UPM.FI

Jue, Senior Environmental Specialist, Kiina

Vastuullani on kestävään kehitykseen liittyvä markkinointi ja viestintä. Tehtäväni on varmistaa, että sidosryhmämme saavat tietoa UPM:n vastuullisuudesta, kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta sekä turvallisista tuotteista. Tavoitteeni on varmistaa, että UPM tunnistetaan alan globaalina johtajana kestävässä kehityksessä, mikä antaa yritykselle liiketoimintaamme edistävän kilpailuedun.

Parasta työtehtävässäni on se, että ”tyypillistä” työpäivää ei ole. Toki työnkuvaani kuuluu myös rutiinitoimenpiteitä, mutta tärkeintä on keksiä uusia keinoja siihen, miten voimme paremmin hyödyntää kestävän kehityksen tuomaa etua ja luoda lisäarvoa asiakkaille. Yhdessä kollegoideni kanssa pyrimme varmistamaan, että kestävän kehityksen toteutus paranee jatkuvasti niin, että UPM säilyttää asemansa alan johtajana. Lisäksi välitän tietoa kestävän kehityksen eduista, joista esimerkkinä voidaan mainita asiakkaillemme tarjottavat proaktiiviset ympäristöpalvelut, kuten kestävään kehitykseen liittyvät koulutusmahdollisuudet.

Rakastan luontoa ja haluan tehdä ympäristöstämme paremman paikan asua, minkä takia päätin opiskella ympäristötieteitä Kiinassa ja metsätieteitä Suomessa. Kestävään kehitykseen liittyvät työtehtävät UPM:llä sopivat täydellisesti omaan osaamiseeni, omiin kiinnostuksen kohteisiini sekä omiin tavoitteisiini. Yrityksessä on pohjoismainen työkulttuuri, joka huokuu rauhallisuutta ja edistää tasa-arvoa. UPM on kestävän kehityksen johtaja maailmassa, ja meillä on erittäin ammattimainen ympäristötiimi aina pääkonttorista tehtaisiin. Olen oppinut valtavasti kestävästä kehityksestä työskennellessäni UPM:llä.