UPM.FI

Tavoitteena päästötön liikkuminen

UPM ja Bio100-hanke

 

HAASTE

Kaupunkiliikenne ja liikkuminen murroksessa

Ihmisten tavat liikkua kaupungeissa ovat viime vuosina muuttuneet merkittävästi. Ilmansaasteet aiheuttavat yksinomaan Euroopassa jopa 800 000 kuolemantapausta joka vuosi. Edistykselliset kaupungit, kuten Helsinki, kehittävät uusia innovatiivisia tapoja vähentää päästöjä.

Tieliikenne aiheuttaa noin 20 % Helsingin hiilidioksidipäästöistä, ja valtaosa niistä aiheutuu autoista. Helsingin julkisen liikenteen järjestelmään kuuluu 1 400 bussia. Toimivalla bussiverkostolla on ympäristölle myönteinen vaikutus. Sen avulla ihmiset pääsevät joustavasti ja täsmällisesti paikasta toiseen eivätkä siten käytä liikkumismuotoja, jotka aiheuttavat vieläkin enemmän hiilidioksidipäästöjä. Helsingin bussit kuluttavat vuosittain noin 40 000 tonnia polttoainetta.

 

BIOFORE-RATKAISU

Puhtaampaa polttoainetta polttomoottoreille

Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran tavoitteena on päästötön kaupunkiliikenne. Bio100 on osa Smart & Clean -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä päästötön liikkuminen pääkaupunkiseudulla maailman houkuttelevimmaksi.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n koordinoiman neljän vuoden hankkeen tavoitteena on, että kaikki Helsingin seudun bussit, satamien vesiliikenteen kulkuneuvot sekä kaupungin rakentamispalvelu Staran käyttämät ajoneuvot ja koneet käyttävät voimanlähteinään sataprosenttisesti uusiutuvaa energiaa vuoteen 2020 mennessä.

UPM:n kehittynynt biopolttoaine, UPM BioVerno, mahdollistaa Bio100-tavoitteen saavuttamisen.

Arvioiden mukaan kehittyneet biopolttoaineet voivat vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % ja pakokaasupäästöjä jopa 40 % verrattuna perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Suuntana päästötön kaupunkiliikenne

UPM BioVerno on kehittynyt biopolttoaine, jonka raaka-aine on selluntuotannon tähteenä syntyvä raakamäntyöljy, joka vetykäsitellään. Uusiutuvan raaka-aineen ansiosta UPM BioVerno käyttäytyy fossiilisten dieselpolttoaineiden tavoin, mutta sen kasvihuonekaasupäästöt ja pakokaasupäästöt ovat huomattavasti pienemmät. Toisin kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet, UPM BioVerno ei rajoita sekoitussuhdetta, joten polttoainejakelijat voivat käyttää sitä 100-prosenttisenakin.

Erinomaisen suorituskykynsä ansiosta UPM BioVerno sopii täydellisesti raskaille ajoneuvoille, kuten Staran rakennusajoneuvoille ja Helsingin kaupungin päivittäin käyttämille 1 400 bussille. Pääkaupunkimme kasvaa nopeasti, ja siitä on tulossa maailman johtava ekokaupunki. UPM on täydellinen kumppani vihreämmän ja tehokkaamman tulevaisuuden luomisessa sekä työmatkalaisille että rakentajille.

 
 
 

UPM BioVerno® Bio100-hankkeessa:

  • Helsingin kaupungin ja Stara-rakentamispalvelun tavoitteena on päästötön kaupunkiliikenne ja biopolttoaineiden käytön osuuden nostaminen 70 - 90%:iin vuoteen 2020 mennessä

  • Helsingin tavoitteena on olla päästöttömän liikkumisen edelläkävijä

  • UPM BioVerno on puupohjainen biopolttoaine, joka vähentää päästöjä

Lue lisää