Arvomme

Arvomme – Luota ja ole luotettava, Tuloksia yhdessä ja Uudistu rohkeasti – ovat meille tärkeitä. Ne ohjaavat kompassin tavoin meitä kohti kestävämpää, fossiileista riippumatonta tulevaisuutta.

 

 
 

Luota ja ole luotettava

Olemme rehellisiä ja seisomme sanojemme takana. Käytämme uusiutuvia materiaaleja kestävän kehityksen mukaisesti ja noudatamme eettisiä periaatteitamme kaikessa toiminnassamme, kaikkialla maailmassa. Haluamme olla vastuullinen osa yhteisöjä, joissa toimimme, ja tehdä paikallista yhteistyötä.

Noudatamme kansainvälisiä, kansallisia ja paikallisia lakeja ja määräyksiä sekä kansainvälisiä ihmisoikeus- ja työoikeussopimuksia. Kunnioitamme yhdistymisvapautta, noudatamme laillisesti sitovia työehtosopimuksia, kunnioitamme työntekijöiden yksityisyyttä sekä edistämme tasavertaisia mahdollisuuksia ja työ- ja urakehitystä. ​

UPM:n Toimintaohje (Code of Conduct) ohjaa jokapäiväistä toimintaamme ja päätöksentekoamme. Toimintaohjetta täydentävät yksityiskohtaisemmat politiikat, säännöt ja ohjeet, joista järjestetään säännöllisesti koulutusta. ​

 

Tuloksia yhdessä

Työntekijämme kokevat työnsä merkitykselliseksi ja tuntevat kuuluvansa työyhteisöön. Vaalimme yhteenkuuluvuuden tunnetta sanoin ja teoin. Haluamme saavuttaa tuloksia yhdessä ja myös nauttia saavutuksista. Me haluamme olla alamme edelläkävijä – nyt ja tulevaisuudessa. Työntekijämme voivat inspiroivassa työyhteisössä vaikuttaa ideoillaan UPM:n tulevaisuuteen ja omaan urakehitykseensä.

UPM kannustaa aktiiviseen osallistumiseen ja jatkuvaan vuoropuheluun, joiden muodot vaihtelevat toimipaikan mukaan. Niitä ovat esimerkiksi henkilöstön tiedotustilaisuudet, tiimipalaverit, tiimipäivät, erilaiset työpajat, kyselyt ja turvallisuuskierrokset. Panostamme parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

 

Uudistu rohkeasti

Kehitämme teknisen osaamisen ja innovaatioiden avulla uusia ratkaisuja uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-aineista. Työntekijämme voivat inspiroivassa työyhteisössä vaikuttaa uusilla, rohkeilla ideoillaan UPM:n tulevaisuuteen ja omaan urakehitykseensä.

Ura UPM:llä on paljon enemmän kuin työpaikka metsäteollisuudessa. Se on mahdollisuus kehittää omaa ammattiosaamista ja osallistua bio- ja metsätalouden uudistamiseen alan johtavassa yrityksessä.