UPM.FI

Sellua hyvään tarkoitukseen – biotalouden voimanpesä

UPM Pulp

 

HAASTE

Korkeampaa elintasoa vastuullisesti

Ihmiset kaikkialla maailmassa elävät pidempään ja vauraammin. Keskiluokan odotetaan kasvavan pelkästään Aasian ja Tyynenmeren alueella kahdella miljardilla ihmisellä vuoteen 2030 mennessä. Kasvava kulutus lisää yrityksiin kohdistuvia odotuksia. Vastuullinen liiketoiminta, resurssitehokkuus ja uusiutuvien ja kierrätettävien biopohjaisten materiaalien innovatiivinen käyttö on tie kestävään tulevaisuuteen.

 

BIOFORE-RATKAISU

Sellu luo lisäarvoa koko arvoketjussa

Sellu on uusiutuva materiaali, jonka avulla voimme täydellisesti vastata arkipäivän tuotteiden, kuten hygienia- ja pakkaustuotteiden, kasvavaan kysyntään. Monipuolisuutensa ansiosta sellua voidaan käyttää lukuisissa muissakin loppukäyttökohteissa, kuten kosmetiikassa, vaatteissa, elintarvikkeissa ja jopa lääketeollisuuden tuotteissa. Sellua käytetään yhä enemmän materiaaleihin ja tuotteisiin, joilla pyritään korvaamaan fossiilipohjaisia vaihtoehtoja.

Selluntuotantomme perustuu kokonaisvaltaiseen arvoketjuun, joka alkaa kestävästi hoidetuista metsistä ja puuviljelmiltä. Sellun lisäksi myös selluntuotannon tähteistä ja sivuvirroista tehdään useita uusiutuvia ja innovatiivisia tuotteita. Niitä voidaan käyttää muun muassa biopolttoaineiden, biokemikaalien ja biomuovien valmistukseen.

Sellutehtailla on merkittävä positiivinen vaikutus paikallistalouteen, koska ne työllistävät satoja koulutettuja ihmisiä suoraan ja välillisesti tehtaillamme sekä eri teollisuudenaloilla toimipaikkojemme läheisyydessä. Sellunvalmistuksessa syntyy runsaasti bioenergiaa. Energiaa tuotetaan niin paljon, että sitä riittää omien tarpeidemme lisäksi myös ulkopuoliseen käyttöön.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

UPM:n sellu – biotalouden voimanpesä

Sellu on biotalouden ytimessä ja kestävän tulevaisuuden mahdollistaja. Selluntuotantomme perustuu parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan ja pyrkimykseen luoda enemmän arvoa vähemmillä raaka-aineilla, vedellä, energialla ja ympäristövaikutuksilla. Sellun kasvava kysyntä edellyttää metsien ja puuviljelmien kestävää kasvua ja siksi istutammekin 100 uutta puuta joka minuutti.

Sellu tuotteena on kestävä vaihtoehto fossiilipohjaisille materiaaleille. Selluntuotannolla puolestaan on positiivisia vaikutuksia paikallisyhteisöjen hyvinvoinnille. Sellu on biotalouden voimanpesä.

 
 
 

UPM:n sellu

  • Sellu on vastaus vastuullisten ja uusiutuvien ratkaisujen maailmanlaajuiseen kysyntään
  • UPM:n sellutehtaat luovat lisäarvoa koko ketjussa puusta tuotteiksi
  • UPM:n sellutehtailla on merkittävä vaikutus lähialueiden talouteen