Vastuullinen vedenkäyttö

Haluamme korostaa vesivarojen vastuullista ja kestävää käyttöä kaikkialla maailmassa. Keskitymme hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä, jolla puolestaan taataan puhtaan veden saatavuus.

 

Jokien suojeleminen Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolan WWF:n työtä Rivers for Life -projektissa, joka pyrkii suojelemaan Puolan jokiekosysteemejä ja palauttamaan niitä luonnontilaan. Yhteistyö alkoi vuonna 2012.

 

 
 

Baltic Sea Action Group

Olemme sitoutuneet elvyttämään Itämeren ekologista tilaa. Siirrymme käyttämään ainoastaan kierrätysravinteita kaikissa jätevesien käsittelylaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on päästä tilanteeseen, jossa kierrätysravinteita saataisiin paikallisista lähteistä. Näin vähennämme paikallista ympäristökuormitusta ja edistämme kiertotaloutta.