UPM.FI

UPM ja YK – Kunnianhimoisia tavoitteita yhdessä

Kestävän kehityksen tavoitteet

 

TÄSTÄ ON KYSE

Lähtökohtana YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Väestönkasvu ja ilmastonmuutos ovat aikamme kaksi merkittävintä haastetta. Vastuullinen toiminta on nyt tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. YK julkaisi vuonna 2015 kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030 (Sustainable Development Goals, SDG). Nämä 17 huolellisesti valittua tavoitetta näyttävät suuntaa kehitykselle, jossa sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöhaasteet käännetään mahdollisuuksiksi. 

 

BIOFORE-RATKAISU

Tavoitteena mahdollisimman positiivinen vaikutus

UPM:n Biofore Beyond Fossils -ajattelu ohjaa kaikkea toimintaamme. Kunnianhimoiset 2030-tavoitteemme tukevat selkeästi niitä kestävän kehityksen tavoitteita, joita voimme parhaiten edistää toimintaamme kehittämällä.

Olemme olleet aktiivisesti kehittämässä SDG-raportointia yhdessä muiden YK:n Global Compact -aloitteessa mukana olevien, alansa johtavien vastuullisten toimijoiden kanssa. Työssä on ollut mukana joukko kaltaisiamme Global Compactin nimeämiä LEAD-yrityksiä, jotka ovat sitoutuneet maailmanluokan yritysvastuuseen.

 

UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Fokuksessa toiminnalle keskeisimmät tavoitteet

Tavoitteenamme on tukea kestävän kehityksen tavoitteita aina kun se on mahdollista. Alla muutamia esimerkkejä siitä, miten sitoutumisemme tavoitteisiin näkyy konkreettisesti:

 • Tavoite 6: Puhdas vesi ja sanitaatio:
  2030-tavoite: Vähentää jätevesikuormitusta (kemiallinen hapenkulutus) 40 %*.
 • Tavoite 7: Edullista ja puhdasta energiaa:
  2030-tavoite: Tavoitteena parantaa energiatehokkuuttamme vuosittain yhdellä prosentilla.
 • Tavoite 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua:
  2030-tavoite: Varmistaa, että jokaisella työntekijällämme on henkilökohtainen kehityssuunnitelma ja tavoitteet, jotka asetetaan vuosittain.
 • Tavoite 12: Vastuullista kuluttamista:
  2030-tavoite: Ei kaatopaikkajätettä tai jätteenpolttoa ilman energian talteenottoa.
 • Tavoite 13: Ilmastotekoja:
  2030-tavoite: Vähentää käytettyjen polttoaineiden ja ostosähkön hiilidioksidipäästöjä 65 % sekä hankintaketjun päästöjä 30 % **
 • Tavoite 15: Maanpäällinen elämä:
  2030-tavoite: Positiivinen vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.

*Verrattuna vuoden 2008 tasoihin
**Verrattuna vuoden 2015 tasoon ja vastaavasti vuoden 2018 tasoon