UPM.FI

Tuhkasta on moneksi

Kiertotalous

 

HAASTE

Tuhka aktiiviseen käyttöön

Lähes kaikki ratkaisumme – ne kaikkein innovatiivisimmatkin – juontavat juurensa metsästä. Perinteisen metsäteollisuuden prosesseissa syntyvistä kuitupohjaisista sivuvirroista voidaan tuottaa biomassapohjaista energiaa. Tästä taas syntyy uusi sivuvirta: tuhka.

Aiemmin tuhka on päätynyt kaatopaikalle, mikä tarkoittaa kasvavan jätemäärän lisäksi sitä, että jätämme hyödyntämättä yhä useampiin loppukäyttökohteisiin soveltuvan monipuolisen materiaalin.

 

BIOFORE-RATKAISU

Tuhkan monet hyötykäyttökohteet

Olemme sitoutuneet saavuttamaan kaatopaikkajätteen nollatason vuoteen 2030 mennessä. Tuhkan hyötykäyttö metsäteollisuudessa on erinomainen käytännön esimerkki kiertotaloudesta. Runsasravinteisin tuhka käytetään lannoitteena, joka antaa metsälle uutta kasvuvoimaa.

Biomassapohjaisella lentotuhkalla on monia käyttömahdollisuuksia. Korkean pH-tasonsa ansiosta se soveltuu siistausmassan valkaisuun, mikä vähentää valkaisukemikaalien käyttöä. Olemme myös kehittäneet tuhkapohjaisen Cinerit®-maanrakennustuotteen, ja lisäksi UPM:n tuottamaa tuhkaa käytetään rakennusmateriaalien ja sementin raaka-aineena.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Kaatopaikkajätteen nollataso lähenee

Tällä hetkellä yli 90 % UPM:n tuottamasta tuhkasta käytetään uudelleen eri teollisuudenaloilla aina tienrakennuksesta metsälannoitteisiin ja paperintuotantoon.

Yksi uusimmista innovaatioista on paperintuotannossa käytettävä tuhkapohjainen täyteaine Envirofil®, joka on kehitetty yhteistyössä Specialty Minerals Inc:n kanssa. Jatkamme tutkimus- ja kehitystyötä, kunnes jokaiselle tuhkajakeelle kaikkialla UPM:ssä löytyy hyötykäyttö.

 
 
 

Tuhkan kierrätys biomassapohjaisessa energiantuotannossa

  • Yli 90 % UPM:n tuottamasta tuhkasta hyötykäytetään

  • ELURIT korvaa natriumhydroksidin siistausmassan valkaisussa

  • Cinerit® toimii maanrakennusaineena

  • ENVIROFIL® toimii täyteaineena paperintuotannossa

  • Rakennusmateriaalien ja sementin raaka-aine

  • Metsälannoite

  • Edistää kaatopaikkajätteen nollataso 2030 -tavoitettamme

ELURIT ja ENVIROFIL, läpimurto tuhkan kierrätyksessä

CINERIT 

UPM ja kiertotalous