UPM.FI

Arto, Production Manager, Suomi

Arto, Production Manager, Suomi

Työskentelen tuotantopäällikkönä Alholman sahalla. Vastaan työssäni tuotannosta, henkilöstöstä, laatu- ja ympäristöjärjestelmistä sekä tuotteen laadusta.Tyypillisenä työpäivänä katson aluksi, miten tuotanto on mennyt edellisenä päivänä eri osastoilla. Samalla tarkistan mikä on tilanne tuotannon eri vaiheissa tukkilajittelussa, sahalla ja kuivaamon välivarastossa. Tasaamon tuotantoluvut ja lajittelusaannot käyn myös läpi edellisen päivän osalta.

Yleensä työpäiviin sisältyy eri teemoihin liittyviä palavereita. Valmistautuminen palavereihin on osa työpäivää: materiaalien teko ja esitysten tekeminen vie oman aikansa. Samalla pitää myös suunnitella tulevia kokoontumisia. Lisäksi käyn kollegoiden kanssa päivittäin läpi ajankohtaisia asioita.

Parasta UPM:llä työskentelyssä on monien, erilaisten ihmisten kanssa toimiminen. Samoin työ uusiutuvien tuotteiden kanssa tekee alasta erittäin mielenkiintoisen. Kaiken aikaa voi oppia uutta. Puu materiaalin takaa loputtomat mahdollisuudet. Biotalouden draivi innostaa kokenempaakin miestä. Esimerkiksi kuori menee tällä hetkellä polttoon, mutta uskon, että tulevaisuudessa puusta ja sen sivutuotteista keksitään vielä monia arvokkaita ratkaisuja.