UPM.FI

Luonnon monimuotoisuuden edistäminen – vastuullinen metsien käyttö

UPM Biodiversiteetti

 

HAASTE

Luonnon monimuotoisuus on avain kestävään tulevaisuuteen

Luonnon monimuotoisuus muodostuu maapallon miljoonista eri lajeista ja useista erilaisista ekosysteemeistä. Monimuotoisuuden säilyttäminen on elintärkeää sekä lajeille itselleen että ihmisten hyvinvoinnille ja elinvoimaisuudelle. Lisäksi se auttaa planeettaamme sopeutumaan ilmastonmuutokseen.

Luonnon monimuotoisuus on koko biotalouden perusta ja avain tulevaisuuteen ilman fossiilisia raaka-aineita.

 

RATKAISU

Vastuullinen metsien käyttö edistää luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on paljon muutakin kuin metsien tiukkaa suojelua. On erittäin tärkeää varmistaa, että metsien taloudellisella käytöllä ei ole kielteisiä vaikutuksia. Tämä edellyttää, että monimuotoisuuden turvaaminen on integroitu osaksi metsänkäyttösuunnitelmia, ja että työtä tehdään yhteistyössä paikallisyhteisöjen kanssa.

 

BEYOND FOSSILS

Olemme sitoutuneet luonnon monimuotoisuuden jatkuvaan parantamiseen

Luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen on yksi keskeisistä ympäristövastuutavoitteistamme vuodelle 2030. Julkaisimme oman luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen keskittyvän toimintaohjelmamme jo yli 20 vuotta sitten.

Biometsäteollisuuden edelläkävijänä kehitämme aktiivisesti uusia metsän käsittelymenetelmiä ja luonnon monimuotoisuuden seurantamenetelmiä. Meillä on myös teemaa edistävä ohjelma omissa metsissämme Suomessa.

Monimuotoisuuden turvaaminen edellyttää yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa. Monimuotoisuustavoitteemme toteutumista ja siihen liittyvää toimintaa seuraa riippumaton ryhmä alan tutkijoita.

 
 
 

UPM:n sitoutuminen luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen on määrätietoinen askel kohti tulevaisuutta ilman fossiilisia raaka-aineita

 • Monimuotoisuusohjelmaa toteutettu jo yli 20 vuotta
 • Tavoite lisätä monimuotoisuutta osa UPM:n ympäristövastuutavoitteita vuodelle 2030
 • Monimuotoisuuden turvaaminen integroitu metsänkäyttösuunnitelmiin
 • Uusien metsänhoitomenetelmien kehittäminen
 • 39 000 suojeltua elinympäristöä omissa metsissämme

UPM:n luonnon monimuotoisuustavoitteet vuodelle 2030 yhtiön omistamissa metsissä Suomessa

 • Arvokkaiden elinympäristöjen suojeleminen
 • Lahopuun määrän kasvattaminen
 • Puulajiston monipuolistaminen
 • Metsärakenteen monipuolistaminen
 • Uusien metsänhoitomenetelmien kehittäminen
 • Luonnon monimuotoisuuden suunnitelmallinen edistäminen