UPM.FI

Kesä Puunhankinnan ja metsätalouden parissa

 

UPM Metsä hakee asiakaspalveluhenkisiä, metsäalasta kiinnostuneita osaajia kesätyöntekijöiksi puunhankinnan ja metsätalouden monipuolisiin tehtäviin eri puolille Suomea. Työtehtävät liittyvät mm. metsäsuunnitteluun, laadunmittaukseen sekä puunkorjuun ja kuljetuksen ohjaukseen. Näiden lisäksi palkkaamme kesätyöntekijöitä esimerkiksi puunhankinnan keskitettyyn suunnitteluun ja ohjaukseen, tehtaille puun vastaanottoon, UPM Metsän palvelukeskukseen ja asiakaskokemustiimiin. Tutustu tarkempiin tehtäväkuvauksiin alla. 

 

Odotamme hakijoiltamme positiivista ja reipasta, asiakaslähtöistä asennetta, tiimityö- ja verkostoitumistaitoja, oma-aloitteisuutta sekä vastuuntuntoa.  Sujuva englannin kielen taito luetaan eduksi. Puunhankinnan ja metsätalouden sekä korjuun ja kuljetuksen tehtävissä edellytämme metsäalan koulutusta ja mahdollisuutta käyttää omaa autoa.

Lähetäthän hakemuksesi ajoissa, koska UPM Metsän kesätyöntekijävalintoja tehdään jo hakuajan aikana!

Tutustu hakuohjeisiin ja aikatauluun Kesätyöt-sivulla. Samalla sivulla on myös kartta paikkakunnista, joilla UPM palkkaa kesäharjoittelijoita tuotantolaitoksiin, puunhankintaan ja metsätalouteen sekä muihin asiantuntijatehtäviin.
 

 
 

Puunhankinnan ja metsäpalveluiden kesäharjoittelijoiden tehtäviin kuuluu alueesta ja tehtävästä riippuen erilaisia puunostoa ja metsäpalveluiden myyntiä tukevia tehtäviä, kuten metsänhoitotöiden laatumittauksia, hakkuu- ja metsänhoitotyöehdotusten valmistelua ja esittelyä, leimikoiden korjuuvalmiiksi suunnittelua, metsänhoito- ja hakkuutarpeiden kartoitusta, paikkatiedon hallintaa sekä asiakaskontaktointia ja asiakastapahtumiin osallistumista. Työskentelet niin maastossa kuin toimistossakin. Odotamme sinulta asiakaspalveluhenkisyyttä, hyviä yhteistyötaitoja ja reipasta, itsenäistä asennetta työhön. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja metsäalan perusosaamista.  Pietarsaaressa puunhankinnan ja metsätalouden harjoittelijat tarvitsevat myös ruotsin kielen taitoa. Puunhankinnan ja metsätalouden tehtäviä tarjoamme Pietarsaaren lisäksi myös Forssassa, Hämeenlinnassa, Joensuussa, Jyväskylässä, Jämsässä, Kajaanissa, Kankaanpäässä, Kaustisilla, Keuruulla, Kiteellä, Kouvolassa, Kuopiossa, Lahdessa, Lammilla, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Nivalassa, Orivedellä, Raumalla, Savonlinnassa, Seinäjoella, Tampereella Vaasassa ja Viitasaarella.

Korjuussa ja kuljetuksessa tarjoamme liikkuvaa ja monipuolista työtä aines- ja energiapuun korjuun laadun tarkastuksien ja maastomittauksen, laadun seurannan, varmistamisen ja raportoinnin sekä logistiikan ohjauksen ja koordinoinnin parissa. Osallistut myös korjuu- ja kuljetusyrittäjäverkoston ohjaukseen. Odotamme, että olet valmis oppimaan puunhankinnan ja puunkorjuun moniosaajaksi. Pystyt aktiiviseen ja rakentavaan kanssakäymiseen monenlaisten ihmisten kanssa ja haluat työskennellä vastuullisissa tehtävissä asiantuntija- ja suunnitteluorganisaatiossa. Tehtävät edellyttävät oman auton käyttöä ja metsäalan perusosaamista. Korjuun ja kuljetuksen tehtäviä on Forssassa, Hyvinkäällä, Joensuussa, Jyväskylässä, Jämsässä, Kuopiossa, Lappeenrannassa, Mikkelissä, Pietarsaaressa, Pihtiputaalla, Porissa, Seinäjoella ja Tampereella.

Puun vastaanotossa kesätyöntekijä huolehtii tehtaillamme puuraaka-aineen vastaanotosta ja mittauksesta sekä osallistuu muihin erikseen sovittaviin puun vastaanoton tehtäviin, kuten kuitupuun laadutukseen, hakkeen seulontaan sekä energiapuumittaukseen. Lappeenrannan mitta-asemalla osallistut Venäjältä tulevan auto-, juna- ja laivapuun vastaanottoon ja katsomme eduksesi venäjän kielen taidon. Edellytämme harjoittelijalta riittävää metsäalan koulutusta, aikaisempaa kokemusta puutavaran mittauksesta ja itsenäistä otetta työhön. Puun vastaanoton tehtäviä on Lappeenrannan lisäksi Kouvolassa ja Pietarsaaressa.

Puunhankinnan suunnittelu ja tuki –tiimiin Tampereelle etsimme luotettavaa, vastuuntuntoista ja oma-aloitteista kesäharjoittelijaa. Osallistut puunhankinnan operatiivisen toiminnan ohjaamiseen ja teet itsenäisesti päätöksiä puunhankinnan logistiikan ohjauksessa. Toimenkuvaan kuuluu vastuullisia tehtäviä mm. varastojen määrän, korjuumäärän kehityksen sekä korjuu- ja kuljetuskustannusten seurannassa. Odotamme sinulta logistiikan kokemusta, analyyttisyyttä, numeerista hahmotuskykyä, kommunikaatiotaitoja ja työtä pelkäämätöntä, positiivista asennetta. Sinulta edellytetään hyviä kommunikaatiotaitoja, sillä työjakson aikana tulet olemaan tiiviisti yhteydessä sekä tehtaiden että laajasti puunhankinnan eri tiimien kanssa. Työ antaa sinulle loistavat edellytykset edetä useaan tehtävään puunhankinnassa.

UPM Metsän palvelukeskukseen Tampereelle ja Helsinkiin etsimme harjoittelijoita vaihteleviin asiakaspalvelutehtäviin. Tehtäviisi kuuluu esimerkiksi asiakaskontaktointia ja asiakaspalvelua eri kanavissa. Helsingissä osallistut lisäksi pääkaupunkiseudun markkinointiin ja asiakastapahtumiin liittyviin tehtäviin. Olet metsäalan korkeakouluopiskelija, joka on kiinnostunut asiakaspalvelutehtävien ja metsäisen osaamisen yhdistämisestä. Odotamme sinulta asiakaspalveluhenkisyyttä, kokemusta puunhankinnan sekä metsänhoidon operatiivisista tehtävistä, reipasta otetta tietojärjestelmien hyödyntämiseen, yhteistyökykyä, neuvottelutaitoja sekä innovatiivisuutta. Englannin ja ruotsin kielitaidoista on etua.  

Asiakaskokemustiimiin haemme harjoittelijaa rakentamaan ainutlaatuista asiakaskokemusta metsänomistajille. Tehtäviesi pääpaino on myynnin tuessa ja markkinoinnissa, ja osallistut myös asiakkuuksien hallintaa tukeviin tehtäviin. Tuotat, muokkaat, kokoat ja julkaiset aineistoa sekä ulkoisiin että sisäisiin kanaviimme ja toteutat pieniä projekteja. Olet markkinoinnin tai asiakkuuksien ammattilainen tai sellaiseksi aikova. Koulutustaustasi on markkinointi- tai myyntipainotteinen, ja eduksesi lasketaan metsäalan tuntemus. Kirjoitat sujuvaa suomea. Työssäsi sinun on hallittava PhotoShopin perusteet, ja sinulla on aiempaa kokemusta jostain julkaisujärjestelmästä. Hyödyt someosaamisesta ja analytiikkatyökalujen hallinnasta. Pelaat paikkaasi tiimissämme vastuullisella ja oma-aloitteellisella työotteella. Työpaikkasi on Tampereella. Hae paikkaa Muut asiantuntijatehtävät -hakulomakkeella.

Liiketoiminnan kehityksen Solution Owner -harjoittelijana tuet UPM Metsän prosessi- ja järjestelmäkehitystiimin hankkeita. Tehtäviesi painopiste on erityisesti ERP-kehityshankkeen teknisissä liittymätestauksissa. Opiskelet joko ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa IT-alaa tai olet muutoin henkilö, jolla on kokemusta ja ymmärrystä tietojärjestelmistä sekä kiinnostusta järjestelmäkehitykseen. Kokemuksen liittymistä ja testauksesta katsotaan eduksesi. Hae paikkaa Muut asiantuntijatehtävät -hakulomakkeella.

Taimitarhalle Joroisiin etsimme taimitarhatyöntekijöitä, joiden työnkuvaan kuuluu taimien kylvöä ja kitkentää, taimien siirtoa sekä taimien pakkaamista ja lähettämistä. Taimitarhalla tehdään päivittäin töitä yhdessä ja sen vuoksi tarvitset ryhmätyötaitoja. Työ on fyysistä ja sitä tehdään ulkona, joten toivomme, että Suomen kesän monet kasvot eivät hidasta työtahtiasi.

UPM Metsän sidosryhmäsuhteiden (viestintä ja ympäristö) kesäharjoittelijana työskentelet UPM Metsän sisäisen ja ulkoisen viestinnän sekä ympäristöasioiden parissa. Harjoittelujakson aikana pääset tuottamaan monenlaista sisältöä eri viestintäkanaviin. Teet myös mediaseurantaa sekä muita mielenkiintoisia viestinnän avustavia tehtäviä. Ympäristöhankkeiden suunnittelu ja niihin liittyvät maastotyöt vievät sinut metsään kehittämään talousmetsien luonnonhoitoa. Tehtävässä vaaditaan metsäistä osaamista, hyvää suomen ja englanninkielen taitoa sekä vahvaa kiinnostusta viestintään ja ympäristöasioihin. Aikaisempi kokemus metsäympäristöasioista, maastotöistä sekä viestinnän tai markkinoinnin tehtävistä katsotaan hakijalle eduksi. Työpaikka sijaitsee Tampereella. Työ edellyttää jonkin verran matkustamista.