UPM.FI

Kehitytään yhdessä

Aiming Higher -kulttuuriimme kuuluu, että tuemme työntekijöidemme ammatillista kasvua. UPM pyrkii tarjoamaan työntekijöilleen kannustavan ja inspiroivan työympäristön, jossa he voivat saavuttaa tavoitteensa ja osallistua Biofore-strategian toteuttamiseen.   

 
 
 

Meille on tärkeää, että jokainen UPM:läinen tuntee itsensä osaksi kansainvälistä tiimiämme ja on motivoitunut työssään. Otamme oman ammattitaidon kehittämisen, työntekijöiden osallistamisen ja saavutuksista palkitsemisen tosissamme.

Kannustamme työntekijöitämme kasvamaan ammatillisesti. Mahdollistaminen, tavoitteellisuus ja hyviin suorituksiin kannustaminen ovat työkulttuurimme kulmakiviä. Jotta jokainen yltäisi huippusuorituksiin, asetamme selkeitä tavoitteita, annamme säännöllisesti palautetta ja tarjoamme mahdollisuuksia oppia ja kehittyä. Olemme ylpeitä tekemästämme työstä ja tuemme toinen toisiamme menestymään siinä.

Kokemus eri työtehtävistä, projekteista, rooleista ja toimipaikoista on loistava tapa kehittyä, oppia ja laajentaa näkökulmaa liiketoimintaan. Esimerkiksi sisäiset siirrot, työtehtävien kierrättäminen sekä osallistuminen haastaviin projekteihin ja työtehtäviin ovat kiinteä osa 70/20/10-oppimismalliamme. Arvostamme työntekijöiden osallistamista ja kannustamme kaikkia osallistumaan oman ammatillisen kehityspolkunsa suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. Meillä työntekijät luovat kehityssuunnitelman yhdessä esimiehensä kanssa.

Palkitseminen kannustaa huippusuorituksiin

Hyvin tehty työ ansaitsee tunnustusta, ja UPM palkitsee hyvistä suorituksista. Käytämme kokonaispalkitsemisen mallia, joka koostuu UPM:n globaalien sääntöjen, paikallisen lainsäädännön ja markkinakäytäntöjen mukaisen peruspalkan lisäksi luontaiseduista ja kannustepalkkiosta.

UPM:n kokonaispalkitsemisen mallin mukaisesti työntekijöitä kannustetaan muutenkin kuin rahapalkkioilla. Palkitseminen ja tunnustus voivat tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. UPM ottaakin huomioon sekä aineellisen että aineettoman palkitsemisen ja luo siten kilpailukykyisen ja motivoivan kannustejärjestelmän koko henkilöstölle.