UPM.FI

Ympäristölupien noudattaminen

Noudatamme kaikkia paikallisissa ympäristöluvissa määriteltyjä säädöksiä, seuraamme esiintyviä poikkeamia, raportoimme niistä ja toimimme ripeästi poikkeamien korjaamisessa. Asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa jakamamme läpinäkyvä ympäristötieto on kolmannen osapuolen varmistamaa.

​Paras käyttökelpoinen teknologia

Euroopan IPPC-virasto laatii alakohtaisia vertailuasiakirjoja, joissa määritellään paras käyttökelpoinen teknologia kullekin toimialalle (Best Available Technology eli BAT). Sellu- ja paperialan asiakirjaa päivitettiin hiljattain, ja Euroopan komissio julkaisi uudistetun asiakirjan syyskuussa 2014.

BAT-päätelmiä käytetään pohjana EU:n teollisuuspäästödirektiivin alaisten laitosten raja-arvojen määrittämisessä. Päätelmien täytäntöönpanoaika on neljä vuotta. Toteutamme BAT-viitearvoihin perustuvan tuotantolinja-arvioinnin vuosittain.

Seuranta ja raportointi

Kaikki tehtaamme seuraavat järjestelmällisesti ympäristöpoikkeamia ja -havaintoja ja raportoivat niistä. Yhtiö on ottanut käyttöön konserninlaajuiset Clean Run-raportointiohjeet, jotka perustuvat viiteen kategoriaan. 1 tarkoittaa lievää ja 5 vakavaa poikkemaa. Clean Run -auditoinnit ja tehostettu tietojen jakaminen ovat auttaneet yhtiötä tunnistamaan kehityskohteet ja niihin liittyvät parhaat käytännöt. 

Tilapäinen poikkeama päästörajoista johtaa aina viranomaisilmoitukseen, minkä jälkeen suoritamme tarvittavat korjaustoimenpiteet tilanteiden ehkäisemiseksi vastaisuudessa.

Varmennetut tiedot

Tarjoamme kattavaa, kolmansien osapuolten varmentamaa ympäristötietoa konserni- ja tehdastasolla sekä yksittäisistä tuotteista. Sidosryhmillämme on vapaa pääsy tietoihin tuotteidemme ja toimintamme kestävyydestä, läpinäkyvyydestä ja riskien hallinnasta. Tiedot ovat hyvin saatavilla ympäristömerkittyjen tuotteidemme, tuoteselosteidemme sekä sertifioidun toimintamme kautta.

Vahva panoksemme sidosryhmäyhteistyöhön ja kestävään kehitykseen näkyy myös sitoutumisessamme  osallistamiseen, olennaisuuden arviointiin ja sidosryhmien odotuksiin vastaamiseen AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) -standardin mukaisesti.

 
 
 

Lue lisää aiheesta