UPM.FI

Vastuullista johtamista

Kunnianhimoisten tavoitteidemme saavuttamiseen tarvitaan huipputekijöitä ja -tiimejä, joita johtavat inspiroivat esimiehet.

 
 

Tärkeä työ ansaitsee loistavaa johtamista

Panostamme johtamistaitojen kehittämiseen ja mittaamiseen. Seuraava kolmio kuvaa johtajuutemme kolmea kulmakiveä: liiketoiminnan johtaminen, ihmisten johtaminen ja itsensä johtaminen. UPM:n arvot ovat kolmion ytimessä: Uudistu rohkeasti, Luota ja ole luotettava ja Tuloksia yhdessä. Jokapäiväinen esimiestyömme pohjaa näihin arvoihin, ja kannustamme myös muita niiden toteuttamiseen.

Tekemämme työ tarjoaa haasteita ja sillä on merkitystä. Onkin tärkeää, että juuri oikeat ihmiset johtavat tekemistä ja mahdollistavat jokaisen työntekijän menestymisen.

UPM:llä on kehitysportfolio johtajille, ja panostamme johtamistaitojen kehittämiseen myös koulutusohjelmilla, joihin sisältyy esimieskoulutusta, valmentavan johtajuuden koulutusta ja räätälöityjä kursseja. Jokainen UPM:läinen hyötyy siitä, että kehitämme johtajiamme jatkuvasti.

 

Mittaamme tekemistämme

Haluamme seurata tekemistämme, ja UPM käyttääkin useita erilaisia metriikoita ja indikaattoreita, joihin kuuluvat muun muassa vuosittainen henkilöstökysely, turvallisuutta ja poissaoloja kuvaavat indikaattorit sekä kansallisen lainsäädännön vaatimuksia noudattavat työterveystarkastukset.

Asetamme kaikille työntekijöillemme yksilölliset strategiset tavoitteet ja kehityssuunnitelmat. Kahdenkeskiset kehityskeskustelut tarjoavat esimiehille ja työntekijöille kätevän tilaisuuden antaa ja saada palautetta työsuorituksesta ja henkilökohtaisesta kehityksestä. ​​​