UPM.FI

​Rajoitetut kemikaalit

UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo kieltää tai rajoittaa vaarallisten tai muuten haitallisten kemikaalien käytön tuotteissamme. Luettelossa listataan noin 6 000 kemikaalia, joiden käyttöä on rajoitettu.

 
 
 
 

​UPM RSL – Rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo

 

UPM:n rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (UPM Restricted Chemical Substances List) on keskeinen osa sitoutumistamme tuoteturvallisuuteen. Rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2010, ja siitä lähtien sen noudattamista on edellytetty kaikilta kemikaalitoimittajilta.

 

Rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelo on osa vastuullista hankintaa. Lista varmistaa, että tuotteidemme valmistuksessa käytetyt tuotteet noudattavat kaikkein tiukinta maailmanlaajuista ympäristöä, terveyttä ja tuoteturvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä.

Kannustamme toimittajiamme suosimaan uusiutuvia, luonnonmukaisia materiaaleja, jotka ovat mahdollisuuksien mukaan kierrätettäviä ja biohajoavia sekä valmistamaan tuotteita, jotka täyttävät korkeimmat mahdolliset ympäristövaatimukset.

 


Lue lisää aiheesta