Vuosiraportointi ja GRI

UPM:n vastuullisuusraportoinnin juuret ovat vuodessa 1996, jolloin julkaisimme ensimmäisen ympäristöraportimme vuosikertomuksen rinnalla. Vuonna 2007 siirryimme integroituun raportointiin, jossa ympäristö- ja yritysvastuuasiat  raportoidaan osana vuosikertomusta.

 
 

UPM soveltaa konsernitasolla Global Reporting Initiativen (GRI)  G4-raportointiohjeistoa yritysten yritysvastuun mittaamisessa ja raportoinnissa. UPM:n vuoden 2016 vastuullisuusraportointi
on laadittu GRI G4 ”In accordance” - Core -vaihtoehdon mukaisesti.

Englanninkieliset vuoden 2016 perussisällön tiedot, jotka on GRI-taulukossa merkitty varmennetuiksi, on varmentanut riippumaton kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy, ja suomenkielisille tiedoille on tehty vastaavuustarkistus. UPM on myös sitoutunut AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) -standardin määrittelemiin periaatteisiin sidosryhmien osallistamisesta, olennaisuudesta ja sidosryhmien odotuksiin vastaamisesta.

GRI-sisältövertailu kokonaisuudessaan sekä yksityiskohtainen kuvaus raportoinnin laajuudesta ja tiedon keruutavoista löytyy englanninkielisestä dokumentista GRI content index - linkki tässä alla.

 

Lue lisää aiheesta