Hyvinvointia metsästä

Ihmiset saavat metsistä moninaisia hyötyjä. Metsät tarjoavat toimeentuloa, virkistysmahdollisuuksia ja ravintoa. Metsien kestävä käyttö ja puupohjaiset innovaatiot luovat työtä ja hyvinvointia yhteiskunnan eri tasoille. Metsät ovat täynnä virkistysmahdollisuuksia ja ne tuottavat marjoja, sieniä ja villiyrttejä. Moderni kestävä metsätalous ja avoin vuoropuhelu sidosryhmien kanssa mahdollistavat metsien monipuolisen käytön yhteiseksi hyödyksi.

 

Turvallisuus on meille tärkeintä

Kaikkien työntekijöiden, vierailijoiden ja muiden yhtiön toiminnan vaikutuspiirissä olevien terveys ja turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Tavoitteenamme on olla alan johtava toimija turvallisuusasioissa. Käytössämme on koko yhtiötä koskevat turvallisuusperiaatteet. Noudatamme tinkimättä turvallisuusmääräyksiä ja -käytäntöjä. Nolla tapaturmaa on yhteinen tavoitteemme. Tarjoamme työntekijöillemme kattavat työterveyspalvelut ja terveellisen työympäristön. 

 

Asiantuntemus ja jatkuva oppiminen

Työtekijöiden kehittyminen on meille tärkeää. Haluamme erottua metsäosaamisellamme ja asiantuntemuksellamme. Työntekijämme ja urakoitsijamme ovat koulutettuja ja päteviä. Heillä on tutkinto metsätaloudessa tai soveltuvalla alalla. Metsissämme työskentelevillä ihmisillä on lisäksi osaamista esimerkiksi ekologiasta, vesiensuojelusta ja riistanhoidosta. Tarjoamme säännöllisesti jatkokoulutusta, jotta työntekijöidemme osaaminen ja tiedot pysyvät ajan tasalla. 

Kaikkien puunhankinnassa ja metsätaloudessa työskentelevien on tunnettava UPM:n Toimintaohje ja käyttämämme sertifiointijärjestelmät. Tämä koskee myös urakoitsijoitamme ja heidän työntekijöitään. Meillä on oma verkkokoulutusalusta, jossa työntekijät voivat suorittaa vaaditut kurssit.

 

Biologiaa, taloutta, tekniikkaa – metsäalan ammattilaisen monet taidot

Jatkuvaa vuoropuhelua

Ajattele globaalisti, toimi paikallisesti -tunnuslause sopii erinomaisesti kestävään metsänhoitoon. Menestystä voi saavuttaa vain laaja-alaisella yhteistyöllä ja avoimella vuoropuhelulla eri sidosryhmien kanssa. Osallistumme lukuisiin eri foorumeihin ja tutkimus- ja kehityshankkeisiin paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.

Vuoropuhelumme paikallisten yhteisöjen kanssa perustuu vuosikymmenten mittaiseen perinteeseen. Monissa tapauksissa paikallinen yhteisö on kasvanut vuosien saatossa toimintojemme ympärille. Metsään liittyvien kysymysten keskeisimmät sidosryhmät ovat metsänomistajat, työntekijät, sijoittajat, yrittäjät, paikallisyhteisöt, kansalaisjärjestöt, tutkimuslaitokset, viranomaiset ja media. 

Olemme sekä merkittävä metsänomistaja että puun ostaja. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on kiinteä osa päivittäistä toimintaamme. Arvioimme huolellisesti puunkorjuun vaikutuksia erityisesti suunnitellessamme korjuuta lähellä asutusta tai muita herkkiä alueita.

Panostamme aktiiviseen vuoropuheluun ja yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa kansainvälisesti, kansallisesti ja paikallisesti. Paikalliset luonnonsuojelujärjestöt tekevät käytännön luonnonsuojelutyötä ruohonjuuritasolla. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on luoda uusi paikallinen työskentelykulttuuri samoista ympäristöasioista kiinnostuneiden ryhmien kanssa. Kansainvälisiä ja kansallisia kumppaneitamme ovat WWF International, IUCN, BirdLife Finland, FSC International, Aves Uruguay, Vida Silvestre, Suomen Luonnonsuojeluliitto ja Sääksi-säätiö. Jatkuva vuoropuhelu sidosryhmien kesken auttaa meitä parantamaan toimintaamme ja sen läpinäkyvyyttä.

 

Sidosryhmäpalautteet ovat osa toiminnan kehittämistä

Kansainväliset sidosryhmäfoorumit

 
The Forests Dialogue (TFD)

The Forests Dialogue (TFD)

Lue lisää
TFD:n keskusteluissa: intensiivisesti hoidetut puuviljelmät

TFD:n keskusteluissa: intensiivisesti hoidetut puuviljelmät

Lue lisää
Biodiversity in Good Company

Biodiversity in Good Company

Lue lisää
 

Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa

Pyrimme aktiiviseen keskusteluun ja yhteistyöhän kansalaisjärjestöjen kanssa. Esimerkkejä yhteistyökumppaneistamme ovat: Kansainvälinen WWF, Kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN, BirdLife Suomi, Aves Uruguay, Vida Silvestre, Suomen luonnonsuojeluliitto ja Sääksisäätiö. 

Metsämme ovat avoinna kaikille

Metsät tarjoavat ravintoa ja monenlaisia harrastus- ja virkistysmahdollisuuksia. Kestävä metsätalous pyrkii suojaamaan metsien moninaisia käyttötapoja. Säilytämme virkistys- tai kulttuuriarvoiltaan tärkeiden alueiden ominaispiirteet. Metsämme ovat avoimia kaikille. Rajoitamme niiden käyttöä ainoastaan korjuun aikana turvallisuussyistä.

Metsät tuottavat puun lisäksi ravintoa, kuten marjoja, sieniä ja villiyrttejä, joita paikalliset yhteisöt käyttävät kaikkialla maailmassa. Metsästys on osa kulttuurista perintöä. Se on suosittu harrastus vielä nykyäänkin.

Monet metsän muut kuin puupohjaiset tuotteet ovat kotikäytön lisäksi suosittuja myyntiartikkeleita ja ne lisäävät näin metsän tuottamia taloudellisia hyötyjä. Vaikka metsien virkistyskäyttöä on rajoitettu joissakin maissa, Suomessa voi jokamiehenoikeuden nojalla kulkea metsissä vapaasti ja poimia marjoja tai sieniä jopa yksityiseltä maalta. Maanomistajan lupaa ei tarvita, mutta ympäristön häiritseminen tai vahingoittaminen on tietysti kiellettyä.

Metsänomistaja päättää, miten toimimme hänen metsässään

Ostamme metsänomistajilta puuta ja hoidamme heidän metsiään. Kuuntelemme heidän tarpeitaan ja otamme ne huomioon toimenpide-ehdotuksia tehdessämme. Päivittäisissä keskusteluissa metsänomistajien kanssa voimme jakaa päätösten pohjaksi osaamistamme, jota meille on karttunut yhtiön metsien hoidosta sekä yhteistyöhankkeista eri tutkijoiden ja järjestöjen kanssa. Asiakkailtamme saatu palaute toimintatavoistamme ja työmme laadusta on tärkeä osa toimintamme kehittämistä.

 
 

Kansainvälinen yhteistyösopimus FSC®:n kanssa on luonteva osa UPM:n vastuullisuusstrategiaa

 

Lue lisää aiheesta

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä
Blogi | Sami Lundgren | 07/06/2022 07:32:42 | 2 min

Merimaili kerrallaan kohti puhtaampia vesiä Itämerellä

Lue lisää
UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski
Artikkeli | Mikael Rytkönen | 06/29/2022 12:56:12 | 5 min

UPM:n vaelluskala­ohjelma etenee – seuraavaksi kunnostetaan Sotkamon Sapsokoski ja Jämsän Arvajankoski

Lue lisää
UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan
Artikkeli | 06/29/2022 07:19:21 | 4 min

UPM pyytää päästödataa yli 20 000 toimittajaltaan

Lue lisää
Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa
Artikkeli | Saara Tahvanainen | 06/28/2022 12:43:42 | 2 min

Leiriä ja yhteistä tulevaisuutta rakentamassa

Lue lisää