Kestävän kehityksen kulttuuria rakentamassa

Biofore Site

 

HAASTE

Miten edistämme globaaleja vastuullisuustavoitteita paikallisesti?

Jokainen UPM:läinen voi omalta osaltaan edistää vastuullisuustavoitteita. Jokapäiväisen työn linkittäminen yhtiön tavoitteisiin tuo konkretiaa tekemiseen. Kun saavutuksia lisäksi jaetaan asiakkaiden, viranomaisten, paikallisyhteisöjen, median, vierailijoiden ja muiden ulkoisten sidosryhmien kanssa, motivaatio päästä mahdollisimman hyviin tuloksiin kasvaa entisestään.

 

BIOFORE-RATKAISU

Luodaan vastuullisuustavoitteita tukeva kestävän kehityksen ohjelma

Biofore Site™ on koko UPM:n laajuinen kestävän kehityksen ohjelma, jonka UPM Raflatac on ottanut ensimmäisenä käyttöön. Se luo puitteet vahvalle ja läpinäkyvälle kestävän kehityksen kulttuurille, joka sitouttaa henkilöstöä edistämään yhtiön vastuullisuustavoitteita vuodelle 2030.

Ohjelma nivoo tavoitteet osaksi paikallista toimintaa, osallistaa henkilöstöä ja edistää vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Ohjelmakokonaisuus ja siihen liittyvä yksikkökohtainen seuranta Biofore Scorecard -mittariston avulla perustuu YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme tunnistaneet ne tavoitteet, joiden osalta voimme eniten parantaa toimintaamme ja ne, joiden osalta positiivinen vaikutuksemme on suurin.

Paikallisjohto pyrkii vuosittain parantamaan oman yksikkönsä toimintaa tunnistamalla sen kehityskohteita ja tarttumalla päättäväisesti toimeen. Kaikilla UPM Raflatacin työntekijöillä on mahdollisuus tehdä kestävämpiä valintoja päivittäisessä työssään. Biofore Scorecardin avulla varmistetaan, että tuloksia mitataan yhdenmukaisesti kaikkialla UPM Raflatacissa.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Biofore Site sitouttaa työntekijöitä ja edistää kestävää kehitystä paikallisesti

Biofore Site -ohjelman tavoitteena on sitouttaa työntekijöitä sekä edistää kestävää kehitystä paikallisesti. UPM:n yksiköissä on jo pitkään ollut käytössä ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja ympäristösuorituskyvyn jatkuvan parantamisen lisäksi Biofore Site sitouttaa työntekijät edistämään myös taloudellista ja sosiaalista vastuullisuutta. Yksikkökohtaisen seurannan avulla voimme kertoa uskottavasti sidosryhmillemme edistymisestämme sekä vastuullisuustavoitteistamme vuodelle 2030.

 
 
 

Biofore Site -konseptin hyödyt

  • Rakentaa kestävän kehityksen kulttuuria ja linkittää jokaisen työntekijän päivittäisen työn yhtiön kestävän kehityksen tavoitteisiin
  • Tukee viestintää paikallisten sidosryhmien kanssa
  • Nivoo yhteen yksikkökohtaiset kehitysmahdollisuudet ja yhtiön kestävän kehityksen tavoitteet
  • Biofore Scorecard on toimiva mittaus- ja kehitystyökalu tulosten seurantaan