UPM.FI

UPM Metsän taimille Avainlippu merkiksi suomalaisuudesta

Lehdistötiedote 11.11.2019 10.00 EET

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt UPM:n Joroisten taimitarhan metsänviljelymateriaalille Avainlippu-tunnuksen. UPM:n puuntaimet ovat alku terveelle ja tuottavalle suomalaiselle metsälle. Kaikki UPM Joroisten taimet ovat vuosikymmenien kehittämisen ja osaamisen tulos sekä 100 %:sesti suomalaista alkuperää.

Avainlippu on merkki suomalaisesta työstä. Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on valmistettu Suomessa. Lisäksi suomalaisten kustannusten osuus tuotteen omakustannusarvosta, eli kotimaisuusasteen on oltava vähintään 50 prosenttia. Laskelmassa otetaan huomioon kaikki tuotteeseen kohdistuvat kustannukset.

”Avainlippu-merkki on hieno tunnustus kotimaassa kasvatetuille taimillemme, joista edelleen kasvatetaan suomalaista metsää. Kasvuolosuhteet vaihtelevat erilaisilla metsämailla ja alueilla. Tämän vuoksi metsänviljelymateriaali valitaan kasvupaikan ehdoilla. Oikean puulajin valinta on ensi arvoisen tärkeää", kertoo Anne Immonen, UPM Joroisten taimitarhapäällikkö.

”Laadukkaat, kotimaiset taimet omalta taimitarhaltamme ovat osa UPM:n kokonaisvaltaista palvelua metsänomistajille”, Immonen jatkaa.

Suomalaisen Työn Liiton tutkimusten mukaan Avainlippu-merkki on niin suomalaisille kuluttajille, yritysten ostoista vastaaville kuin julkisia hankintoja tekeville erittäin tuttu. Kaikissa näissä ryhmissä Avainlipun tunnettuus on 98 - 99 %. Suomalaisista suurin osa (75 %) on myös sitä mieltä, että Avainlippu vaikuttaa ostopäätöksiin positiivisesti.

Suomalaisen Työn Liiton markkinointipäällikkö Reetta Mentu toteaa, että kotimaisen tuotteen hankinta koetaan yhteiskunnallisena vaikuttamisena ja arvovalintana, joka edesauttaa suomalaista kilpailukykyä ja hyvinvointia.

”Avainlippuun liitetään positiivisia mielikuvia kotimaisuudesta, luotettavuudesta, työllistävyydestä ja yhä enenvässä määrin myös vastuullisuudesta. Avainlipun kautta yritykset voivat viestiä tärkeistä arvoista asiakkaille ja muille sidosryhmilleen”, Reetta Mentu kertoo.

Lisätietoja antaa:
Taimitarhapäällikkö Anne Immonen, UPM Metsä, puh. 040 579 2944, anne.immonen@upm.com
Markkinointipäällikkö Reetta Mentu, Suomalaisen Työn Liitto, puh. 050 561 5030, reetta.mentu@suomalainentyo.fi

UPM, Mediasuhteet
ma-pe klo 9-16
puh. 040 588 3284
media@upm.com

UPM Metsä
UPM Metsä hankkii puuraaka-aineen UPM:n tuotantolaitoksille Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Suuri osa puusta hankitaan suomalaisilta yksityismetsänomistajilta. Puukaupan lisäksi tarjoamme metsänomistajille laajan valikoiman metsäomaisuuden hoitoon ja metsän omistamiseen liittyviä palveluja. Haluamme ylläpitää metsien hyvinvointia ja auttaa asiakkaitamme tekemään oikeat ratkaisut metsänhoidossa ja metsänuudistamisessa. www.upmmetsa.fi

Seuraa UPM Metsää Twitter | Facebook | YouTube | Instagram

UPM
Tarjoamme uusiutuvia ja vastuullisia ratkaisuja ja innovoimme tulevaisuuden vaihtoehtoja fossiilisen talouden ratkaisuihin kuudella liiketoiminta-alueella: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. Yhtiössämme työskentelee noin 19 000 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10,5 miljardia euroa. UPM:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. UPM Biofore – Beyond fossils. www.upm.fi

Seuraa UPM:ää Twitter | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | #UPM #biofore #beyondfossils

Avainlippu on Suomessa valmistetuille tuotteille ja Suomessa tuotetuille palveluille myönnettävä alkuperämerkki. Avainlippua kantaa yhteensä 4500 tuotetta, tuoteryhmää tai palvelua. www.suomalainentyo.fi/yrityksille/avainlippu/

Suomalaisen Työn Liitto toimii sen puolesta, että suomalaisen työn arvostus kasvaa ja suomalainen työ menestyy. Liitto hallinnoi suomalaisesta työstä kertovia merkkejä, vaikuttaa ostopäätöksiin ja haastaa työelämää uudistumaan.