UPM.FI

UPM Shottonin materiaalikierrätyslaitos

UPM Shottonin paperitehdas Isossa-Britanniassa on malliesimerkki siitä, kuinka toimintaan integroidulla prosessilla voidaan maksimoida sivutuotteiden uudelleenkäyttö. UPM Shottonin tehdasalueella toimii yhtiön oma huippuluokan materiaalikierrätyslaitos, jossa käsitellään kotitalouksilta kerättyä jätettä kierrätykseen. Laitos käsittelee yli 60 prosenttia Isossa-Britanniassa kerätystä jätteestä.

 
 

Materiaalikierrätyslaitos tuottaa korkealaatuisia raaka-aineita sekä UPM Shottonin paperitehtaalle että muille asiakkaille. Mekaanisten, optisten ja manuaalisten lajitteluprosessien optimoitu käyttö takaa korkeimman mahdollisen laadun.

Materiaalikierrätyslaitoksesta saadaan lajiteltuna useita materiaaleja, kuten

  • Sanoma- ja aikakauslehtiä sekä muita sekalaisia paperilaatuja ja kartonkia
  • Teräs- ja alumiinitölkkejä
  • HDPE-pulloja (kirkkaat ja värilliset)
  • PET-pulloja (kirkkaat ja värilliset)
  • Lasia

Tällä hetkellä materiaalikierrätyslaitos prosessoi lähes 200,000 tonnia jätettä vuodessa. Laitos toimii 24/7 ja työllistää liki 130 henkilöä. Kotitalousjätteen materiaalikoostumuksen muuttuessa tavoitteemme on jatkuvasti kehittää laitoksen tehokkuutta ja tekniikkaa, jotta se pystyy vastamaan uusiin haasteisiin.  

Materiaalikierrätyslaitoksen tuotteista yli 90 prosenttia käytetään Isossa-Britanniassa ja loppu 10 prosenttiakin jää Eurooppaan. Itse asiassa 80 prosenttia tuotteista käytetään alle 80 kilometrin säteellä laitoksesta.

Materiaalikierrätyslaitoksen toiminnan tärkein kriteeri on aina laatu. Vieressä sijaitseva paperitehdas tekee laitoksesta ainutlaatuisen. Laitoksen pääasiakas UPM Shotton ottaa osan sanomalehti- ja aikakauslehtipaperista suoraan omalle tuotantolinjalleen.  Paperitehtaamme tarvitsee korkealaatuista raaka-ainetta paperin valmistukseen, ja muut laitoksen asiakkaat tarvitsevat niin ikään korkealaatuista raaka-ainetta omiin prosesseihinsa.  Pystymme turvaamaan sekä omat että asiakkaidemme materiaalitarpeet myös epävarmoilla markkinoilla, joita sekoittaa erityisesti Kaukoidän epäselvä tilanne.


Lue lisää aiheesta