Vastuullinen vedenkäyttö

Haluamme korostaa vesivarojen vastuullista ja kestävää käyttöä kaikkialla maailmassa. Keskitymme hankkeisiin, joilla pyritään parantamaan vesistöjen tilaa ja lisäämään tietoutta vastuullisesta vedenkäytöstä, jolla puolestaan taataan puhtaan veden saatavuus.

 

Jokien suojeleminen Puolassa

UPM Raflatac tukee Puolan WWF:n työtä Rivers for Life -projektissa, joka pyrkii suojelemaan Puolan jokiekosysteemejä ja palauttamaan niitä luonnontilaan. Yhteistyö alkoi vuonna 2012.

 

 

Vesipulaa helpottamassa Länsi-Kiinassa

UPM Raflatac Kiina etsii yhteistyössä Kiinan naisten kehityssäätiön (CWDF) kanssa ratkaisuja Länsi-Kiinan juomavesipulaan. Water Cellar for Mothers -hyväntekeväisyyshanke auttaa rakentamaan laadukkaita kaivoja, vesialtaita ja betonikellareita sekä pieniä keskitettyjä vedenjakelujärjestelmiä. Hankkeet toteutetaan lahjoitusvaroin.

 

Uudelleenmetsitys elvyttää Jaguari-joen vesistön Brasiliassa

Kaksi vuosisataa tehokasta maanviljelyä on vaarantanut Jaguariúnan vesistön ekosysteemin São Paulossa. UPM Raflatac Brasilia osallistuu kaksivuotiseen uudelleenmetsitysprojektiin yhdessä kunnan ja kuuden eri organisaation kanssa. Hankkeen tavoitteena on tervehdyttää rantametsä ja joki.

 

Baltic Sea Action Group

Olemme sitoutuneet elvyttämään Itämeren ekologista tilaa. Siirrymme käyttämään ainoastaan kierrätysravinteita kaikissa jätevesien käsittelylaitoksissamme vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteenamme on päästä tilanteeseen, jossa kierrätysravinteita saataisiin paikallisista lähteistä. Näin vähennämme paikallista ympäristökuormitusta ja edistämme kiertotaloutta.