen keinot ja perusolettamat.

Hiilijalanjäljen laskenta konsernitasolla

Olemme laskeneet konsernitason hiilijalanjälkemme vuodesta 2007 käyttämällä Greenhouse Gas (GHG) Protocol -menetelmää, yhtä yleisimmistä laskentatyökaluista. Vuonna 2012 kehitimme kasvihuonekaasupäästöjen inventaariotamme siten, että tuotantoketjun epäsuorien päästöjen raportointi perustuu GHG Protocol Scope 3 -standardiin (Corporate Value Chain Accounting and Reporting Standard).

Sisällytämme laskentaan seuraavien komponenttien hiilidioksidi- (CO2), metaani- (CH4) ja dityppioksidipäästöt (N2O):


​Hiilijalanjälki

 

 

Taso 1

 • Tuotannon suorat päästöt

Taso 2

 • Ostosähkö

Taso 3

 • Ostetut tavarat ja palvelut
 • Polttoaineiden tuotanto
 • Raaka-aineiden kuljetus ja tuotteiden jakelu
 • Tuotannossa syntyvä jäte
 • Liikematkat
 • Myytyjen tuotteiden jatkojalostus
 • Myytyjen tuotteiden jatkojalostus

Tarkempaa tietoa konsernitason hiilijalanjälkilaskelmasta englanniksi tässä PDF-documentissa.


Hiilijalanjäljen laskenta tuotetasolla

UPM:n tuotetason hiilijalanjäljen laskenta perustuu eurooppalaisen paperiteollisuuden kattojärjestön CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) paperin ja kartongintuottajille kehittämään hiilijalanjäljen laskentamalliin ja sen kymmeneen elementtiin.

Tuotekohtaisia hiilijalanjälkiselosteita on saatavissa tuotteiden ympäristöselosteiden liitteenä.

Hiilijalanjäljen laskentamallin mukaiset kymmenen elementtiä:

 1. Hiilen sitoutuminen metsiin
 2. Tuotteeseen varastoitunut hiili
 3. Sellu- ja paperituotannon kasvihuonekaasupäästöt
 4. Ensiö- tai keräyskuidun valmistamiseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 5. Muiden raaka-aineiden valmistamiseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 6. Ostosähköön ja -höyryyn liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 7. Kuljetukseen liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 8. Tuotteen käytöstä aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt (esim. tulostus)
 9. Tuotteen käytön jälkeiseen käsittelyyn liittyvät kasvihuonekaasupäästöt
 10. Vältetyt päästöt


Lue lisää aiheesta