UPM.FI

Bioinnovaatioiden vauhdittaminen

Haluamme kehittää uutta liiketoimintaa ja uusia tuotteita pitkän aikavälin kasvun luomiseksi. Asiantuntemuksemme uusiutuvissa ja kierrätettävissä materiaaleissa, vähäpäästöisessä energiassa ja resurssitehokkuudessa on avainasemassa, kun yhtiö kehittää uutta kestävää, korkean lisäarvon liiketoimintaa. Keskitymme biotalouteen liittyviin innovaatioihin ja osaamiseen, joiden avulla pyrimme löytämään uusia kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintamahdollisuuksia.​

 

Biomedicum Helsinki -säätiö

Tuemme Biomedicum Helsinki -säätiötä uusien innovaatioiden hyödyntämiseksi sairauksien tutkimuksessa. Tukemme kohdentuu erityisesti solumallien käyttöön pohjautuvaan syöpätutkimukseen. Näiden mallien avulla tutkitaan sairauksien syntymekanismeja ja syöpälääkkeiden toimintaa. Uusien solumallien avulla voidaan tulevaisuudessa kehittää myös nykyistä tehokkaampia hoitoja ja parannuskeinoja vakaviin sairauksiin.

 

Uruguayn Tekninen Yliopisto (UTEC)

Tuemme alueellista teknisen alan ammattikoulutusta Fray Bentosissa yhdessä Uruguayn Teknisen Yliopiston (UTEC) kanssa. Tavoitteena on edistää teknistä koulutusta Uruguayn maaseudulla, erityisesti mekatroniikan, uusiutuvan energian sekä kuljetuksen ja logistiikan alalla.

 

Biofore-teehuone - yhteistyötä Tongji-yliopiston kanssa

UPM ja Shanghaissa sijaitsevan Tongji-yliopiston College of Design and Innovation tekevät yhteistyötä tavoitteenaan luoda moderni konsepti perinteiselle kiinalaiselle teehuoneelle. Ainutlaatuinen Biofore Tea House on nyt valmis. Teehuone esittelee innovatiivisia puupohjaisia biomateriaalejamme tavalla, jossa yhdistyvät perinteet ja tulevaisuus.

Yliopistoyhteistyö

Teemme yhteistyötä useiden teknillisten yliopistojen kanssa. Yhteistyön tavoitteena on tukea UPM:n liiketoimintoihin liittyvää tutkimusta, edistää yhtiön valmistamien materiaalien innovatiivista käyttöä ja löytää uusia tapoja kaupallistaa UPM:n teknologioita. Olemme tehneet jo useiden vuosien ajan yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston, Darmstadtin teknisen yliopiston ja Nanjingin yliopiston kanssa.  Tammikuussa 2018 solmimme Åbo Akademin kanssa useita tutkimusaloja kattavan raamisopimuksen, jolla vahvistetaan yhteistyötä biolääketieteen, paperin, sellun ja energian alueilla.